Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult.

Hålla där, Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult. Du ska tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att ha mycket fokus på själva organisationen av ämnet svenska som andraspråk. Den ska handla om vad lagstiftningen säger om ämnet och vad det faktiskt innebär för organisationen i praktiken. Den kommer även ta upp konkreta tips om hur man avgör behov och hur undervisningen kan organiseras. Jag kommer dessutom att beröra utmaningar och framgångsfaktorer för att ge en så bred bild som möjligt.

Organiseringen av svenska som andraspråk verkar komplicerat. Varför är det så?

– Trots att svenska som andraspråk har varit ett eget ämne sedan 1995 så är det ett område som upplevs som ganska diffust. Jag tror att många upplever lagstiftningen som svårtolkad och det har gjort att det känns svårt att organisera undervisningen. Det har i sin tur lett till att inte tillräckligt många har utbildat sig i ämnet. Och det har ytterligare påverkat problematiken kring just organisation då få har tillräckliga kunskaper.

– Jag tror även att ämnet som sådant, syfte och mål, har upplevts otydligt och därför varit starkt ifrågasatt som även det påverkat synen på ämnet och därmed även organisationen.

Kommer de nya kursplanerna att göra organiseringen enklare?

– Både och, skulle jag vilja säga. Det blir enklare på så sätt att det blir tydligare att svenska som andraspråk verkligen måste vara ett eget ämne och organiseras med en behörig lärare i ämnet. Det blir lättare för undervisande lärare då ändringen medför förtydliganden som kommer underlätta planering och genomförande.

– Rätten att undervisas i svenska som andraspråk, inte bara bedömas enligt kursplanen i ämnet kommer göra det svårare att organisera svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum i och med de nya kursplanerna.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna känner att de fått med sig både konkreta tankar och idéer om hur de faktiskt kan organisera svenska som andraspråk på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Jag hoppas också att jag kan locka någon att vidareutbilda sig till lärare i ämnet.

Av John Miller

Du kan lyssna till Linda Castell på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 14-15 september 2021!

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan sva-undervisningen organiseras utifrån de nya kursplanerna?
  • Hur avgör vi om en elev bör läsa svenska som andraspråk eller inte?
  • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 – vad visar resultatet?
  • Så utvecklar du din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga elever.
  • Utveckling av flerspråkiga elevers läsning med hjälp av lässtrategier.
  • Vad är svårt för somalisktalande som ska lära sig svenska, och varför?
  • Språkappar på mobiltelefonen – hur kan de användas i sva-undervisningen?
  • Genrepedagogik i praktiken – konkreta verktyg med hjälp av cirkelmodellen

Sidan publicerades 2021-05-11 12:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

De brevväxlar på gammalt vis

Under drygt ett års tid har elever i årskurs 2 på Östermalmsskolan skrivit brev till äldre. Det har resulterat i vänskap över generationsgränserna och ett ökat intresse hos eleverna att skriva och stava rätt.

”Elever får inte det stöd de behöver”

Skollagen fungerar inte för elever med funktionsnedsättning skriver flera intresseorganisationer på DN debatt.Organisationerna kräver att regeringen ger myndigheter i uppdrag att i uppdrag att ta fram statistik om elever med funktionsnedsättning. ”För att veta vad man ska göra och vilka insatser som ger den effekt man eftersträvar behövs statistik”, säger Elisabeth Wallenius som är ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Skolinspektionens kritik: ”För lite insatser mot glädjebetyg

Trettio granskade huvudmän har alla skolor som under lång tid visat stora skillnader mellan satta betyg och resultat i nationella prov. Men för få hanterar problemet ordentligt. ”Många behöver gå djupare om de ska sätta in åtgärder”, säger Elina Ekberg, utredare på Skolinspektionen.

Ny satsning – 60 lärare ska bli bättre på att lära ut språk

Simrishamns kommun gör en satsning på att kompetensutveckla personal inom skola och förskola under hösten. 30 lågstadielärare och 30 förskollärare ska bli ännu bättre på att lära ut svenska. Utbildningarna är ett led i den språksatsning som kommunen gör.

Pappan till de avskärmade barnen uttryckte misstro mot skolsystemet i sociala medier

Fallet med de sju barn som hållits avskärmade från samhället på en gård i Halland har väckt frågor om var gränsen går mellan föräldrars rätt att bestämma över sina barn kontra samhällets ansvar för barnen.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?
  Christian Rück

Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?

Christian Rück ska föreläsa på Skolportens konferens Psykologi . Han kommer att tala om varför vi mår så dåligt när allt är så bra.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Pauline Broholm Lindberg slutar som skolchef

Barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm Lindberg slutar efter sommaren. Hon har arbetat i Halmstads kommun i 30 år i flera olika roller.

Anna Prochazka ny rektor för Nordic International School Karlstad

Till hösten tillträder Anna Prochazka som ny rektor för Nordic International School Karlstad. Hon kommer närmast från Norrstrandsskolan där hon varit rektor sedan oktober 2020.

Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Svalövs kommun och utbildningchefen Hans Dahlqvist är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Lågstadielärare tilldelas Svenska Akademins svensklärarpris

Anna Brännström och Gunilla Lundström lärare åk 13 i Svensbyn och Böle får ta emot Svenska Akademins svensklärarpris 2022. De har i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning. Arbetssättet har entusiasmerat och engagerat elever, vårdnadshavare och kollegor i de två skolorna.

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Arbetet bakom journalistpriset – ”Lärarna offer för systemfel”

Här är bakgrunden till att Skolvärldens reporter PeKå Englund fick Fackförbundspressens journalistpris för sitt dokument om skolattacken i Eslöv.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier