Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Så kan nyhetssajten Alkompis användas för att motverka desinformation

Publicerad:11 januari
John Miller
Skribent:John Miller
Julia Agha
Julia Agha

Hallå där, Julia Agha, vd på nyhetssajten Alkompis. Du kommer att tala på Skolportens konferens Källkritik i fokus den 7 februari 2024.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om källkritik och desinformation. Jag kommer att utgå från ett medieperspektiv och kommer att tala om den arabiskspråkiga nyhetssajten Alkompis som jobbar trovärdigt och pressetiskt korrekt och som vänder sig till utrikesfödda som bor i Sverige. För många har vi varit första källan till information om det svenska samhället innan man hunnit lära sig svenska.

– Vi får in väldigt mycket tips från olika personer med berättelser och behöver avgöra om det finns ett nyhetsvärde och om det är något som vi ska rapportera om. Det är många gånger starka känslor inblandade och man känner sig illa eller orättvist behandlad. Men ofta handlar det i själva verket om missförstånd, rykten eller okunskap.

– Vår roll är att titta med nyktra ögon på det som rapporteras in. Inte alltför sällan hittar vi desinformation och liknande som sprids inom vår målgrupp vilket uppmärksammats på senare tid, inte minst i samband med kampanjen mot socialtjänsten och Koranbränningarna. Vår ambition är att sätta en korrekt bild av vad som händer och hur tillstånd och liknade fungerar i Sverige och hur olika myndigheters roll ser ut.

Det pågående kriget mellan Hamas och Israel har lett till konflikter bland elever i svenska skolan, rapporterar olika medier. Hur ska skolpersonalen hantera detta, tycker du?

– Alla som kommit till Sverige från krig bär med sig någon form av trauma och det spiller över på barnen och deras politiska åsikter. Jag tror att man behöver vara ödmjuk för att elever kommer att vara färgade av sina föräldrar. Det är inte fel att ha politiska åsikter och uttrycka dem, men om det handlar om hat, hot och rasism, så behöver det hanteras av lärarna. Det är tydligt för skolpersonalen att man inte accepterar sådana uttryck som exempelvis antisemitism eller islamofobi och det tror jag svensk skola redan idag är ganska bra på att hantera.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna ser oss som en tillgång i undervisningen och tar med sig exempel på hur Alkompis kan användas i arbetet med källkritik och demokrati samt hur nyhetssajten kan användas för att skapa ett bättre debattklimat bland elever i svåra ämnen.

Du kan lyssna till Julia AghaSkolportens konferens Källkritik i fokus den 7 februari.

Konferensen berör bland annat:

  • Använd nyheter på arabiska för källkritik och demokratiarbete i tider av politisk och religiös oro.
  • Praktiska råd för att låta AI bli ett redskap för källkritiskt arbete, istället för ett hot.
  • Tiktok, Instagram och Facebook i undervisningen – så kan eleverna göra research med hjälp av sociala medier.
  • Verktyg för att se igenom bedrägliga argument och främja hederlig argumentation och ett gott samtalsklimat i klassrummet.

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Bedömning, betyg och reviderade kursplaner

Skolportens digitala föreläsning med Anna Karlefjärd, för dig som vill lära dig mer om bedömning och betygssättning. Föreläsningen diskuterar och förklarar de förändringar som har skett gällande styrdokument och betygsprinciper, både i grundskolan och gymnasieskolan. Du får tydliga svar på dina frågor och en bra grund för bedömningsarbetet. Ta del av innehållet mellan 17 mars–28 april!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Jakob Carlander

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev