Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Ta sikte på integrering av teori och praktik

Publicerad:11 mars
John Miller
Skribent:John Miller
Håkan Larsson

Hallå där, Håkan Larsson, professor i idrott vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH. Du kommer att tala på Skolportens konferens Idrott och hälsa för högstadiet och gymnasiet 9–10 apr 2024.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att handla om vad som är själva syftet med ämnet idrott och hälsa och om vad eleverna ska lära sig och kunna. Jag ska visa att det finns möjligheter att lägga upp en undervisning som tar sikte på kunnande i rörelse som också involverar reflektion och samtal utan att det behöver betyda att eleverna i undervisningen rör på sig mindre. Eleverna kan till exempel få uppgifter som handlar om att man ska utforska rörelsen i samband med den fysiska aktiviteten.

Finns det en osäkerhet hos idrottslärarna om hur de ska bedriva sin undervisning?

– Ja, jag tror det. Det finns fortfarande mycket kvar av tänket att idrott och hälsa är ett praktiskt ämne och ett tillfälle för elever att få röra på sig. Det är förstås också viktigt, men det har uppstått en situation där många idrottslärare uppfattar det som att antingen så ska det vara rörelse eller så ska det vara teori. Men det är inte riktigt ändamålsenligt att dela upp det så. Och jag menar att man inte behöver göra det heller.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Min förhoppning är att deltagarna ska få en aha-upplevelse, att det här med att förskjuta fokus från aktivitet till kunnande bakom aktiviteten egentligen är det viktiga med undervisningen.

Du kan lyssna till Håkan Larsson på Skolportens konferens Idrott och hälsa för högstadiet och gymnasiet 9–10 apr 2024.

Konferensen berör bland annat:

  • Nya perspektiv på rörelse som utmanar tävlingsnormen i idrott och hälsa.
  • Friluftsliv med små resurser i tätortsnära områden – praktiska idéer och upplägg.
  • Dansprojekt som engagerar eleverna och fokuserar på den psykiska hälsan.
  • Elever med NPF och konkreta verktyg för att bemöta dem i idrottsundervisningen.
  • Miljömässig hållbarhet som en naturlig del i idrottsämnet – hur skulle det kunna gå till?
  • Arbeta förebyggande mot hederskultur och upptäck utsatta elever i idrottsundervisningen.
  • Mötet mellan svenska idrottsnormer och nyanlända elever – hantera språkliga och kulturella utmaningar.
  • Konkreta upplägg för att undervisa om hälsa och levnadsvanor.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i företagsekonomi!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Köp kursen för 749 kr och få tillgång till den i 6 månader. Kursintyg ingår!
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev