”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”


Tomas Riad

Hallå där, Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien. Du kommer att tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om uttalsundervisning i kombination med läsundervisning. Uttalsundervisningen är ofta lite för avgränsad för elever som lär sig svenska som andraspråk. Man håller på med artikulation som huvudmål med uttalsundervisningen. Men snarare än att lära sig att forma läpparna till ett ”Y” så behöver nyanlända tillägna sig kontrasterna i det svenska ljudsystemet, alltså inte bara producera ett ”Y” utan man behöver kunna skilja ett ”Y” från till exempel ett ”I”, perceptuellt och vid läsning. Den processen är så att säga inte artikulatorisk utan är snarare kognitiv. För ungdomar eller vuxna som ofta kan läsa på sitt första språk så är själva lästräningen, alltså användningen av bokstäver, till stöd för att utveckla ljudkontrasterna på svenska.

Vilka svårigheter gällande uttalsundervisning upplever andraspråkslärare oftast?

– Jag vet att lärarna i genomsnitt har fått för lite utbildning i fonologi och det gör att de kan känna sig osäkra på hur de ska göra. Det är den huvudsakliga svårigheten för lärarna, menar jag. Det finns också en föreställning bland många lärare om att man inte bör korrigera uttal, vilket också kan vara ett hinder för dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag skulle vilja att konferensdeltagarna får med sig hur viktigt uttalsundervisning är för läsutvecklingen och tvärtom. I stället för att tänka på uttalsundervisning som ett litet hörn av svenska som andraspråk som man kan ha eller mista så skulle jag vilja att de efter min föreläsning kommer kunna se hur intimt sammankopplad uttalsundervisning är med läs- och skrivutveckling.

Av John Miller

Du kan lyssna till Tomas Riad på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 29-30 september!

Konferensen berör bland annat:

  • Skolämnet svenska som andraspråk – omdiskuterat och komplext.
  • Funktionell grammatikundervisning ur ett andraspråksperspektiv.
  • Elevers förhållningssätt till svenska som andraspråk.
  • En vidgad uttalsundervisning.
  • Världen finns här – utbyten med sfi-elever.
  • Undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund.
  • Litteratur i sva-klassrummet – möten som berör.

Sidan publicerades 2022-04-21 11:31 av John Miller


Relaterat

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Lässtrategier viktiga för att utveckla flerspråkiga elevers läsförståelse

Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp för flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade kunskaper i andraspråket. Det visar Anna Lindholms avhandling.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Han brinner för moderna språk

När moderna språk nämns i media handlar det ofta om att allt färre elever läser till exempel tyska och franska. Fernando López Serrano, gymnasielektor i moderna språk på Malmö latinskola och doktor i språkdidaktik, startade en språkolympiad för att öka intresset för moderna språk och för att bygga broar mellan grundskolan och gymnasiet. (webb-radio)

”Vi måste vara där eleverna är”

Spanskaläraren Adriana Sturesson brinner för projektbaserat lärande, autentiskt material och internationella samarbeten. Hon är en av många lärare i Malmö stad som delar med sig av resursmaterial på Malmö Delar. ”Våga ta inspiration av vad lärare i andra delar av världen gör”, tipsar hon.

Utredning föreslår att Skolverket ska få ett tydligt ansvar för information om skolor

Skolinformationsutredningen har idag lämnat sitt delbetänkande Informationsförsörjning på skolområdet – Skolverkets ansvar till skolminister Lotta Edholm. Förslaget innebär att Skolverket ska ansvara för att nödvändig information om skolor och förskolor är tillgänglig oavsett vem som är huvudman för verksamheten.

Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke

Rapportförfattarna belyser utvecklingen inom olika utbildningsinriktningar på gymnasiet och i högskolan, samt inom olika yrken, och ger en bild av de olika insatser som har genomförts för att nå en jämnare könssammansättning. (pdf)

”Löjeväckande att alla ansvariga skyller ifrån sig om nedskärningarna”

Göteborgs högst ansvariga politiker skriver att det inte är barnen som ska betala för krisen. Ändå kommer de att få göra just det. De skriver att de delar lärarnas, elevernas och föräldrarnas oro. De skriver att vi måste göra uppoffringar, men att det inte är barnen som ska betala för det. Ändå kommer de att få göra just det, skriver läraren HP Tran.

Ny undersökning: Nedskärningarna hotar elevernas möjligheter att nå målen

En majoritet av rektorerna kommer behöva genomföra besparingar som de befarar påverkar barnens och elevernas möjligheter att nå målen. Endast fem procent svarar att kommunerna säkerställer tillräckligt med resurser till extra anpassningar och särskilt stöd för de barn och elever som har behov av det. Det visar ny statistik från Sveriges Skolledare som presenteras idag.

”Förskolan finns för oss – inte för personalen”

Att förskolor håller stängt för planeringsdagar är inte sunt. I stället för att vara en service som ska finnas till för barnen och föräldrarna, tycks den svenska förskolan på den här punkten främst finnas till för de anställda, skriver Carl Albinsson, Timbro.

Het debatt om modersmålets framtid i skolan

Bidrar modersmålsundervisningen till förbättrad integration och till att elever också lär sig svenska snabbare? Debatten som började redan på 1970-talet har blossat upp igen efter skrivningarna i Tidöavtalet. Nyligen gick det hett till i riksdagen.

Lärarna som lämnat skolan: Detta får oss tillbaka

Hälften av lärarna som lämnat skolan kan tänka sig att återvända. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån – som också frågat om vilka faktorer som skulle kunna få lärarna tillbaka.

”Vill vi ha en skola för alla måste betygen bort”

I en skola som tar ansvar för alla elever kan vi inte ha betyg och utsortering. Vi vet att alla lär sig saker i olika takt och på olika sätt. De sätt som undervisning bedrivs i de yngre årskurserna utan betyg kan med fördel användas i hela grundskolan, skriver Olle Eriksson, pensionerad rektor.

”Låt eleverna få ont i händerna!”

”Eleverna har ingen känsla för vad som är rätt och fel utan förlitar sig på att deras skrivprogram rättar texten åt dem, men skolan är ett handarbete”, menar Specialpedagogiks krönikör.

1,2 miljarder i vinst – ändå ska Umeå spara i skolan

Sveriges Lärares ordförande i Umeå, Anna Olskog, protesterar kraftigt mot att kommunen – trots ett överskott på mer än en miljard vill göra nedskärningar i skolan: – Vi är djupt oroade och vi känner att vi inte räcker till. Det är allvar nu! Här är hennes tal ord för ord.

Lärarna som brinner för sina elever

Malin och Florance jobbar som lärare i anpassad grundskola på Lilla Gårdstensskolan. ”Det är ett så underbart jobb för vi får så mycket kärlek tillbaka när vi jobbar med dessa elever.”

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan
  Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2023

Jonna Bruce, Hammarkullsskolan och Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepriser för år 2023.

Minikockar tar över i köket: ”Jättestolta”

En spännande utlottning en gång i veckan – med ett åtråvärt pris: Vinnarna ta på sig kockmössor och förkläden. Sedan tar de över köket på förskolan Pärlan i Vårby och fixar mellanmål till kompisarna. Och det finns flera vinningar med minikockarna.

Läs fler
Namn och Nytt
Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Ny riksförening bildad: Sveriges Skolledare Academedia

Under ett historiskt möte i veckan bildades den nya riksföreningen för Sveriges Skolledare Academedia. Föreningen kommer att representera skolledare i alla skolformer inom koncernen. Ordförande för den nya riksföreningen är rektor Satu Harnesk.

Lärarfacksordförandena konkurrerar om fortsatt förtroende

Om ett år väntar den första ordinarie kongressen för det nybildade lärarfacket. Under övergångsperioden har förbundet två ordförande och båda har meddelat att de kandiderar till det första valet av ordinarie ordförande.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier