Studiehandledning på modersmålet stärker elevernas kunskaper i svenska

Anne Reath Warren
Foto. Mikael Wallerstedt

Hallå där, Anne Reath Warren, lektor i didaktik vid Uppsala universitet och författare till boken Studiehandledning på modersmålet – Teori och praktik (2021). Du kommer att tala på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om studiehandledning på modersmålet och jag kommer utgå en hel del ifrån min bok i ämnet. Jag planerar att ge en bred beskrivning av vad studiehandledning på modersmålet är utifrån styrdokument och teorier om språk- och
kunskapsutveckling. Jag kommer också tala om samarbetet mellan lärare och studiehandledare samt rektorns viktiga roll i organiseringen av studiehandledning. Det har framkommit i en enkätundersökning som jag håller på att analysera att det finns en kunskapsbrist när det gäller studiehandledning på modersmålet bland skolpersonalen i stort. Men det finns även brister i samarbetet mellan läraren och studiehandledaren. Jag ska prata om vad det här kan ha för betydelse för praktiken och elevers språk- och kunskapsutveckling. Jag kommer också att lyfta hur man kan organisera, implementera och följa upp studiehandledningen.

Varför brister skolan när det gäller kunskapen om studiehandledning på modersmålet?

– En förklaring är att det inte finns något systematiskt sätt att lyfta information och kunskap om detta på lärarutbildningen. En annan förklaring är att modersmålsundervisning och relaterade verksamheter har ganska låg status i skolan. Svenska är det språk som de flesta lärare tycker spelar störst roll och att eleverna därför bör använda och utveckla kunskaperna i språket. Eftersom studiehandledning och modersmålsundervisning inte tas upp i någon högre grad på lärarutbildningen så vet inte lärarna att studiehandledning på modersmålet egentligen är till för att utveckla elevernas kunskaper i svenska. Och om lärarna inte har denna kunskap så väljer de att fokuserar på att använda svenska så mycket som möjligt. Forskning inom området visar att det inte alltid är ett framgångsrikt sätt att enbart använda svenska, det gäller särskilt när man har nyanlända elever. Dessa elever behöver stöttning och deras språk- och kunskapsutveckling gynnas av att de får tillgång till alla sina språk och alla sina kunskapsresurser.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag vill att deltagarna känner att de får med sig olika perspektiv och djupare kunskaper om vad studiehandledning på modersmålet är och vad det ger för möjligheter för eleverna. Jag hoppas även att föreläsningen bidrar till att inspirerar till ett ökat samarbete och samförstånd mellan lärare, studiehandledare och rektor.

Av John Miller

Du kan lyssna till Anne Reath Warren, på Skolportens konferens Modersmål den 27 januari!

Konferensen berör bland annat:

  • Undervisa effektivt i grupper med blandade nivåer.
  • Så använder du transspråkande som en resurs i klassrummet.
  • De nya kursplanernas påverkan på modersmålsundervisningen.
  • Ökad språkutveckling och motivation med digitala arbetsformer och projekt.
  • Elever med språkstörning och dyslexi – så hittar och stöttar du dem i modersmålsundervisningen.
  • Modersmål i centrum – bygg starka relationer med elever, föräldrar och kollegor.

 

 

Sidan publicerades 2022-10-25 09:39 av John Miller
Sidan uppdaterades 2022-11-25 07:15 av John Miller


Relaterat

Modersmålsbaserad sfi

Modersmålets roll för lärandet: Den här rapporten handlar om Hyllie Park Folkhögskolas svenskundervisning för invandrare i Malmö; en uppdragsutbildning för Malmö stad.

Elevers ordförråd i fokus i modersmålsundervisningen

I sin forskning om modersmålsundervisning visar Kirsten Stoewer att en stor del av det som sker i klassrummet i modersmålsundervisningen i engelska handlar om att utöka eller utveckla elevernas ordförråd. Det gäller både planerade och spontana aktiviteter.  

Modersmålsutbildning – en viktig politisk fråga

Modersmålsutbildning är en viktig politisk fråga som är starkt knuten till olika politiska intentioner och nationella intressen. Det konstaterar Nuhi Bajquinca som har undersökt modermålsutbildningen i Sverige genom olika perioder.

Rektor i förskolan

Välkommen till Skolportens konferens för rektorer i förskolan. Ta del av forskning som rör förskolan samt utvecklas i din roll som ledare. Möt och nätverka med kollegor från hela landet. Delta på plats i Stockholm eller via webbkonferensen. Boka din plats redan idag!

Hälften av grupperna i förskolan är för stora: ”Som ett hån”

Stora barngrupper bidrar till ökad stress bland både barn och personal i förskolan, och minskar möjligheterna till en god pedagogisk undervisning. Trots det följer bara hälften av landets barngrupper Skolverkets riktmärken.

”Ge oss fler kollegor – lagstifta om bemanning i förskolan”

Ska vi kunna börja prata om kvalitet i förskolan måste vi först ha säkerheten på plats, skriver Kommunals Andrea Leal.

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Larmrapport: Utländskt ägande av friskolor en svensk säkerhetsrisk

Det svenska friskolesystemet innebär allvarliga säkerhetsrisker för svensk demokrati. Det är slutsatsen i en rapport om utländskt ägande i svenska skolor. ”Det låter som en spionroman, men antagonistiska aktörer arbetar för att försvaga samhället”, säger juristen Maria Refors Legge, FOI.

S kräver att vinstförbud i förskolan utreds

Socialdemokraterna vill att ett vinstförbud inom förskolan utreds och att den utredning om vinster i skolan som nu sitter, ska utreda det.

Därför är visuella representationer viktiga i kemiundervisningen

Läs Skolportens intervju med Emelie Patron, lektor vid Linnéuniversitetet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Kemi och kommer att tala om visuella representationer i undervisningen.

Undervisning i förskolan – ”Språk är makt”

Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet. I Trollhättans Stads förskolor arbetar förskollärare och rektorer med analys av barnens resultat och behov, och anpassar utbildningen för att alla barn ska få likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor. (webb-tv)

”De rödgrönas historiskt stora nedskärningar i förskolan djupt oroande”

Demokraterna är djupt oroade över hur fullmäktiges budget drabbar barnen och personalen i förskolan. Nedskärningarna är historiskt stora och kommer få allvarliga konsekvenser med större barngrupper och minskad personaltäthet som följd. Vi agerar nu för att förskolornas budget ska förstärkas, skriver Jessica Blixt och Martin Wannholt, Demokraterna.

Bara en tredjedel av personalen i förskolan är legitimerad: ”Är chockad”

Mindre än hälften av personalen i förskolan i Göteborg har en förskollärarlegitimation, enligt siffror från Skolverket. Detta innebär risker för barnen, enligt Adrian Forssander, undervisningsråd på Skolverket.

Så kan inkludering av gymnasieelever med NPF bli bättre

Läs Skolportens intervju med Emma Leifler som är specialpedagog och forskare vid Göteborgs universitet. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik i gymnasiet och kommer att tala om inkludering.

Styret i Stockholms stad: Sätt in förebyggande åtgärder i förskolan

För att fånga upp dom som riskerar att att hamna i kriminalitet behövs förebyggande arbete redan på förskolan. Det menar de som styr i Stockholm stad. Men skeptiker undrar om kompetensen finns för det och om förskolepersonalen är beredd på ansvaret.

”Skrämmande att vuxna vill att vi ska ange barn i förskolan”

Som förskollärarstudent får jag hela tiden höra hur viktigt det är att låta barnen utvecklas och bli omhändertagna. Därför gör det mig mörkrädd att det finns vuxna som vill att vi som arbetar i förskolan ska ange papperslösa barn, i strid mot barnkonventionen, skriver förskollärarstudenten Elliot Andersson.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan
  Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Förskolorna prisas för viktiga naturinsatser – hit går prispengarna

I Götene kommun prisas förskolorna med både ära och cash. GULLD-fonden delar årligen ut medel till någon som vill förverkliga sin idé om hållbara insatser i biosfärområdet. Pengarna kommer bland annat gå till en härlig utflykt för barnen.

Marie Gustafsson är Sveriges Bästa Lärare 2023

Sydsvenska Handelskammarens årliga utmärkelse ”Sveriges Bästa lärare” går i år till Marie Gustafsson från Vendestigens Skola i Djursholm. ”Det är med stor glädje och tacksamhet som jag tar emot priset för Sveriges bästa lärare. Jag känner mig hedrad!”

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Läs fler
Namn och Nytt
Ester Alavei går in som tillförordnad utbildningsdirektör

Efter att Sofie Lindén meddelat att hon slutar i kommunen är det nu klart att det blir Ester Alavei som går in som tillförordnad utbildningsdirektör.

Ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i Marks kommun

Rachel Törnell är namnet på kommunens nya chef för barn- och utbildningsförvaltningen (BUF). ”Det känns spännande och inspirerande”, säger hon.

Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier