Hoppa till sidinnehåll
Elevhälsa

Så kan förskolan stötta barn på flykt

Publicerad:2022-08-01
Uppdaterad:2023-08-31
John Miller
Skribent:John Miller
Erica Mattelin.

Hallå där, Erica Mattelin, leg. psykolog och doktorand på Barnafrid, Linköpings universitet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i förskolan.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Den kommer att handla om barn på flykt och hur man kan må efter att ha varit på flykt och framför allt vad kan vi göra för att möta barn på flykt på ett bra sätt i förskolan.

– Jag kommer att ge exempel på hur man som förskollärare kan arbeta med den här gruppen barn som varit med om svåra upplevelser. Jag ska gå igenom praktiska tips och råd samt hur man kan jobba med känslor och liknande om man till exempel inte har samma språk, vilket också är en utmaning.

Vilken typ av stöd kan flyktingbarn behöva få på förskolan?

– Just när det gäller förskolan så tänker man ofta att det viktigaste är att barnet kommer till en trygg miljö. Det är också viktigt att prata om vad förskolepersonalen kan göra extra. Men bara det att barnet kommer till förskolan, att de får leka med andra barn, att det finns leksaker och en vardag är ibland det som man ska fokusera allra mest på. Vi pratar väldigt mycket om att barnen också måste få vila från det man varit med om. Förskolan kan vara en enorm respit där de får leka och bara vara barn. Märker man som förskollärare att barnet mår dåligt bör man ge det extra mycket av det som är bra som exempelvis förståelse och tid. En god dialog med föräldrarna om hur man kan stötta och om situationer som är extra svåra för barnet är också viktigt.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag vill att deltagarna ska känna sig ännu mer trygga att möta barnen som varit på flykt eller varit med om andra svåra upplevelser. En sådan här föreläsning gör att man känner sig mindre osäker och mer som en av de viktigaste stöttepelarna i samhället när man tar emot de här barnen. Jag tror att en av det viktigaste sakerna vi kan göra är att rusta förskollärarna för att kunna ta emot dem på ett bra sätt. Lyckas förskola och skola, så lyckas också andra inom till exempel BUP, menar jag.

Av John Miller

Du kan lyssna till Erica Mattelin, på Skolportens konferens Specialpedagogik i förskolan 17-18 november!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Barn på flykt – så kan förskolan ta emot på bästa sätt.
  • Att växa upp i en digital värld – så påverkas barns lärande och kommunikation.
  • Aggressivitet hos barn­ ­– vilka tecken är viktiga att uppmärksamma?
  • Föräldraskapsstöd i förskolan – aktuell forskning om hur det kan genomföras.
  • Dokumentation kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan – vilket innehåll och vems ansvar?
  • APERS – ett skattningsinstrument för anpassning av lärmiljön för barn med autism.
  • Barn som far illa ­– förskolans möjligheter att förebygga, upptäcka och agera
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev