SYV: Bilden av många yrken behöver breddas

Foto: Sara Engström

Hej, Sofia Rasmussen, du är omvärldsanalytiker och ska föreläsa på Skolportens konferens för studie- och yrkesvägledare.

Vad ska du prata om?

– Bland annat om hur man kan få utlopp för sin kreativitet som sjuksköterska! Mer övergripande om hur studie- och yrkesvägledare kan arbeta för att kombinera ungdomars värderingar och framtidsplaner med arbeten i bristbranscher. Våra omvärldsanalyser visar att dagens ungdomar vill ha ett arbete där de kan få utvecklas, vara kreativ och växa som människor. Typiska bristyrken hittar man inom välfärden, delar av industrin, restaurangnäringen och it-branschen. Som studie- och yrkesvägledare gäller det att kombinera de värden som ungdomar sätter högt med dessa yrken.

Det låter som ett omöjligt uppdrag?

– Absolut inte, det handlar snarare om att studie- och yrkesvägledare behöver lyfta fram fler aspekter än de rent sakliga kring arbetsuppgifter, arbetstider och lön. Det är givetvis viktigt, men bilden av många yrken behöver breddas. För visst kan man få utlopp för sin kreativitet som sjuksköterska, känna att man bidrar till något meningsfullt som programmerare. Jag kommer att prata och ge tips om hur studie- och yrkesvägledare kan göra för att matcha ihop ungdomars värderingar och syn på framtiden med branscher som behöver arbetskraft.

Du kan lyssna på Sofia Rasmussen på Skolportens konferens för dig som är studie- och yrkesvägledare den 14-15 mars i Göteborg.

Konferensen berör bland annat:

  • Hur kan samverkan och ansvarsfördelning kring prao se ut?
  • SYV och lärare – samarbete i praktiken
  • Frånvaro och skolavhopp – hur kan vi arbeta med eleverna i riskzonen?
  • Framtidens arbetsmarknad och den unga generationens arbetslivsvärderingar
  • Vikten av normkritisk vägledning
  • Studie – och yrkesvägledning av nyanlända –  när teori och etik möter praktik
  • Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning – resultaten presenteras
  • Vägledningssamtal i fokus – så kan vi stödja elever till självständiga och väl underbyggda studie- och yrkesval

Susanne Sawander

 

Sidan publicerades 2018-11-08 13:25 av Hedda Lovén


Relaterat

Rektor i fokus, 4-5 feb 2019

Vi fokuserar på din roll som chef och ledare med högaktuella föreläsningar om det pedagogiska ledarskapet och din professionsutveckling. Hur leder du i förändring och hur görs en nulägesanalys? Med teoretiska såväl som praktiska föreläsningar får du ta del av den senaste forskningen och nyheterna tillsammans med andra rektorer.

Studie- och yrkesvägledare, 14-15 mars 2019

Forskning visar att en kvalificerad studie- och yrkesvägledning verkligen har effekt och hjälper eleverna att göra medvetna val. En stor utmaning ligger i det omfattande utbudet av utbildningar, arbetslivets snabba förändringar, utvecklingen av nya yrken och samhällets digitalisering. Välkommen till två dagar i Göteborg!

Skolan måste rusta unga för dagens arbetsliv

Det tar längre tid för dagens unga att hitta sin plats i arbetslivet än det gjorde förr. Lena Lidström har undersökt hur ungas etablering formas i Sverige. Övergången från skola till arbetsliv är en jobbig process för många unga idag, menar hon.

Många vet inte vad de vill

För gymnasiets avgångselever finns ett gigantiskt informationsutbud när det gäller deras framtida studie- och karriärsval. Frances Hultgren har sett hur och i vilken grad ungdomarna använder informationen. Något som delvis hänger ihop med deras egna intressen och vilket stöd de har hemifrån.

Krav: Inför legitimation för studie- och yrkesvägledare

Inför legitimation för studie- och yrkesvägledare och sätt ett maxtak för antal elever per vägledare. Det föreslår Lärarnas Riksförbunds studerandeförening och Sveriges elevråd SVEA för att höja yrkets status. ”Man måste värdesätta kompetensen mer”, säger LR Studs ordförande Mimmi Rönnqvist.

”Matcha utbildningar mot arbetsmarknadens behov”

Det finns en rad indikationer på att dagens högskolepolitik inte levererar. Åtta av tio studenter ger sig in i högre studier för att få ett jobb – men många får inte ett kvalificerat jobb eller det jobb de hoppades på, skriver Fredrik Voltaire, Almega, och Malin Påhls Hansson, Saco studentråd.

Special needs pupils ‘spend years out of school’

Julie becomes tearful when she starts talking about her autistic son’s struggle to stay in school. ”He has been taught that he’s not worth anything,” she says.

Why it costs £73,000 to educate a child

The amount spent on schools is a source of frequent controversy. So, where does all the money for educating the country’s children go?

”The UN is right: austerity has laid waste to Britain. Look at our schools”

When children’s lunch is reduced to cold food and biscuits, something is seriously awry, writes Barbara Ellen.

Saudiarabien finansierar friskolor i Sverige

I ett reportage i Svenska Dagbladet i dag beskrivs hur Saudiarabien inte bara finansierar moskéer i Sverige, utan också friskolor. Hur många de är vet inte Skolinspektionen.

Har ni koll på trygghet och studiero?

Ett tryggt skolklimat med studiero är betydelsefullt för hur eleverna lyckas nå målen för utbildningen. Strukturerad och varierad undervisning, goda relationer mellan lärare och elever samt ett aktivt värdegrundsarbete ger goda förutsättningar för detta. Använd vårt webbverktyg till att undersöka och utveckla ert arbete för att främja studiero och en trygg skolmiljö.

Hon lär sina elever att vara källkritiska

Att kritiskt granska källor är en del av läraren Karin Siljreus vardag. Det blir ofta spontana diskussioner i klassrummet om något som eleverna läst eller sett på sociala medier.

Allt fler studenter söker samtalshjälp

Till studenthälsan på Karlstads universitet kommer allt fler studenter för att prata.

”Varför får skolvåldet fortsätta öka?”

Det finns inte några enkla lösningar på att få stopp på våldet i skolan. Men debatten om ordningsproblem och våldet i skolan måste skruvas upp, och fler förslag upp på bordet. Det skriver Joakim Broman på ledarplats.

”Vems fel är det att 15-åringarna väljer bort yrkesprogrammen?”

Bara en av tio föräldrar tycker att deras barn ska välja ett yrkesprogram – trots att svenska företag skriker efter arbetskraft, skriver Susanne Sjöstedt på ledarplats.

Lärare avstängd efter P4 Västerbottens granskning

Efter P4 Västerbottens granskning, om rektorn som står åtalad för bland annat barnpornografibrott, är en lärare avstängd från sitt arbete på en skola i Västerbotten.

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Fortbildning för dig som undervisar i
Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap

Ta del av föreläsningar om matmyter och matlarm, bedömning inom HK, skuldkollen, mat-traditioner, ämnesdidaktik och specialpedagogik inom HK.

Se hela programmet
In memoriam
Skolportens grundare och vd har gått bort

Skolportens grundare och vd har gått bort

Per Reinolf, grundare och vd för Skolporten, har gått bort efter en kortare tids sjukdom. ”Det är med stor sorg som vi idag har mottagit beskedet att Per har gått bort. Att driva Skolporten var en viktig del av hans liv och han var en mycket omtyckt chef”, säger vice vd Birgitta Hartzell.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Sambedömning
  Nytt nr ute nu!

Tema: Sambedömning

Ligger skolans likvärdighetsproblem i betygssättningen – och stavas lösningen i så fall sambedömning? Dessutom: Intervju med den amerikanska ekonomiprofessorn Eric Hanushek, som inte skräder orden när det gäller lärarkvalitetens betydelse för elevernas resultat.

Köp digitala lösnummer!
Missade du?
Tema: Arbetsmiljö

Tema: Arbetsmiljö

Missade du vårt temabrev om arbetsmiljö? Här kan du läsa ikapp!

Till temabrevet
Nyhetskategorier
Aktuella arbetsgivare
Ny fokussida
Idrott och hälsa

Idrott och hälsa

Vi har samlat nyheter, rapport, forskning och mycket mer inom ämnet idrott och hälsa på en och samma sida. Välkommen in!

Till Idrott och hälsa
Mest läst senaste veckan

”Den fria läsningen kan bli en social hävstång”

Den fria läsningen skulle leda till social mobilitet  och föräldrarnas utbildningsnivå eller bakgrund skulle inte längre ha samma betydelse, skriver läraren Jenny Edvardsson.

Ojämlik digitalisering i skolor

Det är stora skillnader i den digitala undervisningen på länets skolor, enligt lärare och Skolverket. Det trots att digitaliseringen står inskriven i läroplanen från och med den här terminen.

Ingen tid för rast i lärarnas schema

En granskning av Malmölärarnas scheman visar att över hälften av grundskolorna bryter mot arbetstidslagen. ”De har inga inlagda raster och för lite tid till lunchen”, konstaterar Johan Åström, huvudskyddsombud för LR Malmö.

Saudiska kungahuset sponsrar svensk friskola

Saudiska intressen letar sig in i Sverige – med syfte att sprida en extrem tolkning av islam. SvD kan nu berätta om en friskola i Örebro som fått miljonbidrag direkt från det saudiska kungahuset.

Lärare som begått brott mot elever har fått behålla legitimationen

Lärare som kränkt, eller till och med begått brott mot elever, kan behålla sin lärarlegitimation och fortsätta att arbeta inom skolan.

Fortbildning

Lärare i svenska som andraspråk har ett brett undervisningsområde. Utöver läroplanens innehåll ska läraren även kunna sätta sig in i de flerspråkiga elevernas olika förmågor till inlärning av svenska språket. Under två dagar behandlar konferensen den senaste forskningen i undervisningsämnet men även praktiska exempel presenteras.

Läs mer och boka plats