Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Så möter du kunskapsresistens i biologiundervisningen

Publicerad:2 maj
John Miller
Skribent:John Miller

Hallå där, Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet och vetenskapsskribent. Du kommer att tala på Skolportens konferens Biologi 19-20 september 2024.

Emma Frans

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om kritiskt tänkande, källkritik och vad som menas med vetenskap och varför det är viktigt att förstå vad vetenskap är. Jag kommer också att tala om varför vi bör lita på vetenskapliga metoder. Det kommer att vara ett huvudsakligt fokus på biologiundervisning och frågor relaterade till det som elever får lära sig i biologiämnet.

Vad kan vara svårt för lärare när det gäller att hantera sådant som kunskapsresistens i biologiundervisningen?

– Jag tror att det kan vara väldigt svårt att förstå varför de ibland ganska långsökta teorierna kan trumfa det som faktiskt är vetenskapligt belagt. Man kanske blir provocerad och inte är beredd på att de här frågorna ska komma. Det såg vi till exempel inom vården när människor
började ifrågasätta vaccin. Det var väldigt svårt initialt att hantera ifrågasättandet. Man insåg att man måste kunna hantera det här och tog fram strategier för hur kunskap kunde förmedlas på ett respektfullt sätt.

– Forskning visar att när man konfronterar personer som har en felaktig uppfattning med korrekt information så biter inte alltid fakta på dem. Det finns också studier som visar på något som kallas backfire-effekten, alltså att personer blir ännu mer tvärsäkra på att felaktigheten stämmer efter att de konfronteras med vetenskaplig evidens som talar emot deras uppfattning. Det är förstås väldigt olyckligt när det blir så. Därför är det väldigt viktigt att fundera över förebyggande åtgärder, vilket är något jag kommer att ta upp i min föreläsning.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Min förhoppning är att de får bättre kunskap om utmaningar som kan uppstå kring källkritik och kunskapsresistens i biologiundervisningen och vad man kan göra för att bidra till en mer kritisk och evidensbaserad förståelse av biologi. Som lärare har man goda möjligheter att påverka ett stort antal unga individer och hur de förhåller sig till information.

Du kan lyssna till Emma Frans påSkolportens konferens Biologi 19-20 september 2024.

Konferensen berör bland annat:

  • AI och andra smarta digitala verktyg för fältstudier, laborationer och dissektioner.
  • Strategier för att arbeta med källkritik och mot kunskapsresistens i biologiundervisningen.
  • Få ökad kunskap om den svenska skogen och i vilken situation den befinner sig.
  • Samtalsmetoder och råd för en inkluderande sexualundervisning.
  • Värdeskapande projekt som ändrar elevers attityder till insekter.
  • Uppdaterade kunskaper om genteknik och morgondagens användningsområden för CRISPR/Cas9.
  • Strategier för att stötta läsförståelse och begreppsanvändning hos språkligt svaga elever.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev