Bättre sexualundervisning kan vara en nyckel, men frågan är större än skolans ansvar. Porr kommer att fortsätta existera och varken den eller ungas sexuella förväntningar förändras i ett slag med nya examenskrav, skriver Max Eskilsson på ledarplats.