Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Stärk elevernas psykiska hälsa och välbefinnande!

Publicerad:2023-11-06
John Miller
Skribent:John Miller
Åse Fagerlund

Hallå där, Åse Fagerlund, fil.dr i neuropsykologi vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum i Finland. Du kommer att tala på Skolportens konferens Elevhälsa 30 november – 1 december 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen ska handla om hur vi kan stärka elevers psykiska hälsa och välbefinnande. Men också om hur vi kan stärka välbefinnandet hos oss som arbetar med eleverna. Jag kommer att rikta in mig på hur vi kan arbeta med att hjälpa barn och unga att se sina styrkor och det goda i sig själva. Jag kommer att ge råd och verktyg för hur man kan få eleverna att jobba med sin egen självkänsla och medkänsla samt sin personliga utveckling.

Varför tror du att antalet elever som lider av psykisk ohälsa ökar?

– Jag tror inte att det bara finns en förklaringsmodell utan det finns flera olika orsaker varför psykisk ohälsa ökar bland elever. Det talas förstås om skärmar och sociala medier som en aspekt. Och hur man ser på sina barn och barnuppfostran som en annan aspekt. Precis som att det finns föräldrar som inte hjälper sina barn att klarar av motgångar så finns det lika många barn som själva får hantera allt för många motgångar. Men sedan finns förstås också den samhälleliga aspekten och de krav som ställs på barn och unga idag. Det gäller främst flickor av vilka omkring en tredjedel i tonåren lider av ångest och depressioner.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Det är ett brett område, men jag hoppas kunna ge en inblick i hur man kan arbeta systematiskt i skolan och elevhälsan med psykisk hälsa och välbefinnande. Jag vill också att de får med sig vad forskningen säger och olika redskap och metoder. Min förhoppning är att föreläsningen ska ge inspiration att arbeta vidare med eleverna.

Du kan lyssna till Åse Fagerlind på Skolportens konferens Elevhälsa 30 november – 1 december 2023.

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomar att sova bättre?
  • Ett nytt skolämne på schemat som främjar skolnärvaro.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck – elevhälsoteamets ansvar och möjligheter.
  • Det nya skattningsinstrumentet APERS i samband med inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar.
  • Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.
  • KBT som metod och arbetsverktyg för skolsköterskor och skolkuratorer.
  • Hur kan vi minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet?
  • Sexualitet, samtycke och relationer – hur stärker vi barns och ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt. Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev