Så kan förskolan stötta barn på flykt

Erica Mattelin.

Hallå där, Erica Mattelin, leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings universitet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i förskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Den kommer att handla om barn på flykt och hur man kan må efter att ha varit på flykt och framför allt vad kan vi göra för att möta barn på flykt på ett bra sätt i förskolan.

– Jag kommer att ge exempel på hur man som förskollärare kan arbeta med den här gruppen barn som varit med om svåra upplevelser. Jag ska gå igenom praktiska tips och råd samt hur man kan jobba med känslor och liknande om man till exempel inte har samma språk, vilket också är en utmaning.

Vilken typ av stöd kan flyktingbarn behöva få på förskolan?

– Just när det gäller förskolan så tänker man ofta att det viktigaste är att barnet kommer till en trygg miljö. Det är också viktigt att prata om vad förskolepersonalen kan göra extra. Men bara det att barnet kommer till förskolan, att de får leka med andra barn, att det finns leksaker och en vardag är ibland det som man ska fokusera allra mest på. Vi pratar väldigt mycket om att barnen också måste få vila från det man varit med om. Förskolan kan vara en enorm respit där de får leka och bara vara barn. Märker man som förskollärare att barnet mår dåligt bör man ge det extra mycket av det som är bra som exempelvis förståelse och tid. En god dialog med föräldrarna om hur man kan stötta och om situationer som är extra svåra för barnet är också viktigt.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill att deltagarna ska känna sig ännu mer trygga att möta barnen som varit på flykt eller varit med om andra svåra upplevelser. En sådan här föreläsning gör att man känner sig mindre osäker och mer som en av de viktigaste stöttepelarna i samhället när man tar emot de här barnen. Jag tror att en av det viktigaste sakerna vi kan göra är att rusta förskollärarna för att kunna ta emot dem på ett bra sätt. Lyckas förskola och skola, så lyckas också andra inom till exempel BUP, menar jag.

Av John Miller

Du kan lyssna till Erica Mattelin, på Skolportens konferens Specialpedagogik i förskolan 17-18 november!

Konferensen berör bland annat:

  • Barn på flykt – så kan förskolan ta emot på bästa sätt.
  • Att växa upp i en digital värld – så påverkas barns lärande och kommunikation.
  • Aggressivitet hos barn­ ­– vilka tecken är viktiga att uppmärksamma?
  • Föräldraskapsstöd i förskolan – aktuell forskning om hur det kan genomföras.
  • Dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan – vilket innehåll och vems ansvar?
  • APERS – ett skattningsinstrument för anpassning av lärmiljön för barn med autism.
  • Barn som far illa ­– förskolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera

Sidan publicerades 2022-08-01 11:01 av Moa Duvarci Engman
Sidan uppdaterades 2022-08-08 10:46 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Vanliga liv vanligt bland flyktingbarn

Diskussionen kring flyktingbarn är ofta fokuserad på trauman. Men många flyktingbarn växer upp och lever fullt normala liv. Mottagandet, de första skolåren och vänner med liknande erfarenheter är viktiga för flyktingbarnens identitetsskapande, visar Ulrika Wiggs avhandling.

Rektor i förskolan Webbkonferens

Välkommen till Skolportens fortbildning för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Delta i Stockholm den 2–3 februari 2023 eller se inspelade föreläsningar när du har tid, 9 februari–2 mars.

Svenska för låg- och mellanstadiet

Skolportens konferens i svenska innehåller föreläsningar om formativ kartläggning av elevers läsfärdighet och assisterande teknik vid läs- och skrivundervisning. Ta del av forskning och få praktiska verktyg som utvecklar dig i yrkesrollen. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 sept!

”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”

Läs vår intervju med Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för låg- och mellanstadiet. Han kommer att tala om svenska elevers läsutveckling.

”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”

Tomas Riad ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska som andraspråk. Han kommer att tala om vidgad uttalsundervisning.

Ledare: Läsning för demokrati

I ett demokratiskt samhälle är förmågan att läsa och skriva ett grundläggande fundament. Här har skolan och skolbiblioteket en bärande roll. Det skriver Moa Duvarci Engman, chefredaktör för Skolportens magasin, i en ledare.

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult, ska tala om hur man bäst organiserar undervisningen i SVA på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Ge tid till högläsning

Högläsning i förskolans undervisning sker sällan varken systematiskt eller ingår i planerade processer. En orsak kan vara hur undervisning och grupper organiseras i förskolan, konstaterar Elisabeth Mellgren, forskare vid Göteborgs universitet.

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Ledare: Det viktigaste uppdraget

Skolchefen är en av dem som har i uppdrag att se till att skolans svåra och viktiga likvärdighetsuppdrag följs. Men skolchefens position är komplex – och utsatt.

Ledare: Dags för likvärdiga skolbibliotek!

Skolbibliotek kan spela en stor roll för elevers lärande, särskilt när det gäller att höja lågpresterande elevers resultat.

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Reportage: Väck läslusten!

På Lerbergsskolan i Höganäs tränar tvåorna läsförståelse genom att diskutera och fundera. Undervisningens fokus på läsförståelse har gett resultat, tycker läraren Stina Schölander. Läs hela reportaget ur Skolportens magasin här.

Jenny Edvardsson: Vikten av läsning

Allt fler unga läser allt mindre på sin fritid. Därför måste vi se till att det ges tid till läsning, både i skolan och i hemmet. Det finns inte några genvägar, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
 ”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”
  Ulf Fredriksson

”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”

Läs vår intervju med Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för låg- och mellanstadiet. Han kommer att tala om svenska elevers läsutveckling.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Mats Strandler blir ny rektor på Björkhagens skola

När Björkhagens skola i Stockholm öppnar efter sommarlovet är det med en ny rektor på plats. Han har bland annat varit rektor på Eklidens skola i Nacka kommun och startat Viktor Rydbergs skola i Fisksätra.

Ny chef för division Utbildning

Nu är det klart att Peter Ekedahl, som är nuvarande gymnasiechef och rektor på Nyköpings gymnasium, efterträder Inger Fransson som divisionschef för division Utbildning.

Ny rektor: Kvarnbyskolan har en viktig plats i mitt hjärta

Liza Lundgren är ny rektor på Kvarnbyskolan i Rinkeby. Hennes erfarenheter från uppväxten i Chile och från arbete som lärare på flera olika skolor i Sverige påverkar Lizas engagemang och ledarskap.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Maria Risthammar utsedd till årets rektor

Maria Risthammar, rektor på Ekkälleskolan (F-6) Linköping utsågs till Årets Rektor vid Skolledargalan i Stockholm den 28 juni.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier