Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult.

Hålla där, Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult. Du ska tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att ha mycket fokus på själva organisationen av ämnet svenska som andraspråk. Den ska handla om vad lagstiftningen säger om ämnet och vad det faktiskt innebär för organisationen i praktiken. Den kommer även ta upp konkreta tips om hur man avgör behov och hur undervisningen kan organiseras. Jag kommer dessutom att beröra utmaningar och framgångsfaktorer för att ge en så bred bild som möjligt.

Organiseringen av svenska som andraspråk verkar komplicerat. Varför är det så?

– Trots att svenska som andraspråk har varit ett eget ämne sedan 1995 så är det ett område som upplevs som ganska diffust. Jag tror att många upplever lagstiftningen som svårtolkad och det har gjort att det känns svårt att organisera undervisningen. Det har i sin tur lett till att inte tillräckligt många har utbildat sig i ämnet. Och det har ytterligare påverkat problematiken kring just organisation då få har tillräckliga kunskaper.

– Jag tror även att ämnet som sådant, syfte och mål, har upplevts otydligt och därför varit starkt ifrågasatt som även det påverkat synen på ämnet och därmed även organisationen.

Kommer de nya kursplanerna att göra organiseringen enklare?

– Både och, skulle jag vilja säga. Det blir enklare på så sätt att det blir tydligare att svenska som andraspråk verkligen måste vara ett eget ämne och organiseras med en behörig lärare i ämnet. Det blir lättare för undervisande lärare då ändringen medför förtydliganden som kommer underlätta planering och genomförande.

– Rätten att undervisas i svenska som andraspråk, inte bara bedömas enligt kursplanen i ämnet kommer göra det svårare att organisera svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum i och med de nya kursplanerna.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna känner att de fått med sig både konkreta tankar och idéer om hur de faktiskt kan organisera svenska som andraspråk på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Jag hoppas också att jag kan locka någon att vidareutbilda sig till lärare i ämnet.

Av John Miller

Du kan lyssna till Linda Castell på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 14-15 september 2021!

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan sva-undervisningen organiseras utifrån de nya kursplanerna?
  • Hur avgör vi om en elev bör läsa svenska som andraspråk eller inte?
  • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 – vad visar resultatet?
  • Så utvecklar du din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga elever.
  • Utveckling av flerspråkiga elevers läsning med hjälp av lässtrategier.
  • Vad är svårt för somalisktalande som ska lära sig svenska, och varför?
  • Språkappar på mobiltelefonen – hur kan de användas i sva-undervisningen?
  • Genrepedagogik i praktiken – konkreta verktyg med hjälp av cirkelmodellen

Sidan publicerades 2021-05-11 12:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Svenska som andraspråk Webbkonferens

Ta del av sju föreläsningar om bland annat lässtrategier, genrepedagogik och organisationen av sva-ämnet utifrån de nya kursplanerna. Välj om du vill delta i Göteborg eller på webbkonferensen med samma innehåll. Föreläsningarna riktar sig till lärare i grundskola och gymnasium.

Sfi i fokus Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

”Skolkoncernerna fördjupar klyftorna i samhället”

Moderaten Gunnar Hökmark blandar bort korten i debatten om friskolorna. Jag har inget emot valfrihet, men kunskapen är kanske den viktigaste frigörande kraft vi känner. Friskolor gör det svårare för alla att nå den, skriver Sven-Eric Liedman.

Stärkt kompetensförsörjning och utbildning som leder till jobb

För att möta Sveriges behov av välutbildad arbetskraft på kort och lång sikt behövs god tillgång till utbildning. Regeringen har sedan 2014 gjort stora satsningar på utbildningsplatser, inom ramen för kunskapslyftet, i hela landet och ytterligare ökat takten för att möta de behov pandemin har skapat.

”Ta skolans dolda rasism på allvar”

Självgodheten står vägen för arbetet med rasism i Sverige. Det finns mycket kvar att göra när det gäller rasismen i skolan. Man bör även stärka dessa delar i lärarutbildningen, menar Erik Rezazadeh

”Våga begränsa skolvinster, Centern”

Vinstintresset får aldrig ställas i centrum av skolverksamheten och skattepengar ska inte gå till privat vinstutdelning eller hamna på bankkonton i skatteparadis. Det är också något som har starkt stöd av svenska folket, skriver Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Pandemin väckte frågor om pedagogik

Pandemin har skapat lite av en pedagogisk identitetskris för folkhögskolan och lett till att folkhögskolepedagogiken kommit i fokus på ett nytt sätt. Det menar Alexandra Söderman, doktorand i pedagogik vid Göteborgs universitet, som skrivit en rapport om hur distansundervisningen lett till nya arbetssätt i folkhögskolan.

Elever stressade över skolarbetet – riskerar ohälsa

Antalet gymnasieelever som känner sig stressade över skolan och som riskerar psykisk ohälsa ökar. Det visar en ny rapport från Skolinspektionen. Den slår också fast att skolan behöver bli bättre på att lyfta in hälsoperspektivet.

Vinst från friskolor laddad fråga för Centerpartiet

När Centerpartiet snart samlas för att bestämma vilken politik de ska driva i framtiden kan frågan om att begränsa friskolors vinstuttag bli en av de allra hetaste. Om partiet ändrar sig skulle det innebära att de överger den traditionellt borgerliga hållningen i den mycket omdebatterade frågan.

Folkhälsomyndigheten: Därför har vi kvar råden

Folkhälsomyndighetens råd om att barn ska vara symptomfria innan de går till förskolan ligger fast. ”Det är för att vi inte testar förskolebarn och då behöver vi minska riskerna för att de ska sprida covid,” säger Britta Björkholm, avdelningschef för smittskydd och hälsoskydd på Folkhälsomyndigheten.

Annie Lööf: Inte aktuellt att slopa skolans kösystem helt

Flera inom centerpartiet vill slopa kösystemet till friskolor. Nu är även partiledningen redo för förändring. ”Vi har sagt att femtio procent av skolans platser ska kunna användas i form av köplats för de skolor som väljer att göra det,” säger Annie Lööf (C) i SVT:s Agenda.

Elever tar fram egna ”må bra-planer”

Det kan handla om relationer, arbetsmiljö och studiero. På Engelbrektsskolan i Örebro pågår ett projekt där elever ska planera en rad olika aktiviteter för att förbättra sin hälsa och sina betyg.  

SVT:s intervju stoppades av Uppsala kommun

Mitt under en pågående intervju med SVT ringer kommunen och kräver att rektorn som intervjuas bryter. ”Jag tar allvarligt på incidenten,” säger Marta Tiberg som är kommunikationsdirektör på Uppsala kommun och chef för kommunikatören som ringde.

Vill spara 100 miljoner: ”Mer tid för pedagogik”

100 miljoner kronor på tre år – besparingar som politikerna vill se i Huddinge. Detta trots att regeringen har corona-pengar och ökat likvärdighetsbidrag i sin budget. ”Syftet är att lärarna ska få mer tid för pedagogik”, säger Jelena Drenjanin (M), ordförande i grundskolenämnden.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens konferenser
Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning
  Jenny Samuelsson, logoped och doktorand

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Hallå där Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, som ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Henrik Pettersson är ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet

Henrik Pettersson är sedan 1 augusti ny rektor på Rudbeckianska gymnasiet i Västerås kommun.

Theres är ny rektor för Molla skola och Mörlandaskolan

Sedan 5 augusti är Theres Doczi ny rektor för grundskolorna Molla skola och Mörlandaskolan. Theres kommer närmast från en lärartjänst i Borås stad.

Jenny Walldén – ny rektor på Lindbladskolan

Jenny Walldén är ny rektor på Lindbladskolan 4-6 i Vårgårda kommun.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Stort europeiskt innovationpris till Piteå-förskola

Förskolor i Piteå och Kramfors finns bland pristagarna när EU-kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning delas ut för första gången.

Västeråslärare tog hem EU-pris – byggde drönare med eleverna

Läraren Juan Bergdahl på Hahrska gymnasiet i Västerås är en av vinnarna av EU-kommissionens nya europeiska lärarpris för innovativ undervisning.

Isabella och Benjamin är Sveriges bästa kockelever

Det råder segerglädje på Dackeskolan i Mjölby efter att två av skolans kockelever vunnit den tunga bemärkelsen ”Årets kockelever 2021”. Isabella Winkler och Benjamin Hellström vann tävlingen på måndagen efter att ha imponerat med två rätter på lök och äpple.

Läs fler
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier