Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult.

Hålla där, Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult. Du ska tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att ha mycket fokus på själva organisationen av ämnet svenska som andraspråk. Den ska handla om vad lagstiftningen säger om ämnet och vad det faktiskt innebär för organisationen i praktiken. Den kommer även ta upp konkreta tips om hur man avgör behov och hur undervisningen kan organiseras. Jag kommer dessutom att beröra utmaningar och framgångsfaktorer för att ge en så bred bild som möjligt.

Organiseringen av svenska som andraspråk verkar komplicerat. Varför är det så?

– Trots att svenska som andraspråk har varit ett eget ämne sedan 1995 så är det ett område som upplevs som ganska diffust. Jag tror att många upplever lagstiftningen som svårtolkad och det har gjort att det känns svårt att organisera undervisningen. Det har i sin tur lett till att inte tillräckligt många har utbildat sig i ämnet. Och det har ytterligare påverkat problematiken kring just organisation då få har tillräckliga kunskaper.

– Jag tror även att ämnet som sådant, syfte och mål, har upplevts otydligt och därför varit starkt ifrågasatt som även det påverkat synen på ämnet och därmed även organisationen.

Kommer de nya kursplanerna att göra organiseringen enklare?

– Både och, skulle jag vilja säga. Det blir enklare på så sätt att det blir tydligare att svenska som andraspråk verkligen måste vara ett eget ämne och organiseras med en behörig lärare i ämnet. Det blir lättare för undervisande lärare då ändringen medför förtydliganden som kommer underlätta planering och genomförande.

– Rätten att undervisas i svenska som andraspråk, inte bara bedömas enligt kursplanen i ämnet kommer göra det svårare att organisera svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum i och med de nya kursplanerna.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna känner att de fått med sig både konkreta tankar och idéer om hur de faktiskt kan organisera svenska som andraspråk på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Jag hoppas också att jag kan locka någon att vidareutbilda sig till lärare i ämnet.

Av John Miller

Du kan lyssna till Linda Castell på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 14-15 september 2021!

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan sva-undervisningen organiseras utifrån de nya kursplanerna?
  • Hur avgör vi om en elev bör läsa svenska som andraspråk eller inte?
  • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 – vad visar resultatet?
  • Så utvecklar du din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga elever.
  • Utveckling av flerspråkiga elevers läsning med hjälp av lässtrategier.
  • Vad är svårt för somalisktalande som ska lära sig svenska, och varför?
  • Språkappar på mobiltelefonen – hur kan de användas i sva-undervisningen?
  • Genrepedagogik i praktiken – konkreta verktyg med hjälp av cirkelmodellen

Sidan publicerades 2021-05-11 12:03 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Ojämlik bedömning av andraspråksinlärare på flerspråkiga skolor

Bedömningen på flerspråkiga skolor är inte jämlik eftersom elever får olika tillgång till språket. Det visar Helena Reierstam som menar att lärare behöver få bättre förutsättningar för bedömning av andraspråksinlärare.

Kostnadsökningen på råvaror påverkar skolmatsinköp i Västerås: ”Ska göra kloka val”

Claes Bergström har arbetat som kock i över 30 år och det är första gången han upplever en så stor kostnadsökning på råvarorna. ”Vi tittar mer på priser och jämför mer än vad vi gjort tidigare när vi köper in råvaror till skolmåltiderna,” säger han.

Ny sexundervisning fokuserar på samtycke: ”Finns hög utsatthet”

Från och med höstterminen gäller den nya undervisningen ”Sex, samtycke och relationer” i skolorna. Den nya läroplanen ska vara ämnesövergripande och beröra allt ifrån jämställdhet, hbtq-frågor och fungera förebyggande som ett värdegrundsarbete mot våld. ”Tanken bakom läroplanen är att lyfta vilket behov av undervisning man har sett hos ungdomar och vad de vill veta”, säger kurator Katerina Sparr Holinkova.

Skola på lovet ratas av lärare

Regeringens beslut att utöka lovskolan för högstadieelever som riskerar att inte få behörighet till gymnasiet ratas av många lärare, enligt en rapport från lärarfacken. Dålig lön och brist på behörig personal pekas ut som problem. Även Moderaterna vill satsa på lovskola och att det ska erbjudas redan i lågstadiet.

Skolverket ser hälsoutmaningar för ukrainska barn

Ukrainska barn i svenska skolor klarar sig bra kunskapsmässigt. Men hur de mår är svårare att veta. Till Uppsala län har det kommit ett hundratal barn. ”Pedagogiskt verkar det funka bra. Den stora risken som vi ser det är hur de mår, om de får ett socialt sammanhang. Det finns risk att det hamnar utanför det ’normala samhället'”, säger Anders Lindquist på GD-staben på Skolverket.

Så blir de passiva eleverna deltagande – forskarens metod

För att lärare ska kunna nå alla elever i klassrummet behöver de extern hjälp med att göra de passiva ­eleverna deltagande. Det är där intensiv­undervisningen kommer in, säger forskaren Görel Sterner.

Tiktok ökar bokläsandet bland unga

På bara ett år har läsandet av tryckta böcker ökat med 6 procent­enheter, enligt en ny undersökning från SOM-institutet. 51 procent av de tillfrågade i åldersgruppen 16–29 år svarar att de läser tryckta böcker varje månad. En boktipstrend i sociala medier kan ligga bakom.

Speciallärare bakom Västerås succéprojekt för att höja matematiken

För att komma till rätta med den låga kunskaps­nivån i matematik i grundskolorna i Västerås påbörjades en storsatsning på intensivundervisning – som blev en succé.

Även matte behöver sociala dimensioner

Elever som halkat efter i ett ämne saknar ofta de grund­läggande sammanhangen. Men elever som tvärtom har lätt för samma ämne kan också sakna sammanhang. Nationella ­Mattekollo är en inspirerande framgångssaga.

Fukt, mögel och hot bakom skyddsstopp på skolor

Att skyddsstoppa arbetet på en skola, som i Kiruna nyligen, är ovanligt – men inte unikt. Bland annat hot, smittrisk, mögel och radon har lett till i snitt sju skyddsstopp per år inom utbildningssektorn, visar statistik från Arbetsmiljöverket.

Ungas tillit minskar: ”allt kan vara fejk”

I åratal har svenska elever drillats i att inte lita på allt de ser på nätet. Nu höjs röster för att källkritiken riskerar att slå över till en allmän misstro.

Lärare utbildas i extremism

Sex lärare på Kungsbacka kommuns gymnasieskolor ska gå en kurs för att lära sig mer om tolerans och om rekrytering av unga till våldsutövande extremism.Gymnasiechef Cindia Escalante Mattsson säger att det inte handlar om att man sett problem med extremism utan att det är en del i skolans arbete om värdegrund.

Ökat antal flickor vårdas på barn- och ungdomspsykiatriska avdelningar

Nya siffror från Socialstyrelsen visar att antalet flickor under 18 år som får heldygnsvård eller psykiatrisk tvångsvård ökar. En diagnosgrupp som ökat markant sedan 2017 är ätstörningar. ”Det som behövs för att vända utvecklingen är prevention”, säger Mikaela Lithman, Stockholms centrum för ätstörningar.

Fyra skolor får europeiskt lärarpris

Fyra skolor i Sverige är vinnare av EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022. Priset går till lärare på förskolor, grundskolor, högskoleförberedande gymnasieskolor och yrkesgymnasier som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

”Livet är inte rättvist men skolan måste bli”

Ett tungt ansvar vilar nu på de nyvalda politikerna att vända utvecklingen i svensk skola. Vi uppmanar fler att skriva under vårt upprop för en likvärdig skola, där staten tar ett tydligt och ökat ansvar, skriver företrädare för lärar- och skolledarfacken.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Barn på flykt
  Skolportens magasin nr 4/2022.

TEMA: Barn på flykt

INTERVJU: Anna Karlefjärd, forskare, intervjuas "Stärk lärarna med friare kurs- och läroplaner så får vi rättvisare betyg!" TEMA: Barn på flykt. Hur tar skolan bäst emot barn som är på flykt från krig eller naturkatastrofer? Forskarna menar att det gäller att ta tillvara på tidigare erfarenheter.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan man arbeta med normmedvetenhet i skolan
  Maria Hulth

Så kan man arbeta med normmedvetenhet i skolan

Läs vår intervju med genusvetaren och etnologen Maria Hulth som ska föreläsa på Skolportens Elevhälsa. Hon kommer att tala om värdegrund och normmedvetenhet.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Klart med ny avdelningschef för förskola, grundskola, Stureplan och elevhälsa

Sofia Pettersson blir avdelningschef med ansvar för förskola, grundskola samt den sammanslagna enheten Stureplan och elevhälsan på barn och utbildning i Skara kommun.

Nioosha, 26, är Sveriges nya Läsambassadör

Kulturrådet har utsett Sveriges nya Läsambassadör. Kulturskribenten och författaren Nioosha Shams tar över efter Bagir Kwiek. Under två år kommer hon att arbeta främst för flerspråkiga ungdomars läsande.

”Skolledarna viktiga i kampen mot rasism”

Skolledarna har en mycket viktig roll för att bekämpa rasismen i skolan. Det gör stor skillnad om lärarna känner att de har ledningens stöd. Det säger Christer Mattsson som i många år forskat om högerextremism.

Läs fler Namn och Nytt
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Utmärkelser

Fyra skolor får europeiskt lärarpris

Fyra skolor i Sverige är vinnare av EU-kommissionens europeiska lärarpris för innovativ undervisning 2022. Priset går till lärare på förskolor, grundskolor, högskoleförberedande gymnasieskolor och yrkesgymnasier som har utvecklat undervisningen genom europeiska projekt inom programmet Erasmus+.

Tre nominerade till Dyslexipriset 2022

Nomineringen till årets Dyslexipris är avslutad. Juryn har beslutat att tre personer ska gå vidare till slutnomineringen. Det är Saga Lööf, Sara Grill och Helene Ehriander. Pristagaren presenteras i samband med prisutdelningen måndagen den tredje oktober.

Förskolan med hållbarhet i fokus

Tre gånger under de senaste sju åren har rektor Helena Oscarssons två förskolor i Umeå fått Skolverkets utmärkelse ”En skola för hållbar utveckling.” I slutet av månaden kommer hon till Bokmässan för att prata om barn och ungas oro för klimatet och hur man som rektor kan tänka och agera för att konkretisera ”den hållbara utvecklingen” ur barnens perspektiv.

Läs fler
Nyhetskategorier