OECD har vid flera tillfällen kritiserat segregationen i svensk skola och rekommenderat ökad statlig styrning. Det är ett skäl till att det nu finns riktade statsbidrag för en mer likvärdig skola. Statsbidrag som kommuner som samtidigt sparar på skolan, som Helsingborg, riskerar att gå miste om. Det som görs räcker uppenbarligen inte. En början är att förstatliga skolan och, inte avskaffa, men strama åt det fria skolvalet, skriver Ingrid Runsten på ledarplats.