Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Språklärande med AI-baserade konversationsagenter

Publicerad:12 februari
John Miller
Skribent:John Miller

Hallå där, Elin Ericsson, fil.dr. Du kommer att tala på Skolportens konferens Engelska för högstadiet och gymnasiet 14-15 mars 2024.

Elin Ericsson
Elin Ericsson

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen handlar om muntlig språkfärdighet och hur man kan öva på att prata engelska med hjälp av digitala konversationsagenter. Med hjälp av dessa kan eleven exempelvis öva på att prata engelska så fritt som möjligt i en vardagsnära situation utan att känna sig obekväm och rädd att säga fel inför lärare eller andra elever.

– Jag kommer att redogöra för forskningen som jag har bedrivit och visa de AI-baserade dialogsystem som jag använde mig av i några praktiknära studier med högstadieelever. Jag planerar också att tala om elevernas sociala och emotionella upplevelser av att öva engelska med konversationsagenter för språklärande.

AI-tekniken utvecklas snabbt. Om du får sia lite om framtiden, hur ser språkundervisningen ut om 10 år?

– Då hoppas jag att AI är mer integrerat i språkundervisningen och att språklärarna har släppt in konversationsagenterna i klassrummet, både som assistent för varje elev och för läraren. AI-baserade dialogsystem används då systematiskt för elevernas individanpassade färdighetsträning och för att stötta lärarnas bedömningspraktik och planering av undervisningen utifrån de identifierade utmaningar som eleverna visat vad gäller exempelvis grammatik och uttal. 

– Konversationsagenterna kommer inte att göra läraren överflödig, däremot så förändras rollen. I själva övningsarbetet så kommer läraren att vara mer i bakgrunden, men behöver fortfarande didaktiskt designa lektionerna och veta när det passar att ta in muntliga dialogsystem i undervisningen, samt att möjliggöra så att eleverna får öva i verkliga situationer så att det inte bara övas i den digitala världen. De digitala konversationsagenterna ses som en naturlig resurs för att få igång den muntliga språkfärdighetsträningen och ett stöd för läraren i det här ganska utmanande området som muntlig språkfärdighet är.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Målet med föreläsningen är att inspirera deltagarna att utforska användningen av konversationsagenter för muntlig språkträning och att reflektera över hur denna teknologi kan integreras i deras egen undervisning.

Du kan lyssna till Elin Ericsson påSkolportens konferens Engelska för högstadiet och gymnasiet 14-15 mars.

Konferensen berör bland annat:

  • Muntlig träning med hjälp av AI-karaktärer – forskning och praktiska idéer till klassrummet.
  • Digitala nationella prov – Skolverket informerar.
  • Effektiv ordundervisning enligt lärare respektive forskare – har de samma uppfattning?
  • Engelska för elever med dyslexi och språkstörning – så stöttar du på bästa sätt.
  • Extra anpassningar i engelskundervisningen – vems ansvar är det egentligen?
  • Irländska legender och myter i undervisningen – utveckla både språk och kulturell förståelse.
  • Visual Thinking Strategies – en kreativ metod för ökad språklig interaktion.
  • Att undervisa om och med litteratur för att diskutera kriser i samhället.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt. Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev