”Vänd upp och ner på systemet”

När budgetkraven blev viktigare än pedagogiken och elevernas trygghet valde Ingela Netz att säga upp sig som rektor.

Ingela Netz. Foto: Oskar Omne.

”Ingela, du ska skapa en skola som hela Sverige kan se upp till.” Så såg förväntningarna ut på Ingela Netz när hon år 2014 blev rektor för en ny kommunal skola med digitaliserad och ämnesövergripande undervisning.

– Det var väldigt lockande. Jag är en entreprenörssjäl som går igång på stora idéer. Jag hade ett stort stöd från förvaltningen och lyftes fram som rektorn som skulle förändra världen, säger hon.

I BACKSPEGELN INSER hon att det fanns en naivitet hos både henne och ledningen. Det första misstaget var att skolan började med högstadieundervisning redan första året, vilket ledde till en överkapacitet av personal.

– Det blev alldeles för mycket att hantera på en gång. Jag var tvungen att ha ämneslärare i alla ämnen för att täcka undervisningskraven, trots att vi bara hade sjuor – inte åttor och nior.

Ingen hade heller förutsett att skolan skulle locka till sig många elever med negativa erfarenheter av skolan, som såg en möjlighet till nystart. Det ledde till konflikter i elevgrupperna och att elevhälsan inte räckte till.

Under det första året tilläts Ingela Netz att göra ett litet underskott för att lösa situationen. Men redan nästa år, när man fortfarande saknade niondeklassare, förväntade sig kommunen en budget i balans.


ÄR DU PRENUMERANT? Läs hela senaste numret digitalt i din dator – nu med ett ännu bättre gränssnitt!  För att läsa digitala Skolporten i din smarta telefon eller surfplatta, ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play! Inte redan prenumerant? PROVA-PÅ-PRIS: 2 nr/99 kr! Fri läsning av hela arkivet ingår som prenumerant! 


NÄR SKOLAN SÅ blev bestulen på över 100 iPads fick hon besked om att det inte fanns pengar till nya – trots att undervisningen skulle vara helt digital. I stället fick hon be andra skolor om överblivna läroböcker.

– Det var demoraliserande för hela arbetsgruppen. Min känsla var att man inte gav oss förutsättningar att ta oss igenom en svår period i början för att sedan kunna leverera det som de ville ha.

Efter det brast tilliten på båda håll. Ingela Netz kände att hon inte hade mandat att lösa situationen och bloggade om att hon bröt mot skollagen, eftersom hon inte kunde garantera elevernas trygghet. Huvudmannen såg henne som besvärlig och inte mogen sitt uppdrag. Till slut sa hon upp sig.

– När jag tyckte att jag behövde stöd möttes jag av kontroll och misstro. Om rektor inte vågar be om hjälp eller om huvudmannen inte litar på att rektor tar beslut som grundar sig på elevernas behov är man farligt ute, för då tänker man inte längre på elevernas bästa.

Ändå framhåller hon att alla egentligen ville att det skulle gå bra för skolan. Hon menar att skulden snarare ligger hos ett system med skolpeng, kortsiktiga ettårsbudgetar och konkurrens om eleverna, som förhindrar långsiktig planering och gör det svårt att starta en ny skola.

– Om vi måste hålla samma budgetkrav under en femårsperiod skulle vi inte behöva vara lika nervösa för fluktuationer under året.

HON MENAR OCKSÅ att lärare och rektorer – de som verkligen kan bedöma vad eleverna behöver – skulle behöva få ett större inflytande över resurstilldelningen. I dag tycker hon att besluten fattas för högt upp med för lite hänsyn till de enskilda skolornas behov.

Sedan några år tillbaka är hon rektor i en privat koncern, där hon upplever att hon har bättre förutsättningar. Hon tror att det beror på att organisationen är plattare och att alla har skolan som sin enda uppgift.

– Min chef är väldigt lyhörd för de olika skolornas behov, och ibland får vi bidra solidariskt när någon annan enhet behöver extra stöd. Det skapar en tillit och en flexibilitet som jag gillar, säger hon.

INGELA NETZ TIPS:

  • Ge rektorer och lärare en större makt över besluten.
  • Var noga med matchning mellan rektor och huvudman.
  • Som rektor bör du skaffa dig ett bra nätverk.

Av Staffan Eng

Omslagsillustration Sam Brewster


Denna artikel är publicerad i senaste numret av Skolportens magasin – ute nu!

Tema: Skolans styrning och rektors pressade roll

Skolporten nr 3 2019

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2019-05-27 12:20 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Alf Solander: Fuska med tiden?

Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, samt skoldebattör och författare, om hur man kan komma tillrätta med fuskande medarbetare.

Samverkan med företag gav bättre prao

En bra praktikplats ger elever värdefulla erfarenheter och inblick i arbetslivet. Dessutom skapar det motivation att lyckas i skolan. I ett projekt på Hisingen har samverkan mellan skolor och företag förbättrat kvaliteten på praktikperioderna.

Premiär för Poddagogen!

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs i samarbete med Skolporten finns nu att lyssna på. "Vi på Skolporten är fantastiskt glada över att kunna sprida ny forskning om skolan och förskolan genom det här roliga podd-samarbetet med Janne Kontio och Sofia Lundmark", säger Moa Duvarci Engman, redaktör på Skolporten.

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

Samarbete med MDH ger ABB Industrigymnasiums elever möjlighet att ta högskolepoäng på gymnasiet

Nu har det gått drygt ett år sedan den Sverigeunika spetsutbildningen ”Teknikspets mot smarta system och produkter” startade på ABB Industrigymnasium i Västerås. Utbildningen är framtagen i nära samarbete med Mälardalens högskola (MDH) och ger eleverna möjlighet att ta högskolepoäng redan på gymnasiet.

”Lämna inte eleverna ensamma”

Vad beror det på att länder som Finland och Singapore alltid hamnar i topp i Pisa-undersökningarna? Vad beror det på att våra egna elever inte presterar lika bra som de gjorde under det svenska skolsystemets glansdagar?

Förvirring kring hur pengar till lärarassistenter ska användas

Regeringen har satsat en halv miljard kronor i januariöverenskommelsen för att anställa lärarassistenter som ska användas till att avlasta lärare. Det är den stora skolsatsningen i budgeten. Men en tredjedel av kommunerna har inte sökt bidragen och förvirringen är stor kring hur pengarna ska användas.

Vetenskapsskolan: Avtalet med islamistrektorn ska omförhandlas

Efter avslöjanden om att återvändare från terrorstaten IS arbetar kvar som lärare på Vetenskapsskolan. Och att skolans ledning förbundit sig att varje månad låta inte obetydliga delar av skolpengen gå till den tidigare ägaren och rektorn Abdel Nasser El Nadi. Nu svarar Vetenskapsskolans ledning på kritiken.

”Lagstifta om att barn måste röra på sig”

Föräldrar som inte skickar sina barn till fysisk träning bör få en påhälsning av sociala myndigheter. Det finns inga rationella argument för att barns intellektuella och fysiska utvecklingsbehov ska behandlas olika, skriver professor Michail Tonkonogi.

”Vill ni ha fler hemmasittare i Stockholm?”

Som vindarna blåser just nu tycks det inte finnas någon plats för elever som behöver specialpedagogik. Vill politiker och tjänstemän i Stockholm alltså ha fler hemmasittare? Det frågar sig flera psykologer, läkare och pedagoger med anledning av att flera resursskolor i Stockholm hotas av nedläggning.

Storsatsning på arbetsmiljö och lärarnära forskning

Lärarförbundet gör en redaktionell storsatsning. Det blir mer fokus på arbetsmiljöfrågor, arbetsrätt och att på ett bättre sätt tillgängliggöra lärarnära forskningen och beprövad erfarenhet. Resultatet av satsningen kommer du att se i din brevlåda och i dina digitala flöden under våren.

Rektor anmäler Vetenskapsskolan för orimliga betyg

Bristande undervisning, otillåtna religiösa inslag och kopplingar till extremistisk islamism – nu kommer ny kritik mot Vetenskapsskolan. Göteborgsrektorn Linnea Lindquist har anmält skolan för orimliga betyg. ”Det finns inte en chans i världen att 91,7 procent får fullständiga betyg i nian”, säger hon.

”Hur många friskolor tål Umeå?”

Får vem som helst starta en friskola? Ja, näst in till. Finns det ekonomi till det, den tänkta skolledningen har kunskap om vad som gäller i skolvärlden och att Skolinspektionen anser att det finns ett elevunderlag till en nyetablering finns det inte mycket att säga till om. Dagens friskolesystem är i det närmaste en byråkratisk gisslansituation, skriver Linda Westerlin på ledarplats.

”Ge skolledare det ansvar som krävs”

Landets rektorer har inte fullt ut det ansvar och de befogenheter som krävs för sitt nationella uppdrag. Besparingar, bristande delegation och allt för starkt fokus på huvudmannastyrningen gör att rektor inte får det mandat som behövs, skriver Matz Nilsson, Sveriges Skolledarförbund.  

Lundarektor vill skapa Sveriges lyckligaste arbetsplats

När Camilla Lind, rektor på Procivitas gymnasium i Lund, bestämde sig för att skapa Sveriges lyckligaste arbetsplats och skola upptäckte hon ett problem: Återhämtning. Nu hanterar personalen det bättre – både på jobbet och hemma. ”Jag tror inte så mycket på det här med privatliv och arbetsliv”, säger hon.

Konferenser
Poddagogen
Premiär för Poddagogen!

Premiär för Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Löneskillnaden: 49 000 kronor

Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare.Det skiljer 49 000 kronor på en heltidslön mellan honom och försteläraren Anna Söderberg. ”Jag får det jag förtjänar”, säger Stavros Louca. ”Bedrövligt”, säger Anna Söderberg om löneskillnaderna.

Pisa for dummies

Vill du förstå hur den svenska skolan faktiskt mår utifrån Pisa-resultaten? Då ska du börja med att läsa den här guiden som berättar var fallgroparna ligger och vilka siffror som faktiskt betyder något.

Pisa 2018

15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. (pdf)

Läsårstider

Fyll i läsårstiderna för din kommun för 2020/2021.

Till formuläret
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Fritidshemmet. Fritidshemmets uppdrag är att skapa en meningsfull fritid för eleverna där deras intressen och kompetenser tas till vara, menar forskarna i nya numret av Skolportens magasin. INTERVJU: Det är dags för en jämlik skola – möt Dennis Beach, professor vid Högskolan i Borås.

Läs mer!
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Fortbildning
Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Välkommen till två dagar med den senaste forskningen och praktiska exempel för lärare i svenska som andraspråk. 2-3 april 2020 i Malmö.

Läs mer om konferensen
Utmärkelser

Nationell filmtävling för unga avgjord

Elever från Helsingborg segrare med en film som fångar budskapet, skapar inlevelse och berör.

Han är Årets lärare i fritidshem

Mattias Henriksson på Hillerstorpsskolans fritidshem i Gnosjö tar med barnen till lokala föreningar och arbetsplatser. Nu får han utmärkelsen Årets lärare i fritidshem.

Anders från Helsingborg är Sveriges bästa mattelärare

Anders Månsson från Helsingborg nominerades av sina elever till Sveriges bästa matematiklärare på Lärargalan. Han kammade hem priset och delar nu med sig receptet på en lyckad mattelektion.

Pedagogiskt pris 2019 delades ut

Under måndagen den 2 december delade Örebro kommun ut Pedagogiskt pris 2019. Förskolans pris gick till Angelica Eriksson, Sofia Axelsson och Liselott Karlsson på Kårstaängens förskola. Grundskolans pris gick till Emma Frisk Carlström, Brunnsskolan och gymnasiets pris till Tobias Norgren-Bergström, Virginska gymnasiet.

Fredrik från Ronneby prisas som årets nytänkande lärare

Under söndagskvällen sände SVT Lärargalan där lärare från hela landet prisades för deras arbete. En av som prisades var Fredrik Johansson från Ronneby.

Läs fler
Namn och Nytt

Therese Ullström tf utbildningschef

Therese Ullström har blivit utsedd till tillförordnad utbildningschef i Markaryds kommun.

Högste chefen lämnar regionen

Regiondirektör Hans Wiklund,som är högste tjänsteman inom Region Västernorrland lämnar nu sin post. Han blir nu universitetsdirektör vid Umeå universitet.

Klart med ny skolchef

Per-Olof Wigsén tillträder tjänsten som skolchef i Sjöbo kommun i januari 2020. I uppdraget ingår bland annat ett övergripande ansvar för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem samt att anordna utbildning för elever i grundskola och grundsärskola.

Biträdande förvaltningschef lämnar sitt uppdrag

Erik Eriksson slutar som biträdande förvaltningschef på Skara kommuns barn- och utbildningsförvaltning för att bli gymnasiechef i Mariestads kommun.

Tomas Rylander får pedagogiska ledarskapspriset

Ett unikum som rektor och en mycket engagerad ledare som alltid tar sig tid för elever och personal. Så lyder delar av nomineringarna som ledde till att Tomas Rylander fick 2019 års pedagogiska ledarskapspris.