”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”


Tomas Riad

Hallå där, Tomas Riad, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska Akademien. Du kommer att tala på Skolportens konferens Svenska som andraspråk.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om uttalsundervisning i kombination med läsundervisning. Uttalsundervisningen är ofta lite för avgränsad för elever som lär sig svenska som andraspråk. Man håller på med artikulation som huvudmål med uttalsundervisningen. Men snarare än att lära sig att forma läpparna till ett ”Y” så behöver nyanlända tillägna sig kontrasterna i det svenska ljudsystemet, alltså inte bara producera ett ”Y” utan man behöver kunna skilja ett ”Y” från till exempel ett ”I”, perceptuellt och vid läsning. Den processen är så att säga inte artikulatorisk utan är snarare kognitiv. För ungdomar eller vuxna som ofta kan läsa på sitt första språk så är själva lästräningen, alltså användningen av bokstäver, till stöd för att utveckla ljudkontrasterna på svenska.

Vilka svårigheter gällande uttalsundervisning upplever andraspråkslärare oftast?

– Jag vet att lärarna i genomsnitt har fått för lite utbildning i fonologi och det gör att de kan känna sig osäkra på hur de ska göra. Det är den huvudsakliga svårigheten för lärarna, menar jag. Det finns också en föreställning bland många lärare om att man inte bör korrigera uttal, vilket också kan vara ett hinder för dem.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag skulle vilja att konferensdeltagarna får med sig hur viktigt uttalsundervisning är för läsutvecklingen och tvärtom. I stället för att tänka på uttalsundervisning som ett litet hörn av svenska som andraspråk som man kan ha eller mista så skulle jag vilja att de efter min föreläsning kommer kunna se hur intimt sammankopplad uttalsundervisning är med läs- och skrivutveckling.

Av John Miller

Du kan lyssna till Tomas Riad på Skolportens konferens Svenska som andraspråk den 29-30 september!

Konferensen berör bland annat:

  • Skolämnet svenska som andraspråk – omdiskuterat och komplext.
  • Funktionell grammatikundervisning ur ett andraspråksperspektiv.
  • Elevers förhållningssätt till svenska som andraspråk.
  • En vidgad uttalsundervisning.
  • Världen finns här – utbyten med sfi-elever.
  • Undervisning av nyanlända ungdomar med kort skolbakgrund.
  • Litteratur i sva-klassrummet – möten som berör.

Sidan publicerades 2022-04-21 11:31 av John Miller


Relaterat

Lässtrategier viktiga för att utveckla flerspråkiga elevers läsförståelse

Att arbeta med lässtrategier kan vara till stor hjälp för flerspråkiga elevers läsförståelse och kan kompensera för begränsade kunskaper i andraspråket. Det visar Anna Lindholms avhandling.

Elever har en kluven inställning till ämnet svenska som andraspråk

Samtidigt som de uppskattar undervisningen i svenska som andraspråk upplever eleverna att det finns en negativ syn på ämnet och att de blir cementerade i sitt invandrarskap. Det visar Frida Siekkinens forskning.

Elever i svenska som andraspråk underskattar sin ordkunskap

Elever i svenska som andraspråk har en tendens att underskatta sina ordkunskaper. Det visar Richard LaBontee som forskat om ordförråd och språkinlärning.

Svenska för låg- och mellanstadiet

Vill du ta del av aktuell forskning och få praktiska verktyg som utvecklar dig i din yrkesroll? Konferensen innehåller sju föreläsningar om bland annat formativ kartläggning av elevers läsfärdighet, assisterande teknik vid läs- och skrivundervisning, källkritik och cirkelmodellen. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september 2022.

”Uttalsundervisning är intimt sammankopplad med läs- och skrivutveckling”

Tomas Riad ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska som andraspråk. Han kommer att tala om vidgad uttalsundervisning.

Ledare: Läsning för demokrati

I ett demokratiskt samhälle är förmågan att läsa och skriva ett grundläggande fundament. Här har skolan och skolbiblioteket en bärande roll. Det skriver Moa Duvarci Engman, chefredaktör för Skolportens magasin, i en ledare.

Stopp för svenska högskolekontakter med Ryssland och Belarus

Utbildningsminister Anna Ekström uppmanade på en pressträff den 2 mars svenska universitet och högskolor att omedelbart avsluta alla kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Att arbeta med övergångar i gymnasieskolan

Specialpedagogen Anna Borg ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasieskolan. Hon kommer att tala om små och stora övergångar i gymnasieskolan.

Skolon och Svenska Dagbladet i samarbete för likvärdigt lärande – SvD Skola blir tillgänglig kostnadsfritt i biblioteket

I Skolon finns över 3500 digitala skolverktyg och lärresurser i alla ämnen för den svenska skolan. Nu stärks biblioteket ytterligare när Skolon inleder ett unikt samarbete med Svenska Dagbladet. Samarbetet innebär att tidningens digitala tjänst SvD Skola blir tillgänglig kostnadsfritt i Skolons plattform – ett gemensamt steg mot ett ökat likvärdigt lärande.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?
  Christian Rück

Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?

Christian Rück ska föreläsa på Skolportens konferens Psykologi . Han kommer att tala om varför vi mår så dåligt när allt är så bra.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Pauline Broholm Lindberg slutar som skolchef

Barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm Lindberg slutar efter sommaren. Hon har arbetat i Halmstads kommun i 30 år i flera olika roller.

Anna Prochazka ny rektor för Nordic International School Karlstad

Till hösten tillträder Anna Prochazka som ny rektor för Nordic International School Karlstad. Hon kommer närmast från Norrstrandsskolan där hon varit rektor sedan oktober 2020.

Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Svalövs kommun och utbildningchefen Hans Dahlqvist är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Lågstadielärare tilldelas Svenska Akademins svensklärarpris

Anna Brännström och Gunilla Lundström lärare åk 13 i Svensbyn och Böle får ta emot Svenska Akademins svensklärarpris 2022. De har i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning. Arbetssättet har entusiasmerat och engagerat elever, vårdnadshavare och kollegor i de två skolorna.

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Arbetet bakom journalistpriset – ”Lärarna offer för systemfel”

Här är bakgrunden till att Skolvärldens reporter PeKå Englund fick Fackförbundspressens journalistpris för sitt dokument om skolattacken i Eslöv.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier