Teachers’ pay declining, warns OECD

Teachers in England and Scotland earned less in real terms in 2015 than a decade before, says an annual report from the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Läs hela artikeln här!

Sidan publicerades 2017-09-13 13:18 av John Miller


Relaterat

”Vifta inte bort trakasserier i skolan som en jargong”

Ingen ska behöva må dåligt i skolan. Jag vill se är ett tydligt, landsomfattande ställningstagande från skolan där de fördömer och inleder ett omfattande arbete mot kränkande beteende, mot mobbing, skriver barnboksförfattaren Björn Augustson. Läs hela artikeln här!

Därför avgår chefen för skolforskningen i protest

Skolforskningsinstitutets första myndighetschef, Lena Adamson, avgår i protest mot regeringens bristande stöd. För Skolvärlden förklarar hon bakgrunden till avhoppet. Läs hela artikeln här!

Elever i krismöte med politikerna om tidigt stöd

Regeringens så kallade Läsa-skriva-räkna-garanti ser ut att inte bli verklighet. Därför bjöd Sveriges Elevråd (Svea) in utbildningsutskottet till ett krismöte. Läs hela artikeln här!

Computer science teachers to be trebled, Chancellor announces

The number of computer science teachers is to be trebled, the Chancellor announced as he set out plans to create a National Centre for Computing. Läs hela artikeln här!

Girls are better than boys at solving problems in teams, finds new global study

Analysts said the findings suggest girls are better equipped for the workplace and are more able to cope with modern ways of working. Läs hela artikeln här!

Elever mot sexuella trakasserier

Med uppropet #tystiklassen vittnar 1 700 elever i grundskolan och gymnasiet om sexuella trakasserier och övergrepp i skolan. Hör en av initiativtagarna 17-åriga Disa Horner berätta om situationen i skolan. Hör också Anna-Karin Hildingson Bokvist utredningschef på BO, som anser att det behövs hårdare tag mot sexuella trakasserier i skolan samt Gustav Fridolin, utbildningsminister. (webb-radio) Läs hela artikeln här!

Skolverket: Skolorna måste skaffa sig kompetens

I uppropet #tystiklassen vittnar skolelever om sexuella trakasserier och om lärare som inte tar frågan på allvar. Läs hela artikeln här!

Efter #tystiklassen – M kallar statsråden till utskottet

Efter #tystiklassen kräver Moderaterna att statsråden Gustav Fridolin (MP), Anna Ekström (S) och Helene Hellmark Knutsson (S) kommer till utbildningsutskottet för krishantering. Läs hela artikeln här!

Budget: Heads say extra maths cash is ‘drop in ocean’

Head teachers’ leaders are ”extremely disappointed” by what they say is the Budget’s failure to address ”urgent” school funding shortages in England. Läs hela artikeln här!

Gemensam strategi för att underlätta elevers val

Studie- och yrkesvägledning är ett viktigt redskap för att stötta elever i deras val av utbildning och framtida yrke. Linköpings kommun ska nu ta fram en strategi som är gemensam för grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning och särskolorna. Läs hela artikeln här!

Judith Butler om genuskonflikten i Lund: ”Metoden är förkastlig”

Judith Butler är en av världens ledande feministiska tänkare, och dessutom en uttalad förkämpe för akademisk frihet. Nu står hon plötsligt i fokus för en svensk debatt: Statsvetenskapliga institutionen i Lund har bestämt att hennes arbete ska finnas med på en kurslitteraturlista, för könsbalansens skull. Mårten Torson Lindberg, doktorand och lärare i statsvetenskap vid Lunds universitet, intervjuar Judith Butler om kvoterad kurslitteratur – och om principfrågorna som hamnat i skymundan i debatten. Läs hela artikeln här!

Pressen på gymnasieeleverna ökar – var femte flicka är utmattad

Skolutmattning är ett växande problem i gymnasierna. Cirka tjugo procent av flickorna känner sig utmattade. Läs hela artikeln här!

Losing a child to suicide is devastating. Schools can help prevent these tragedies

At least 200 children take their own lives each year in the UK. Teachers are in a unique position to support vulnerable pupils, but more awareness is needed, writes Harry Biggs-Davison, former headteacher and trustee of the charity Papyrus. Läs hela artikeln här!

Så mår eleverna i särskolan – skillnader mellan tjejer och killar

Elever i särskolan i Västmanland mår överlag bra, men det finns skillnader mellan killar och tjejer. Det visar den nya undersökningen Liv och hälsa ung särskolan. Läs hela artikeln här!

Universitet hade olaglig kameraövervakning – utrustningen hackades

Linköpings universitet har under fem år haft utrustning för kameraövervakning uppsatt utan tillstånd. Utrustningen hackades och obehöriga kunde följa videoströmmarna. Läs hela artikeln här!

Skolverket polisanmäler spridning av nationellt prov för sfi

Delprovet ”skriva” i det nationella provet för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi), SFI D 12, har spridits via Facebook. Skolverket har polisanmält det inträffade och Skolinspektionen är informerade. Läs hela artikeln här!

Konferenser
Aktuella chefstjänster
Fler platsannonser
Nyhetskategorier
Magasin skolporten
Likvärdig skola

Likvärdig skola

Senaste numret av Skolportens forskningsmagasin har tema likvärdighet. Är magasinet nytt för dig? Missa inte vårt erbjudande: prova på 2 nr för bara 99 kr!

Läs mer och teckna en prenumeration!
Aktuella arbetsgivare
Mest läst senaste 30 dagarna

Skolinspektionen svarar på kritiken

Skolinspektionens kvalitetsgranskning av förskolan får kritik för att fokusera för mycket på brister och problem. Generaldirektör Helén Ängmo försvarar myndighetens arbetssätt – och tänker börja använda det även i skolan. Läs hela artikeln här!

Föräldrar byter kommun när stöd till elever varierar

Skolan ska vara likvärdig för alla barn, oavsett var man bor i landet. Men när det kommer till elever med särskilda behov, exempelvis barn som har ADHD eller Aspergers, kan stödet som erbjuds se väldigt olika ut i olika kommuner. Så pass att en del familjer känner sig tvungna att flytta för att få den hjälp som de menar sig ha rätt till. Läs hela artikeln här!

Skolledarens uppmaning: ”Rektorer, satsa på tvålärarsystem”

En uppmaning från skolledaren Eva Myrehed Karlsson: ”Rektorer, använd statliga medel för att införa tvålärarsystem i ett långsiktigt pedagogiskt utvecklingsarbete”. Läs hela artikeln här!

Skolforskningsinstitutets chef avgår i protest

Lena Adamson, chef för Skolforskningsinstitutet, har begärt entledigande från sitt uppdrag från 1 februari 2018. Skälet: bristande stöd från regeringen. Läs hela artikeln här!

Skolan förlängs ett år – obligatorisk redan från sex år

Skolplikten ska gälla från och med det år barnet fyller sex år från den 1 januari 2018, vilket innebär att grundskolan blir tio år, i stället för nio som det är i dag. Det beslutet kommer att tas i riksdagen på onsdagen. Läs hela artikeln här!