Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Publicerad:2021-05-11
Uppdaterad:31 augusti
John Miller
Skribent:John Miller
Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult.

Hålla där, Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult. Du ska tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att ha mycket fokus på själva organisationen av ämnet svenska som andraspråk. Den ska handla om vad lagstiftningen säger om ämnet och vad det faktiskt innebär för organisationen i praktiken. Den kommer även ta upp konkreta tips om hur man avgör behov och hur undervisningen kan organiseras. Jag kommer dessutom att beröra utmaningar och framgångsfaktorer för att ge en så bred bild som möjligt.

Organiseringen av svenska som andraspråk verkar komplicerat. Varför är det så?

– Trots att svenska som andraspråk har varit ett eget ämne sedan 1995 så är det ett område som upplevs som ganska diffust. Jag tror att många upplever lagstiftningen som svårtolkad och det har gjort att det känns svårt att organisera undervisningen. Det har i sin tur lett till att inte tillräckligt många har utbildat sig i ämnet. Och det har ytterligare påverkat problematiken kring just organisation då få har tillräckliga kunskaper.

– Jag tror även att ämnet som sådant, syfte och mål, har upplevts otydligt och därför varit starkt ifrågasatt som även det påverkat synen på ämnet och därmed även organisationen.

Kommer de nya kursplanerna att göra organiseringen enklare?

– Både och, skulle jag vilja säga. Det blir enklare på så sätt att det blir tydligare att svenska som andraspråk verkligen måste vara ett eget ämne och organiseras med en behörig lärare i ämnet. Det blir lättare för undervisande lärare då ändringen medför förtydliganden som kommer underlätta planering och genomförande.

– Rätten att undervisas i svenska som andraspråk, inte bara bedömas enligt kursplanen i ämnet kommer göra det svårare att organisera svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum i och med de nya kursplanerna.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna känner att de fått med sig både konkreta tankar och idéer om hur de faktiskt kan organisera svenska som andraspråk på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. Jag hoppas också att jag kan locka någon att vidareutbilda sig till lärare i ämnet.

Av John Miller

Du kan lyssna till Linda Castell på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 14-15 september 2021!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan sva-undervisningen organiseras utifrån de nya kursplanerna?
  • Hur avgör vi om en elev bör läsa svenska som andraspråk eller inte?
  • Skolinspektionens granskning av svenska som andraspråk åk 7-9 – vad visar resultatet?
  • Så utvecklar du din förmåga att kommunicera på ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga elever.
  • Utveckling av flerspråkiga elevers läsning med hjälp av lässtrategier.
  • Vad är svårt för somalisktalande som ska lära sig svenska, och varför?
  • Språkappar på mobiltelefonen – hur kan de användas i sva-undervisningen?
  • Genrepedagogik i praktiken – konkreta verktyg med hjälp av cirkelmodellen
FöreläsareGrundskolaGymnasieskolaKursplanerSkolpolitikSvenska som andraspråkUndervisning
Stockholm

Hem- och konsumentkunskap

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i hem- och konsumentkunskap! Under två dagar får du ta del av den senaste forskningen som rör ditt ämne, utvecklas i din yrkesroll och möta kollegor från hela landet. Boka till bästa pris, 4 285 kr ex. moms innan 9 oktober!
Läs mer & boka
Åk 4–9
9–10 nov

Trygga talare i svenska

Kursledare Klara Härgestam ger dig i denna kurs effektiva verktyg och konkreta övningar som stärker elevernas retoriska förmåga och gör dem trygga i sig själva vid muntliga presentationer. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.
Mer info
Åk 7–Gy
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev