Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

”Väldigt mycket hänger på kvaliteten på svenskundervisningen”

Publicerad:5 januari
John Miller
Skribent:John Miller
MIchael Tengberg

Hallå där, Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete. Du kommer att tala på Skolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet 6-7 februari 2024.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning kommer att handla om undervisningskvalitet i svenskämnet. I Sverige diskuterar vi ofta resultatkvalitet, alltså sådant som elevers kunskapsnivåer, betyg och så vidare eller så pratar vi om systemkvalitet, som handlar om lärarnas utbildning, klasstorlekar eller styrformer. Men vi pratar inte så mycket om undervisningskvalitet trots att det är kvaliteten på undervisningen som väldigt mycket hänger på. Problemet är att vi vet ganska lite om detta.

– Jag kommer att utgå från ett nyligen avslutat forskningsprojekt som jag varit med i om just undervisningens utformning och kvalitet i ett stort antal högstadieklassrum. Jag ska redogöra för vad vi vet om hur svenskundervisningen ser ut och om vilka faktorer som kan kopplas till elevers kunskapsutveckling över tid.

Fanns det något som överraskade dig med forskningsstudiens resultat?

– Det som förvånade mig mest, och som jag kommer att ta upp, var de stora skillnaderna mellan olika klassrum. När vi tittar på olika kvalitetsaspekter, till exempel på den feedback som lärare ger sina elever på deras prestationer eller hur lärare modellerar strategier och tankeprocesser för eleverna, så ser vi att det är väldigt stora skillnader inte bara mellan olika skolor utan även mellan klassrum på en och samma skola, trots att lärarna kan ha planerat undervisningen tillsammans. Vi ser även stora skillnader i resultat, det vill säga hur mycket deras elevers kunskaper utvecklas över ett läsår.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att deltagarna ska bli nyfikna på området undervisningskvalitet och vilka aspekter som har betydelse och att de vill ta reda på mer om kvaliteten på undervisningen på sina egna skolor. Jag vill också att de ska börja fundera över hur de kan stötta varandra kollegialt, alltså bygga system på skolan eller i kommunen för långsiktig utveckling av kvaliteten på undervisningen.

Du kan lyssna till Michael TengbergSkolportens konferens Svenska för högstadiet och gymnasiet 6-7 februari 2024.

Konferensen berör bland annat:

  • Vad kännetecknar god svenskundervisning? Resultat från aktuell forskningsstudie.
  • Digitalisering av nationella prov – Skolverket informerar.
  • Kontextualiserad grammatikundervisning för ökad meningsfullhet.
  • Twice exceptional – elever med både särskild begåvning och begränsande funktionsnedsättning.
  • AI-litteracitet – utmaningar och lösningar i den digitala skolan.
  • Plagiera eller referera? Undervisa för bättre källanvändning.
  • Skönlitteratur i undervisningen – strategier för högstadiet och gymnasiet.
  • Skapa egna undervisningsfilmer för ökat lärande.

Konferenser

Läs mer
Konferens i Stockholm

Undervisa i artificiell intelligens

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som planerar att undervisa i det nya gymnasieämnet artificiell intelligens! Programmet utgår från ämnets syftesbeskrivning och ger både forskningsfördjupning och praktiska verktyg för att du enklare ska kunna genomföra kurserna. Innehållet passar även dig som vill veta mer om AI i samband med undervisning generellt.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande konferenser

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Temaföreläsningar

Läs mer
Tema

Främja psykisk hälsa i skolan

Skolportens digitala temaföreläsningar för dig som vill få verktyg för att främja elevers psykiska hälsa i skolan. Titta när det passar dig mellan 14 augusti–25 september, och ta del av diskussionsmaterial för att underlätta det fortsatta arbetet med kollegor.

Läs mer och boka din plats här!

Några av våra kommande temaföreläsningar

AllaFskÅk F–3Åk 4–6Åk 7–9GyVux

Digitala kurser

Läs mer
Digital kurs | Ann S. Pihlgren

Högläsning i förskolan

I den här kursen med kursledare Ann S. Pihlgren får du handfast information om hur högläsningsstunderna kan bli så språkutvecklande som möjligt, och ett viktigt nav som förskolans undervisning kan kretsa runt. Flexibel start, kursintyg ingår och tillgång till kursen i sex månader. KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti!

Läs mer och ta del av materialet här!
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev