Studiehandledning på modersmålet stärker elevernas kunskaper i svenska

Anne Reath Warren
Foto. Mikael Wallerstedt

Hallå där, Anne Reath Warren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet och författare till boken Studiehandledning på modersmålet – Teori och praktik (2021). Du kommer att tala på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om studiehandledning på modersmålet och jag kommer utgå en hel del ifrån min bok i ämnet. Jag planerar att ge en bred beskrivning av vad studiehandledning på modersmålet är utifrån styrdokument och teorier om språk- och
kunskapsutveckling. Jag kommer också tala om samarbetet mellan lärare och studiehandledare samt rektorns viktiga roll i organiseringen av studiehandledning. Det har framkommit i en enkätundersökning som jag håller på att analysera att det finns en kunskapsbrist när det gäller studiehandledning på modersmålet bland skolpersonalen i stort. Men det finns även brister i samarbetet mellan läraren och studiehandledaren. Jag ska prata om vad det här kan ha för betydelse för praktiken och elevers språk- och kunskapsutveckling. Jag kommer också att lyfta hur man kan organisera, implementera och följa upp studiehandledningen.

Varför brister skolan när det gäller kunskapen om studiehandledning på modersmålet?

– En förklaring är att det inte finns något systematiskt sätt att lyfta information och kunskap om detta på lärarutbildningen. En annan förklaring är att modersmålsundervisning och relaterade verksamheter har ganska låg status i skolan. Svenska är det språk som de flesta lärare tycker spelar störst roll och att eleverna därför bör använda och utveckla kunskaperna i språket. Eftersom studiehandledning och modersmålsundervisning inte tas upp i någon högre grad på lärarutbildningen så vet inte lärarna att studiehandledning på modersmålet egentligen är till för att utveckla elevernas kunskaper i svenska. Och om lärarna inte har denna kunskap så väljer de att fokuserar på att använda svenska så mycket som möjligt. Forskning inom området visar att det inte alltid är ett framgångsrikt sätt att enbart använda svenska, det gäller särskilt när man har nyanlända elever. Dessa elever behöver stöttning och deras språk- och kunskapsutveckling gynnas av att de får tillgång till alla sina språk och alla sina kunskapsresurser.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag vill att deltagarna känner att de får med sig olika perspektiv och djupare kunskaper om vad studiehandledning på modersmålet är och vad det ger för möjligheter för eleverna. Jag hoppas även att föreläsningen bidrar till att inspirerar till ett ökat samarbete och samförstånd mellan lärare, studiehandledare och rektor.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anne Reath Warren, på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari!

Konferensen berör bland annat:

  • Undervisa effektivt i grupper med blandade nivåer.
  • Så använder du transspråkande som en resurs i klassrummet.
  • De nya kursplanernas påverkan på modersmålsundervisningen.
  • Ökad språkutveckling och motivation med digitala arbetsformer och projekt.
  • Elever med språkstörning och dyslexi – så hittar och stöttar du dem i modersmålsundervisningen.
  • Modersmål i centrum – bygg starka relationer med elever, föräldrar och kollegor.

 

 

Sidan publicerades 2022-10-25 09:39 av John Miller
Sidan uppdaterades 2022-11-25 07:15 av John Miller


Relaterat

Modersmålsbaserad sfi

Modersmålets roll för lärandet: Den här rapporten handlar om Hyllie Park Folkhögskolas svenskundervisning för invandrare i Malmö; en uppdragsutbildning för Malmö stad.

Elevers ordförråd i fokus i modersmålsundervisningen

I sin forskning om modersmålsundervisning visar Kirsten Stoewer att en stor del av det som sker i klassrummet i modersmålsundervisningen i engelska handlar om att utöka eller utveckla elevernas ordförråd. Det gäller både planerade och spontana aktiviteter.  

Modersmålsutbildning – en viktig politisk fråga

Modersmålsutbildning är en viktig politisk fråga som är starkt knuten till olika politiska intentioner och nationella intressen. Det konstaterar Nuhi Bajquinca som har undersökt modermålsutbildningen i Sverige genom olika perioder.

Rektor i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. Boka din plats redan idag!

Styret i Stockholms stad: Sätt in förebyggande åtgärder i förskolan

För att fånga upp dom som riskerar att att hamna i kriminalitet behövs förebyggande arbete redan på förskolan. Det menar de som styr i Stockholm stad. Men skeptiker undrar om kompetensen finns för det och om förskolepersonalen är beredd på ansvaret.

”Skrämmande att vuxna vill att vi ska ange barn i förskolan”

Som förskollärarstudent får jag hela tiden höra hur viktigt det är att låta barnen utvecklas och bli omhändertagna. Därför gör det mig mörkrädd att det finns vuxna som vill att vi som arbetar i förskolan ska ange papperslösa barn, i strid mot barnkonventionen, skriver förskollärarstudenten Elliot Andersson.

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

S: Arbetet mot gängkriminalitet måste börja redan i förskolan

Socialdemokraterna har tagit ett utskottsinitiativ i riksdagen och vill öka satsningen på brottsförebyggande arbete. Arbetet mot gängkriminalitet måste inledas redan i förskolan anser partiledaren Magdalena Andersson.  

Resiliens i förskolan – vad, hur och varför?

Alla vet att livet inte är en dans på rosor. Kriser uppstår i den stora världen och i den lilla. Hur kan förskolan rusta barnen på bästa sätt? Jo, genom att stärka deras resiliens, skriver Ann-Christin Furu, forskare och docent i småbarnspedagogik med inriktning mot lärande för hållbarhet vid Åbo Akademi.

”Timbro ska lämna barnen och förskolan i fred”

Timbro får ha vilka rutiner de vill om att vara krasslig på jobbet. Men de ska lämna barnen och förskolan i fred! Åsikterna som tankesmedjan nu för fram är direkt skadliga för förskolans utveckling, skriver ledningsgruppen i Förskoleupproret.

Digital kompetens i förskolans läroplan och i praktiken

På senare tid har det förekommit flera artiklar i olika medier där man på olika sätt kritiserar eller ifrågasätter att digital kompetens skrivits in i förskolans läroplan. I den här texten försöker jag reda ut vad som faktiskt står i förskolans läroplan om digital kompetens.

Ny statistik om barn som inte är inskrivna i förskolan

Ungefär 22 000 barn mellan tre och fem är inte inskrivna i förskola. Dessa barn har en mindre gynnsam socioekonomisk bakgrund än de som går i förskolan. Det visar en ny rapport från SKR.

”Det behövs mer utrymme att prata om juridik i förskolan”

Läs vår intervju med Maria Refors Legge, jur.dr. som ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i förskolan. Hon kommer att tala om juridik i förskolan.

”Låt inte barn i förskolan sitta med skärmar”

Att låta barn använda skärmar uppmuntras i läroplanen redan för förskolan. Men de yngre barnen behöver i första hand vara fysiskt aktiva och leka och interagera med andra barn och vuxna, skriver forskare.

Gävleborg näst sämst i landet – för stora barngrupper i förskolan

Grupper med max 12 eller 15 barn beroende på ålder – så lyder Skolverkets riktlinjer om hur stora åldersindelade barngrupper bör vara i förskolan. I Gävleborg överskrider 67 procent av alla barngrupper den storleken, vilket gör länet näst sämst i landet.

Juristen: Tidöförslaget strider mot Barnkonventionen

Tidöavtalets förslag om att kommun- och myndighetsanställda ska informera polis och migrationsmyndigheter om personer som uppehåller sig i landet utan tillstånd, strider i lärares fall mot Barnkonventionen. Det menar Maria Refors-Legge, doktor i utbildningsrätt.

Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Skolportens konferenser
Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar
  John Löwenadler

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Läs mer och boka din plats!
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Namn och Nytt
Vikarierande generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten

Aurora Lindberg tillträdde som vikarierande generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten den 20 januari 2023.

Ny skolchef för grundskolan

Susanne Englund är Eskilstuna kommuns nya skolchef för grundskolan och grundsärskolan. Hon har tidigare arbetat som chef och ledare inom utbildningsverksamhet i 22 år.

Klart med ny förvaltningschef för bildningsförvaltningen

Svenjohan Davidson blir ny förvaltningschef på bildningsförvaltningen. ”Jag är jätteglad över att vi nu är klara med rekryteringsprocessen och ser fram emot att få välkomna Svenjohan i vår”, säger kommundirektör Gisela Öst.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

Kommunfullmäktige firade 2022 års pedagogiska pristagare

Anna-Lena Peredo, Li Zettermark, Maria Baum, Monica Junefelt och Birgitta Eklund Selander är 2022 års pedagogiska pristagare. De firades på kommunfullmäktiges möte 30 januari.

Två skolor vinner EU-tävling

Holavedsgymnasiet i Tranås och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har vunnit varsin plats till Euroscolaprogrammet.

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

2022 var Martin Howe i Borlänge kommun en av tre som tilldelades lärarpriset Guldäpplet. I arbetet fokuserar Martin Howe på inkludering och tillgänglighet, där han försöker öka elevers måluppfyllelse genom digitala verktyg. Voister har pratat med pristagaren.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier