Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen


Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare.

Hallå där, Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare. Du ska tala på Skolportens konferens Sfi i fokus.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Det här blir en föreläsning där vi kommer att titta närmare på digital kompetens för sfi-elever. När jag är ute och föreläser märker jag att lärare oftast vill veta vilken appar man ska använda. Jag kommer istället att fokusera på hur man lär ut och lära sig att navigera i den digitala världen.

– Våra elever läser sfi för att de ska klara av att vara funktionellt vuxen i vårt samhälle. Jag anser att digital kompetens innebär att vara digitalt funktionell i vardagslivet, skolan, arbetslivet och kanske vid fortsatta studier. Man behöver kunna hantera digitala texter, kunna skicka och dela. Man behöver också kunna söka och hantera och ta till sig digital information.

– Jag kommer i min föreläsning att visa goda exempel på digital kompetens och hur man kan utveckla sfi-elevens digitala litteracitet. Jag kommer också att tala om vad som gör dig till en digitalt kompetent sfi-lärare.

Hur ser utmaningen ut när det kommer till att utveckla sfi-elevers digitala litteracitet?

– Utmaningen är mindre idag än den var tidigare. Vi vet att väldigt många sfi-elever har en smartphone. Att utveckla den digitala litteraciteten i sig är inte längre någon särskild utmaning då alla idag besitter en viss grad av litteracitet. Däremot är det inte alla sfi-elever som kan hantera en dator. Vi behöver alltså inte bara titta på den digitala färdigheten utan också på digitala enheter, hur skiljer sig en dator från en smartphone och så vidare.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Min förhoppning är att lärarna skickar över bollen till sin rektor för att organisatoriska förutsättningar skapas så att lärare får den kompetens de behöver för att kunna ge sina elever digitala kompetens. Det som ligger mig varmast om hjärtat är att skolan hittar ett sätt för hur man ska göra det här.

Av John Miller

Du kan lyssna till Annsofie Engborg på Skolportens konferens Sfi i fokus den 5-6 oktober 2021!

Konferensen berör bland annat:

  • KLIVA-utredningen – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom sfi.
  • Språkundervisning på arbetsplatsen – samarbete mellan sfi och yrkesutbildningar.
  • Så kan vi utveckla vår egen och elevernas digitala kompetens.
  • Hur kan språkappar bidra till sfi-undervisningen?
  • Svenskan och somaliskan – fler likheter än du kanske tror.
  • Läs- och skrivundervisning på spår 1 – aktuell forskning och praktiska verktyg
  • Bedömning på sfi – vilka funktioner fyller den?
  • Språkstödjare i sfi-undervisningen – vilka effekter får det?

Sidan publicerades 2021-06-15 13:35 av John Miller


Relaterat

Sfi-studenter anpassar språket efter testsituationen

Maria Rydell har i sin avhandling utforskat synen på språklig kompetens hos vuxna sfi-studerande. Vuxnas andraspråksinlärning är ett laddat område rent ideologiskt. Att bli bra på det nya landets språk har ett starkt symboliskt värde, konstaterar hon.

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Att vara lärare inom sfi är ett komplext uppdrag. Utöver att lära sig svenska, behöver många elever även lära sig att läsa och skriva. Det påverkar lärarnas yrkesidentitet, konstaterar Helena Colliander.

Vuxenutbildning Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, språkutvecklande arbetssätt, hur man kan bemöta extrema åsikter i klassrummet och estetiska lärprocesser – i mötet med vuxna elever.

Sfi i fokus Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Modersmålsundervisningen i Södertälje utses till Årets bokväckare 2021

Lärarna och eleverna inom modersmålsundervisningen i Södertälje har med stort engagemang och inspirerande idérikedom funnit vägar att sprida språk- och läslust på många olika språk. Kulturrådet korar dem till Årets bokväckare 2021!

”Lollo” har elevernas framtid i fokus

Den traditionella bilden av en studie- och yrkesvägledare är kopplad mycket till gymnasieval och prao. Vi träffar Ann-Louise ”Lollo” Hedström på Almby skola och en ny bild av vad en studie- och yrkesvägledare gör växer fram, med mer varierande arbetsuppgifter och ett stort fokus på det elevnära arbetet.

Så använder du historiska källor och historiebruk i undervisningen

Mikael Bruér, doktorand och författare, ska tala om historiska källor och historiebruk i undervisningen på Skolportens konferens Historia.

De vill göra om SFI – så att fler elever får godkänt i svenska

Ansvariga i Ludvika vill göra SFI- utbildningen mer yrkesinriktad. Många elever klarar inte kurserna och fastnar i SFI, risken är att de aldrig kommer ut i arbetslivet, säger Jessica Mattsson rektor i Ludvika.

Hur kan man använda tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen?

David Edfelt, leg psykolog, ska tala om tydliggörande pedagogik i vuxenutbildningen på Skolportens webbkonferens Vuxenutbildning.

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Nya perspektiv på undervisningen i ämnet idrott och hälsa

Suzanne Lundvall, professor vid Göteborgs universitet, ska tala om hållbar idrottsundervisning på Skolportens konferens Idrott och hälsa.

Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen

Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare, ska tala om digital kompetens inom sfi-undervisningen på Skolportens konferens Sfi i fokus.

Hur ökar man motivationen för att läsa matematik på yrkesprogram?

Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram på Skolportens konferens Matematik för gymnasiet.

Lärarna i Svenskfinland får Svenska kulturfondens stora pris på 30 000 euro för arbetet under coronapandemin

Det stora kulturpriset går i år till alla lärare inom den grundläggande utbildningen, gymnasiet och yrkesutbildningen.

Företaget sa upp avtalet – över 200 SFI-elever i Täby drabbas

Företaget Eductus har sagt upp avtalet om SFI-utbildning i Täby och hänvisar till för höga kostnader. Nu står 220 elever utan utbildning i Täby och tvingas att gå i någon av grannkommunerna.

Rekordmånga elever lämnar kommunala skolor i Östersund

Ett 90-tal elever lämnar den kommunala skolan i Östersund och börjar i en friskola i höst. Det är mer än dubbelt så många som inför den förra höstterminen. Det visar statistik som kommunen har tagit fram till P4 Jämtland.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens konferenser
Så använder du historiska källor och historiebruk i undervisningen
  Mikael Bruér, doktorand och författare

Så använder du historiska källor och historiebruk i undervisningen

Hallå där, Mikael Bruér, doktorand och författare, som ska tala om historiska källor och historiebruk i undervisningen på Skolportens konferens Historia.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Ny rektor på Bernadottegymnasiet

Magnus Odung blir ny rektor på Bernadottegymnasiet. Han kommer närmast från fristående NTI-gymnasiet i Stockholm.

Mona Fallenhag ny rektor på Drottning Blanka Kungsbacka

Den 1 november tillträder Mona Fallenhag tjänsten som ny rektor för Drottning Blankas Gymnasieskola i Kungsbacka. Skolan, som firar 25 år i år, får därmed en rektor med gedigen erfarenhet från skolans värld.

Alice Teodorescu Måwe blir chef för samhällskontakter på AcadeMedia

Alice Teodorescu Måwe blir chef för samhällskontakter på AcadeMedia.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Lärare prisade av utbildningsministern

Fyra lärare och skolor i Sverige har tilldelats EU-kommissionens nya europeiska pris för innovativ undervisning. Utbildningsminister Anna Ekström delade tisdagen den 19 oktober ut priserna vid en ceremoni i UHR:s lokaler i Solna.

WorldSkills Sweden korar Årets Yrkeslärare 2021

Under Yrkesutbildningsveckan prisas Årets Yrkeslärare 2021, en nationell utmärkelse som årligen tilldelas en kvinna och en man. De lyckliga vinnarna är Lars-Ove Larsson, Bygg- och anläggningslärare på Kunskapskällan i Herrljunga, och Katarina Brinte, yrkeslärare på Hotell- och turismprogrammet på Malmö Fria Läroverk.

Modersmålsundervisningen i Södertälje utses till Årets bokväckare 2021

Lärarna och eleverna inom modersmålsundervisningen i Södertälje har med stort engagemang och inspirerande idérikedom funnit vägar att sprida språk- och läslust på många olika språk. Kulturrådet korar dem till Årets bokväckare 2021!

Läs fler
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier