Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Publicerad:2023-02-03
Uppdaterad:2023-08-31
John Miller
Skribent:John Miller
Emma Leifler
Emma Leifler. Fotograf Jens C Hilner

Hallå där, Emma Leifler, specialpedagog, forskare vid Göteborgs universitet och författare till boken Praktisk inkludering (2022). Du kommer att tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Den ska handla om forskning kring inkludering och specifikt hur det ser ut i praktiken för gymnasieelever som har NPF-diagnos utan intellektuell funktionsnedsättning, alltså de elever som går i reguljär skolform. Jag kommer att ta upp vad som fungerar bra med inkludering men också vad som fungerar dåligt. Jag planerar också att presentera metoder och strategier för hur specialpedagoger kan arbeta. Dessutom kommer jag att ge några förslag på hur samverkan kan stärkas mellan specialpedagog – undervisande lärare.

Vad innebär praktisk inkludering?

– Inkluderingsfrågan är både abstrakt och svårtolkad, menar jag. Men praktisk inkludering som ibland också kallas innehållsmässig inkludering handlar om mer än enbart fysisk inkludering i skolan. Den handlar också om inkludering i lärmiljön, att eleverna är inkluderade fysiskt, socialt och didaktiskt.

Hur ser utmaningarna ut för specialpedagoger och gymnasielärare när det gäller samarbetet kring inkludering?

– Det finns många utmaningar. Vi vill samma saker och strävar mot samma mål, men ibland talar vi olika språk. Det är väldigt viktigt med samverkan mellan specialpedagoger och lärare och att de båda professionerna förstår varandras roller.

Vad vill du att konferensdeltagarna ska få med sig från din föreläsning?

– Jag vill att konferensdeltagarna får med sig aktuell forskning, men också metoder och strategier att jobba med på sina skolor och råd om hur de kan stötta lärare att tänka att även de kan göra mycket för eleverna.

Av John Miller

Du kan lyssna till Emma Leifler på Skolportens konferens Specialpedagogik på gymnasiet 27–28 mars 2023!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Inkludering av elever med NPF – så kan lärarna stöttas.
  • NPF i verkstaden – framgångsrik inkludering på yrkesprogram.
  • Undervisning för elever med svåra rörelsehinder – vilken kunskap behöver lärare och specialpedagog?
  • Att motivera när ingen motivation finns – hur når vi elever som saknar inre drivkraft?
  • Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism i gymnasieskolan.
  • Diagnoserna i skolan – har vi flyttat gränsen mellan friskt och sjukt?
  • Juridik för specialpedagoger – särskilt stöd och rätten till utbildning.
  • Att arbeta med språkstörning i matematikundervisningen.

 

 

 

 

 

Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev