Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”

Publicerad:2022-04-21
Uppdaterad:2023-08-31
John Miller
Skribent:John Miller


Tomas Riad

Hallå där, Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien. Du kommer att tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om uttalsundervisning i kombination med läsundervisning. Uttalsundervisningen är ofta lite för avgränsad för elever som lär sig svenska som andraspråk. Man håller på med artikulation som huvudmål med uttalsundervisningen. Men snarare än att lära sig att forma läpparna till ett ”Y” så behöver nyanlända tillägna sig kontrasterna i det svenska ljudsystemet, alltså inte bara producera ett ”Y” utan man behöver kunna skilja ett ”Y” från till exempel ett ”I”, perceptuellt och vid läsning. Den processen är så att säga inte artikulatorisk utan är snarare kognitiv. För ungdomar eller vuxna som ofta kan läsa på sitt första språk så är själva lästräningen, alltså användningen av bokstäver, till stöd för att utveckla ljudkontrasterna på svenska.

Vilka svårigheter gällande uttalsundervisning upplever andraspråkslärare oftast?

– Jag vet att lärarna i genomsnitt har fått för lite utbildning i fonologi och det gör att de kan känna sig osäkra på hur de ska göra. Det är den huvudsakliga svårigheten för lärarna, menar jag. Det finns också en föreställning bland många lärare om att man inte bör korrigera uttal, vilket också kan vara ett hinder för dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag skulle vilja att konferensdeltagarna får med sig hur viktigt uttalsundervisning är för läsutvecklingen och tvärtom. I stället för att tänka på uttalsundervisning som ett litet hörn av svenska som andraspråk som man kan ha eller mista så skulle jag vilja att de efter min föreläsning kommer kunna se hur intimt sammankopplad uttalsundervisning är med läs- och skrivutveckling.

Av John Miller

Du kan lyssna till Tomas Riad på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 29-30 september!

Om konferensen och boka plats

Konferensen berör bland annat:

  • Skolämnet svenska som andraspråk – omdiskuterat och komplext.
  • Funktionell grammatikundervisning ur ett andraspråksperspektiv.
  • Elevers förhållningssätt till svenska som andraspråk.
  • En vidgad uttalsundervisning.
  • Världen finns här – utbyten med sfi-elever.
  • Undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund.
  • Litteratur i sva-klassrummet – möten som berör.
Stockholm

Undervisa i Artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens konferens för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens. Ta del av aktuell forskning som utgår från ämnets syftesbeskrivning, och få praktiska verktyg som hjälper dig att planera och genomföra kurserna. Innehållet är även intressant för dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt, samt för dig som undervisar inom vuxenutbildningen.
Läs mer & boka
Gy–Vux
3 okt

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. Pris 749 kr!
Mer info
Fsk
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev