Varför är kunskap om arter viktig?


Ebba Lisberg Jensen

Hallå där, Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi och lektor vid Göteborgs universitet. Du kommer att tala på Skolportens konferens Biologi.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Det blir en historisk genomgång fram till idag om hur skolan i Sverige värderat kunskap om arter i naturen. Under 1800-talets första hälft ansågs artkunskap vara en del av god bildning. Om man räknar mängden arter som eleverna skulle ha kunskap om från de första läroplanerna och framåt så sjunker antalet mer och mer fram till den senaste läroplanen där det står att de ska kunna ”några vanligt förekommande arterna”. Ska man kunna förstå ekologi så måste man lära sig arter som ingår och ha grundläggande kunskaper om naturen och hur växter, djur och människor samverkar, menar jag.

– Jag kommer under min föreläsning också att ta upp betydelsen av utomhuspedagogik och varför det nu för tiden är svårare för lärare att använda den formen av pedagogik.

Varför har många barns och ungdomars naturkontakt i vardagen minskat? Vad finns det för risker med detta?

– Till viss del handlar det att om urbaniseringen ökar, men det här gäller även barn på landsbygden. Barn är inte ute och leker i naturen på samma sätt som tidigare. Vi har en livsstil som utspelar sig mer inomhus och som är mer reglerad vad gäller aktiviteter, men också sådant som skärmtid spelar in.

– Jag vill inte låta alarmistisk men jag tror att risken är att vi får ett väldigt skört samhälle. Det blir allt ovanligare med grundläggande kunskaper. Vet barn idag hur man samlar ved, vilket vatten man kan dricka eller vilka djur och växter man kan äta? Vi ser ju vad som händer i Ukraina. Hur skulle vi klara oss utan de stora försörjningskedjorna? För att bygga resiliens och stabilitet i samhället så måste människor i någon grad känna trygghet i att vistas och klara sig i en värld som inte är absolut tillrättalagd.

Är det enbart ett svenskt fenomen att barns och ungdomars kontakt med naturen minskat?

– Nej, den här trenden har forskare iakttagit över hela den rikare delen av världen. I ännu mer urbaniserade områden som i vissa delar av Asien så har man iakttagit detta kanske ännu tidigare. I Skandinavien och länder som Tyskland och Storbritannien har vi haft en friluftstradition. Den finns kvar men har blivit lite mer av ett specialintresse.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag skulle vilja att de reflekterar och diskuterar med varandra om hur de kan knyta an till närmiljön i sin undervisning. Och hur de kan stimulera elever att utforska och vistas i naturen omkring dem. Man behöver inte tänka att naturen måste vara något exotisk som fjäll eller skärgård. Det kan i stället vara att iaktta årstidernas växlingar eller gå ut i skolans närområde så att man medvetandegör för eleverna att grunden för vår överlevnad finns överallt omkring oss.

Av John Miller

Du kan lyssna till Ebba Lisberg Jensen på Skolportens konferens Biologi i Stockholm 26–27 september!

Konferensen berör bland annat:

  • Uppdatera dina kunskaper om genteknik och Crispr9 – vad är nytt?
  • Ämnesfördjupning och didaktiska perspektiv på epigenetik.
  • Sexualitet, samtycke och relationer enligt den nya läroplanen – så kan du arbeta.
  • Förbättrad artkunskap och ekologisk läskunnighet bland elever och lärare.
  • Så får du tid och verktyg att integrera fler laborationer i undervisningen.
  • Möt elevernas olika känslor och reaktioner i frågor som rör klimat och miljö.
  • Goda fältstudier som engagerar eleverna och skapar motivation.
  • Använd biomimik för ämnesövergripande samarbeten och hållbarhetsfokus.

Sidan publicerades 2022-04-04 10:51 av John Miller
Sidan uppdaterades 2022-04-14 12:02 av John Miller


Relaterat

Undervisning i naturmiljö väcker intresse

Elever som med egna sinnen får upptäcka naturen i en autentisk miljö utvecklar förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön. Det visar Margaretha Hägglunds avhandling (webb-tv).

Undervisning i naturen väcker intresse för biologisk mångfald

Barn och unga vistas allt mindre i naturmiljöer. Men elever som med egna sinnen får upptäcka och bekanta sig med träd och växter i en autentisk miljö utvecklar förståelse för biologisk mångfald och människans påverkan på miljön, visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Undervisning i naturen väcker elevers intresse för växter och miljöfrågor

Elever som får vara i ute i naturen får ett ökat intresse för träd och växter och ett större engagemang för miljöfrågor. Det visar Margaretha Häggströms forskning om barns relationer till skogsmiljöer.

Slöjd

Välkommen till Skolportens konferens för slöjdlärare! Ta del av föreläsningar om aktuell forskning inom slöjd och praktiska exempel som kan inspirera dig i din yrkesroll! Delta på plats i Stockholm 20-21 september eller via webbkonferensen 28 september – 12 oktober. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms gäller t.o.m 20 augusti!

Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd

Karolina Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Ledare: Höj statusen på yrkesprogrammen!

Det kommer att saknas 300 000 yrkesutbildade i Sverige år 2035. Samtidigt har ungas intresse för att gå en gymnasial yrkesutbildning sjunkit. I nya numret av Skolportens magasin intervjuas bland annat forskaren Per-Åke Rosvall, som menar att vi måste höja statusen för yrkesprogrammen.

Varför är kunskap om arter viktig?

Ebba Lisberg Jensen ska föreläsa på Skolportens konferens Biologi. Hon kommer att tala om ekologisk läskunnighet och artkunskapens plats i biologiundervisningen.

Ledare: Tänka matematik

Att kunna behärska den grundläggande matematiken i de lägre årskurserna, alltså förskoleklassen till årskurs 3, är viktigt eftersom det bäddar för att eleverna ska lyckas i matematiken senare under sin skolgång. Årets första nummer av Skolportens magasin har tema matematik.

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?
  Christian Rück

Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?

Christian Rück ska föreläsa på Skolportens konferens Psykologi . Han kommer att tala om varför vi mår så dåligt när allt är så bra.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Pauline Broholm Lindberg slutar som skolchef

Barn- och ungdomsförvaltningens chef Pauline Broholm Lindberg slutar efter sommaren. Hon har arbetat i Halmstads kommun i 30 år i flera olika roller.

Anna Prochazka ny rektor för Nordic International School Karlstad

Till hösten tillträder Anna Prochazka som ny rektor för Nordic International School Karlstad. Hon kommer närmast från Norrstrandsskolan där hon varit rektor sedan oktober 2020.

Svalövs kommun och chefen för sektor utbildning har träffat en överenskommelse om att gå skilda vägar

Svalövs kommun och utbildningchefen Hans Dahlqvist är överens om att gå skilda vägar och detta sker i största samförstånd.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Lågstadielärare tilldelas Svenska Akademins svensklärarpris

Anna Brännström och Gunilla Lundström lärare åk 13 i Svensbyn och Böle får ta emot Svenska Akademins svensklärarpris 2022. De har i sin yrkesroll stimulerat intresset för läsning. Arbetssättet har entusiasmerat och engagerat elever, vårdnadshavare och kollegor i de två skolorna.

”Jag är bra på att leda”

Efter tio år som lärare blev Madeleine Heiman rektor. Hon ville skapa en skola som är bra för varenda en av de där underbara ungdomarna hon mötte i klassrummet. Därför ville hon leda.

Arbetet bakom journalistpriset – ”Lärarna offer för systemfel”

Här är bakgrunden till att Skolvärldens reporter PeKå Englund fick Fackförbundspressens journalistpris för sitt dokument om skolattacken i Eslöv.

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier