Hoppa till sidinnehåll
Barns rätt

Skolan är central för barn och unga i samhällsvård – samhällets ambition måste vara högre än utredningens

Publicerad:2023-11-06
Uppdaterad:2023-11-28

Källa: Allmannabarnhuset.se

Cecilia Sjölander, Stiftelsen Allmänna Barnhuset, välkomnar den viktiga utredningen ”För barn och unga i samhällsvård”, där hon ingått i expertgruppen. Samtidigt är hon kritisk till att delar av utredningen inte går tillräckligt långt för att stärka barnens rätt till utbildning. Cecilia Sjölander har tillsammans med en av experterna i utredningen, Rikard Tordön, lämnat in ett särskilt yttrande till utredningen.

Det här är Skolporten

Skolporten AB är ett politiskt, religiöst och fackligt obundet företag. Verksamhetens kärna är omvärldsbevakning och fortbildning riktad till de verksamma i skolan.

Omvärldsbevakning
Vi bevakar ett hundratal nyhetskällor, organisationer och myndigheter. Varje vardag publicerar vi de viktigaste skolnyheterna på vår webb samt sammanfattar dem i kostnadsfria nyhetsbrev. Vi bevakar även vetenskapliga artiklar och tidskrifter. Varje år intervjuar vi över 100 forskare som disputerar inom områden som är relevanta för förskola/skola. Du kan läsa våra forskningsintervjuer här.

Forskningsmagasin
Skolportens magasin lyfter fram och fördjupar sig i aktuell forskning med det övergripande syftet att stärka skolans vetenskapliga grund. Vår målsättning är att magasinet ska fungera som en inspirationskälla och bidra till att stärka förskolans och skolans utvecklingsarbete. Läs mer om Skolportens magasin här.

Fortbildning
Vi anordnar fortbildning för skolans lärare och ledare, både på distans och på plats. Ambitionen är att möta de behov som lärare och skolledare har i sin yrkesvardag genom att erbjuda konferenser och digitala kurser om aktuella skolfrågor.

Skolporten jobb
Vår jobbplattform är en mötesplats för arbetssökande och arbetsgivare. Aktuella tjänster utannonseras och arbetsgivare ges möjlighet att presentera sig. Sök lediga tjänster här.

Skolportens vision är att göra skillnad för de ungas lärande

Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev