Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen


Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare.

Hallå där, Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare. Du ska tala på Skolportens konferens Sfi i fokus.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Det här blir en föreläsning där vi kommer att titta närmare på digital kompetens för sfi-elever. När jag är ute och föreläser märker jag att lärare oftast vill veta vilken appar man ska använda. Jag kommer istället att fokusera på hur man lär ut och lära sig att navigera i den digitala världen.

– Våra elever läser sfi för att de ska klara av att vara funktionellt vuxen i vårt samhälle. Jag anser att digital kompetens innebär att vara digitalt funktionell i vardagslivet, skolan, arbetslivet och kanske vid fortsatta studier. Man behöver kunna hantera digitala texter, kunna skicka och dela. Man behöver också kunna söka och hantera och ta till sig digital information.

– Jag kommer i min föreläsning att visa goda exempel på digital kompetens och hur man kan utveckla sfi-elevens digitala litteracitet. Jag kommer också att tala om vad som gör dig till en digitalt kompetent sfi-lärare.

Hur ser utmaningen ut när det kommer till att utveckla sfi-elevers digitala litteracitet?

– Utmaningen är mindre idag än den var tidigare. Vi vet att väldigt många sfi-elever har en smartphone. Att utveckla den digitala litteraciteten i sig är inte längre någon särskild utmaning då alla idag besitter en viss grad av litteracitet. Däremot är det inte alla sfi-elever som kan hantera en dator. Vi behöver alltså inte bara titta på den digitala färdigheten utan också på digitala enheter, hur skiljer sig en dator från en smartphone och så vidare.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Min förhoppning är att lärarna skickar över bollen till sin rektor för att organisatoriska förutsättningar skapas så att lärare får den kompetens de behöver för att kunna ge sina elever digitala kompetens. Det som ligger mig varmast om hjärtat är att skolan hittar ett sätt för hur man ska göra det här.

Av John Miller

Du kan lyssna till Annsofie Engborg på Skolportens konferens Sfi i fokus den 5-6 oktober 2021!

Konferensen berör bland annat:

  • KLIVA-utredningen – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom sfi.
  • Språkundervisning på arbetsplatsen – samarbete mellan sfi och yrkesutbildningar.
  • Så kan vi utveckla vår egen och elevernas digitala kompetens.
  • Hur kan språkappar bidra till sfi-undervisningen?
  • Svenskan och somaliskan – fler likheter än du kanske tror.
  • Läs- och skrivundervisning på spår 1 – aktuell forskning och praktiska verktyg
  • Bedömning på sfi – vilka funktioner fyller den?
  • Språkstödjare i sfi-undervisningen – vilka effekter får det?

Sidan publicerades 2021-06-15 13:35 av John Miller


Relaterat

Sfi-studenter anpassar språket efter testsituationen

Maria Rydell har i sin avhandling utforskat synen på språklig kompetens hos vuxna sfi-studerande. Vuxnas andraspråksinlärning är ett laddat område rent ideologiskt. Att bli bra på det nya landets språk har ett starkt symboliskt värde, konstaterar hon.

Komplext uppdrag att vara lärare på sfi

Att vara lärare inom sfi är ett komplext uppdrag. Utöver att lära sig svenska, behöver många elever även lära sig att läsa och skriva. Det påverkar lärarnas yrkesidentitet, konstaterar Helena Colliander.

Vuxenutbildning Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom vuxenutbildningen. Ta bl.a. del av föreläsningar om tydliggörande pedagogik, estetiska lärprocesser samt språkutvecklande arbetssätt - i mötet med vuxna elever.

Sfi i fokus Webbkonferens

Konferensen riktar sig till dig som är lärare eller rektor inom sfi. Intressanta föreläsningar om bl.a bedömning, hur språkundervisning på arbetsplatsen kan fungera, hur vi utvecklar elevers digitala kompetens och vilken effekt språkstödjare kan ha. Välkommen!

Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen

Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare, ska tala om digital kompetens inom sfi-undervisningen på Skolportens konferens Sfi i fokus.

Hur ökar man motivationen att läsa matematik på yrkesprogram?

Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram på Skolportens konferens Matematik för gymnasiet.

Företaget sa upp avtalet – över 200 SFI-elever i Täby drabbas

Företaget Eductus har sagt upp avtalet om SFI-utbildning i Täby och hänvisar till för höga kostnader. Nu står 220 elever utan utbildning i Täby och tvingas att gå i någon av grannkommunerna.

Här är vuxenutbildningen lika viktig

I Kunskapsförbundet Väst har vuxenutbildningen samma ställning som gymnasieskolan. Man har även infört elevstöd för vuxeneleverna, trots att skollagen inte kräver det.

Så organiserar du undervisningen i svenska som andraspråk

Linda Castell, föreläsare och utvecklingskonsult, ska tala om hur man bäst organiserar undervisningen i SVA på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

”Språkkrav kräver en SFI-utbildning som håller måttet”

Att ställa sig kritisk till språkkrav handlar inte om att man inte förstår att språk är viktigt. Det handlar om att man förstår vikten av en SFI-utbildning som präglas av likvärdighet och kvalitet, skriver Maria Fredriksson, SFI-lärare.

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Ny praktisk SFI-utbildning ska korta vägen till jobb

Elever med liten skolvana från hemlandet har svårt att klara sina studier i svenska för invandrare. Därför gör nu SFI Karlstad om sin utbildning och till hösten startar ett pilotprojekt med mycket praktisk undervisning.

”Utsätt inte SFI-elever i ett experiment med valfrihet”

Vi söker nu en konstruktiv dialog med alla partier som också motsätter sig alliansens privatiseringar inom SFI-undervisningen i Göteborg, skriver Vänstern och FI i en replik till Anders Svensson (M) och Mariah Ben Salem Dynehäll (L) .

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Varför är modersmålsundervisning i skolan viktig?

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Modersmål. Han kommer att tala om varför vi undervisar i modersmål.

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Sommarpaus

Från den 12 juli har Skolportens nyhetsbevakning sommarpaus i 3 veckor. Vi återkommer med uppdaterade nyheter den 2 augusti.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

– Digitala handböcker med praktiska inslag. Så kan våra nya kurser enkelt beskrivas. Det säger Åsa Gustafsson, projektledare på Skolporten som nu lanserar digitala kurser i olika ämnen för skolans alla stadier.

Läs mer här
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Skolportens konferenser
Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen
  Annsofie Engborg

Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen

Hallå där Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare, som ska tala om digital kompetens inom sfi-undervisningen.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Namn och Nytt
Idag rektor på Rydskolan – i höst blir hon skolchef i Tibro

Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon är idag rektor på Rydskolan i Skövde kommun och tillträder sin tjänst i Tibro den 4 oktober.

Viktoria Johannesson ny rektor på Karlstad Fria Läroverk

Viktoria Johannesson har utsetts till ny rektor för Karlstad Fria Läroverk och återvänder därmed till Fria Läroverken och Watma Education efter ett år på Karlstad kommun.

André Andersson ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse

Vid Stockholms Stadsmissions styrelsemöte den 17 juni utsågs André Andersson till ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer