Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Studiehandledning på modersmålet stärker elevernas kunskaper i svenska

Publicerad:2022-10-25
Uppdaterad:2023-08-31
John Miller
Skribent:John Miller
Anne Reath Warren
Foto. Mikael Wallerstedt

Hallå där, Anne Reath Warren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet och författare till boken Studiehandledning på modersmålet – Teori och praktik (2021). Du kommer att tala på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om studiehandledning på modersmålet och jag kommer utgå en hel del ifrån min bok i ämnet. Jag planerar att ge en bred beskrivning av vad studiehandledning på modersmålet är utifrån styrdokument och teorier om språk- och
kunskapsutveckling. Jag kommer också tala om samarbetet mellan lärare och studiehandledare samt rektorns viktiga roll i organiseringen av studiehandledning. Det har framkommit i en enkätundersökning som jag håller på att analysera att det finns en kunskapsbrist när det gäller studiehandledning på modersmålet bland skolpersonalen i stort. Men det finns även brister i samarbetet mellan läraren och studiehandledaren. Jag ska prata om vad det här kan ha för betydelse för praktiken och elevers språk- och kunskapsutveckling. Jag kommer också att lyfta hur man kan organisera, implementera och följa upp studiehandledningen.

Varför brister skolan när det gäller kunskapen om studiehandledning på modersmålet?

– En förklaring är att det inte finns något systematiskt sätt att lyfta information och kunskap om detta på lärarutbildningen. En annan förklaring är att modersmålsundervisning och relaterade verksamheter har ganska låg status i skolan. Svenska är det språk som de flesta lärare tycker spelar störst roll och att eleverna därför bör använda och utveckla kunskaperna i språket. Eftersom studiehandledning och modersmålsundervisning inte tas upp i någon högre grad på lärarutbildningen så vet inte lärarna att studiehandledning på modersmålet egentligen är till för att utveckla elevernas kunskaper i svenska. Och om lärarna inte har denna kunskap så väljer de att fokuserar på att använda svenska så mycket som möjligt. Forskning inom området visar att det inte alltid är ett framgångsrikt sätt att enbart använda svenska, det gäller särskilt när man har nyanlända elever. Dessa elever behöver stöttning och deras språk- och kunskapsutveckling gynnas av att de får tillgång till alla sina språk och alla sina kunskapsresurser.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag vill att deltagarna känner att de får med sig olika perspektiv och djupare kunskaper om vad studiehandledning på modersmålet är och vad det ger för möjligheter för eleverna. Jag hoppas även att föreläsningen bidrar till att inspirerar till ett ökat samarbete och samförstånd mellan lärare, studiehandledare och rektor.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anne Reath Warren, på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Undervisa effektivt i grupper med blandade nivåer.
  • Så använder du transspråkande som en resurs i klassrummet.
  • De nya kursplanernas påverkan på modersmålsundervisningen.
  • Ökad språkutveckling och motivation med digitala arbetsformer och projekt.
  • Elever med språkstörning och dyslexi – så hittar och stöttar du dem i modersmålsundervisningen.
  • Modersmål i centrum – bygg starka relationer med elever, föräldrar och kollegor.

 

 

Stockholm

Specialpedagogik i grundskolan

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som möter elever i behov av stöd i grundskolan. Välj om du vill delta i Stockholm eller digitalt! Ta del av den senaste forskningen om bland annat AI och framtidens digitala skola, neurodiversitet och hur vi implementerar ett specialpedagogiskt förhållningssätt i hela verksamheten.
Läs mer & boka
Åk F–9
7–8 maj

Kommunikation med vårdnadshavare i förskolan

Den här kursen med kursledare Jakob Carlander fokuserar på kommunikation med vårdnadshavare för att skapa relation och bygga förtroende. Du får flera konkreta verktyg att ta till, inte minst när vårdnadshavare är påstridiga eller bär på olika trauman. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev