Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Stärk elevernas psykiska hälsa och välbefinnande!

Publicerad:6 november
John Miller
Skribent:John Miller
Åse Fagerlund

Hallå där, Åse Fagerlund, fil.dr i neuropsykologi vid Helsingfors universitet och Folkhälsans forskningscentrum i Finland. Du kommer att tala på Skolportens konferens Elevhälsa 30 november – 1 december 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Föreläsningen ska handla om hur vi kan stärka elevers psykiska hälsa och välbefinnande. Men också om hur vi kan stärka välbefinnandet hos oss som arbetar med eleverna. Jag kommer att rikta in mig på hur vi kan arbeta med att hjälpa barn och unga att se sina styrkor och det goda i sig själva. Jag kommer att ge råd och verktyg för hur man kan få eleverna att jobba med sin egen självkänsla och medkänsla samt sin personliga utveckling.

Varför tror du att antalet elever som lider av psykisk ohälsa ökar?

– Jag tror inte att det bara finns en förklaringsmodell utan det finns flera olika orsaker varför psykisk ohälsa ökar bland elever. Det talas förstås om skärmar och sociala medier som en aspekt. Och hur man ser på sina barn och barnuppfostran som en annan aspekt. Precis som att det finns föräldrar som inte hjälper sina barn att klarar av motgångar så finns det lika många barn som själva får hantera allt för många motgångar. Men sedan finns förstås också den samhälleliga aspekten och de krav som ställs på barn och unga idag. Det gäller främst flickor av vilka omkring en tredjedel i tonåren lider av ångest och depressioner.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Det är ett brett område, men jag hoppas kunna ge en inblick i hur man kan arbeta systematiskt i skolan och elevhälsan med psykisk hälsa och välbefinnande. Jag vill också att de får med sig vad forskningen säger och olika redskap och metoder. Min förhoppning är att föreläsningen ska ge inspiration att arbeta vidare med eleverna.

Du kan lyssna till Åse Fagerlind på Skolportens konferens Elevhälsa 30 november – 1 december 2023.

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan elevhälsan hjälpa ungdomar att sova bättre?
  • Ett nytt skolämne på schemat som främjar skolnärvaro.
  • Hedersrelaterat våld och förtryck – elevhälsoteamets ansvar och möjligheter.
  • Det nya skattningsinstrumentet APERS i samband med inkluderande lärmiljöer för elever med autism och andra sociokommunikativa utmaningar.
  • Välbefinnande och psykisk hälsa i skolan med hjälp av neurovetenskap och positiv psykologi.
  • KBT som metod och arbetsverktyg för skolsköterskor och skolkuratorer.
  • Hur kan vi minska risken att barn och unga dras in i kriminalitet?
  • Sexualitet, samtycke och relationer – hur stärker vi barns och ungdomars syn på sig själva och sina kroppar samtidigt som vi lär dem att sätta gränser?

Konferenser

Läs mer

Skolportens konferenser har ett starkt forskningsfokus. De innehåller en bredd av föreläsningar med inbjudna experter, riktade mot just din yrkesroll. Du väljer om du vill delta på plats under en till två dagar, eller via våra webbkonferenser. Där får du ta del av de inspelade föreläsningarna när det passar dig under en treveckorsperiod. Båda alternativen ger möjlighet att nätverka med föreläsare och kollegor från hela Sverige.

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Hållbar utveckling i förskolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill lära dig mer om att utveckla undervisningen för hållbar utveckling i förskolan. Hållbarhetsfrågorna påverkar barnens liv här och nu med en framträdande roll i läroplanen, och förskolans pedagoger har en nyckelroll i att fördjupa undervisningen utifrån olika perspektiv.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, tydligt upplägg, kursintyg och tillgång till kursen i sex månader.

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Fysik

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i fysik! Möt en astronaut, få tips om experiment med små resurser, råd inför digitaliseringen av NP och andra verktyg för att utvecklas i din yrkesroll. Julklapp! 30% rabatt på fysiska konferensen, 15% rabatt på webbkonferenser till och med 31 dec 2023.
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
25–26 jan 2024

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr ex. moms och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev