”Vänd upp och ner på systemet”

När budgetkraven blev viktigare än pedagogiken och elevernas trygghet valde Ingela Netz att säga upp sig som rektor.

Ingela Netz. Foto: Oskar Omne.

”Ingela, du ska skapa en skola som hela Sverige kan se upp till.” Så såg förväntningarna ut på Ingela Netz när hon år 2014 blev rektor för en ny kommunal skola med digitaliserad och ämnesövergripande undervisning.

– Det var väldigt lockande. Jag är en entreprenörssjäl som går igång på stora idéer. Jag hade ett stort stöd från förvaltningen och lyftes fram som rektorn som skulle förändra världen, säger hon.

I BACKSPEGELN INSER hon att det fanns en naivitet hos både henne och ledningen. Det första misstaget var att skolan började med högstadieundervisning redan första året, vilket ledde till en överkapacitet av personal.

– Det blev alldeles för mycket att hantera på en gång. Jag var tvungen att ha ämneslärare i alla ämnen för att täcka undervisningskraven, trots att vi bara hade sjuor – inte åttor och nior.

Ingen hade heller förutsett att skolan skulle locka till sig många elever med negativa erfarenheter av skolan, som såg en möjlighet till nystart. Det ledde till konflikter i elevgrupperna och att elevhälsan inte räckte till.

Under det första året tilläts Ingela Netz att göra ett litet underskott för att lösa situationen. Men redan nästa år, när man fortfarande saknade niondeklassare, förväntade sig kommunen en budget i balans.


ÄR DU PRENUMERANT? Läs hela senaste numret digitalt i din dator – nu med ett ännu bättre gränssnitt!  För att läsa digitala Skolporten i din smarta telefon eller surfplatta, ladda ner Skolporten i App Store eller Google Play! Inte redan prenumerant? PROVA-PÅ-PRIS: 2 nr/99 kr! Fri läsning av hela arkivet ingår som prenumerant! 


NÄR SKOLAN SÅ blev bestulen på över 100 iPads fick hon besked om att det inte fanns pengar till nya – trots att undervisningen skulle vara helt digital. I stället fick hon be andra skolor om överblivna läroböcker.

– Det var demoraliserande för hela arbetsgruppen. Min känsla var att man inte gav oss förutsättningar att ta oss igenom en svår period i början för att sedan kunna leverera det som de ville ha.

Efter det brast tilliten på båda håll. Ingela Netz kände att hon inte hade mandat att lösa situationen och bloggade om att hon bröt mot skollagen, eftersom hon inte kunde garantera elevernas trygghet. Huvudmannen såg henne som besvärlig och inte mogen sitt uppdrag. Till slut sa hon upp sig.

– När jag tyckte att jag behövde stöd möttes jag av kontroll och misstro. Om rektor inte vågar be om hjälp eller om huvudmannen inte litar på att rektor tar beslut som grundar sig på elevernas behov är man farligt ute, för då tänker man inte längre på elevernas bästa.

Ändå framhåller hon att alla egentligen ville att det skulle gå bra för skolan. Hon menar att skulden snarare ligger hos ett system med skolpeng, kortsiktiga ettårsbudgetar och konkurrens om eleverna, som förhindrar långsiktig planering och gör det svårt att starta en ny skola.

– Om vi måste hålla samma budgetkrav under en femårsperiod skulle vi inte behöva vara lika nervösa för fluktuationer under året.

HON MENAR OCKSÅ att lärare och rektorer – de som verkligen kan bedöma vad eleverna behöver – skulle behöva få ett större inflytande över resurstilldelningen. I dag tycker hon att besluten fattas för högt upp med för lite hänsyn till de enskilda skolornas behov.

Sedan några år tillbaka är hon rektor i en privat koncern, där hon upplever att hon har bättre förutsättningar. Hon tror att det beror på att organisationen är plattare och att alla har skolan som sin enda uppgift.

– Min chef är väldigt lyhörd för de olika skolornas behov, och ibland får vi bidra solidariskt när någon annan enhet behöver extra stöd. Det skapar en tillit och en flexibilitet som jag gillar, säger hon.

INGELA NETZ TIPS:

  • Ge rektorer och lärare en större makt över besluten.
  • Var noga med matchning mellan rektor och huvudman.
  • Som rektor bör du skaffa dig ett bra nätverk.

Av Staffan Eng

Omslagsillustration Sam Brewster


Denna artikel är publicerad i senaste numret av Skolportens magasin – ute nu!

Tema: Skolans styrning och rektors pressade roll

Skolporten nr 3 2019

Inte redan prenumerant? Missa inte kampanjpriset:

2 nr av Skolporten för prova-på-priset 99 kr!

Sidan publicerades 2019-05-27 12:20 av Moa Duvarci Engman


Relaterat

Allt större besparingskrav på skolorna plågar rektorerna

Kommunerna behöver spara in 31 miljarder kronor fram till år 2022, enligt SKL:s ekonomirapport från förra året. Besparingarna lägger sten på börda på skolledarna, som redan måste vända på slantarna.

Alf Solander: Fuska med tiden?

Alf Solander, rektor för Tumba gymnasium i Botkyrka, samt skoldebattör och författare, om hur man kan komma tillrätta med fuskande medarbetare.

Rekordmånga studenter misstänks ha fuskat under pandemin

Många av landets studenter har skrivit hemtentor under pandemin och det tros vara orsaken till att rekordmånga studenter åkt dit. På Stockholms universitet misstänks 294 studenter ha fuskat 2020 – en ökning med 63 procent sedan året innan.

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

”Elever med särskilda behov misslyckas oftare i marknadsskolan”

Debatten om marknadsskolans vara eller icke vara måste i fortsättningen ha perspektivet att kostnader för utbildning måste styras av elevers individuella förutsättningar, och inte tvärtom. Det skriver skoldebattören Linnéa Lindquist och gymnasieläraren Fredrik Lundin.    

Varför är modersmålsundervisning i skolan viktig?

Kenneth Hyltenstam, professor emeritus vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Modersmål. Han kommer att tala om varför vi undervisar i modersmål.

Deltagarna positiva till Skolportens webbkonferenser

"Tids- och resurssparande.” "Äntligen kunde jag delta på ett sätt som passar mitt liv." Deltagarna på Skolportens webbkonferenser är positiva, visar utvärderingar.

”Vi är körda om inte skolsystemet ändras”

Linnea Lindquist är rektor på kommunala Hammarkullsskolan i Göteborg och har tillsammans med bland annat tankesmedjan Balans lyckats börja vända opinionen i skoldebatten. Dessa debattörer menar att det inte handlar om att vara emot valfrihet i skolan, utan mot ett system som på ett dramatiskt sätt håller på att dra isär samhället, skriver Aftonbladet på ledarplats.

Elevassistent – stor yrkesgrupp med oklar roll

Många elever som behöver särskilt stöd har hjälp av en elevassistent. Men gör assistenten nytta? Det är inte självklart. Lägger skolan för stort ansvar på assistenten kan hen till och med bli ett hinder för elevens lärande.

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

”Personalbristen krockar med måluppfyllelse och elevers behov”

Vi jobbar för att det handlar om liv och död, men det är nog inte så länge till vi orkar, skriver specialpedagogen Cecilia Rosenlund.

Hur hanterar man kontroversiella åsikter i klassrummet?

Christer Mattsson, föreståndare för Segerstedtinstitutet och lektor i pedagogik, ska föreläsa på Skolportens konferens Specialpedagogik för gymnasiet. Han kommer att tala om hur skolan bäst bemöter elever med extrema åsikter.

”Nonsens att skolbolag ska ha rätt att gå med vinst”

Friskolornas vd Ulla Hamilton tycks anse att det är en rättighet att driva skolor som aktiebolag och att de dessutom ska ha rätt att gå med vinst. Det är därför nivån på skolpengen ska ligga kvar på 100 procent. Men någon sådan rättighet finns inte och har heller aldrig funnits, replikerar Sten Svensson, Nätverket för en likvärdig skola.

Garantin för tidiga stödinsatser ännu inte uppfylld i förskoleklass

Andelen elever med åtgärdsprogram har ökat i grundskolan och är högst i årskurs 9. Det kan vara ett tecken på att stöd till elever sätts in för sent. Regeringen införde därmed under 2019 ”Garantin för tidiga stödinsatser”. Skolinspektionen har nu granskat arbetet med tidiga stödinsatser i förskoleklass. Och vår sammanvägda bedömning är att garantin i förskoleklass ännu inte är uppfylld.

Experten: Så hanterar du kontroversiella åsikter i klassrummet

Christer Mattson är lärare och forskare i våldsbejakande extremism. Han menar att det är viktigt att visa att du som lärare bestämmer. ”Det får inte vara så att elever provocerar fram en diskussion i klassrummet bara för att slippa något annat”, säger han.

Tidigare skolstatistik blir tillgänglig igen

Nu blir den gamla skolstatistiken för både kommunala och fristående skolor återigen tillgänglig på Skolverkets webbplats. Turerna kring skolstatistiken har varit många, men nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande som gör det möjligt att publicera den gamla statistiken. Ny statistik kan inte publiceras på grund av rådande rättsläge.

Konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.Högt betyg till webbkonferenser

Flera deltagare vittnar om att Skolportens webbkonferenser fungerar bra eller till och med bättre än fysiska konferenser. Hör mer i filmen nedan.
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
KONFERENS
Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?
  Mattias Nylund

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Läs mer
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fortbildning
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Namn och Nytt

Rekryterar skolchef från Lidköping

Ulf Karlsson, som i flera år haft ledande befattningar inom gymnasieskolan i Lidköping har rekryterats till posten som VD för friskolan Olinsgymnasiet med verksamhet i Skara och Götene, och framöver kanske också i Falköping.

Hon blir rektor för nya Realgymnasiet i Borlänge

Hösten 2021 startar Lärande i Sverige AB upp ett nytt Realgymnasium i Borlänge. Rektor för skolan blir Maria Hag, som tillträder sin tjänst i april 2021.

Mats Strandler ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Den kommunala rektorn Mats Strandler har efter en gedigen rekryteringsprocess anställts som ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra, verksamhetsstart hösten 2021.

Michael Deubler blir rektor för Medåkers Friskola

Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening är mycket glada över att få välkomna Michael Deubler till tjänsten som rektor på Medåkers Friskola i Arboga.

Malmö universitets rektor får tre år till

Kerstin Tham föreslås till rektor för Malmö universitet under ytterligare tre år.

Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Utmärkelser

Raija Ikonen är årets rektor

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, har utsetts till årets rektor i Stockholms stad.

Hyllat lärarlag sprider tips och arbetssätt

Ett lärarlag på Observatorielundens skola fick nyligen utmärkelsen Årets lärarlag 2020. Det goda samarbetet i lärarlaget har bland annat lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt – till exempel schema för fritidsplaneringen – har spridit sig över hela skolan.

Dibber Rullen särskola får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna. ”När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar”, konstaterar Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Läs fler
Nyhetskategorier