Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?


Christian Rück

Hallå där, Christian Rück, professor i psykiatri och författare till boken Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra? (2020). Du kommer att tala på Skolportens konferens Psykologi.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om vad det är som gör att den psykiatriska diagnosen har fått en sådan framträdande plats i vårt moderna samhälle. Jag kommer också att ta upp varför vi inte mår bättre trots alla framsteg inom områden som till exempel livslängd, frihet och välfärd.

Varför ökar antalet barn och ungdomar som behandlas för psykisk ohälsa?

– Det stämmer att antalet som får behandling ökar. Det finns flera förklaringar varför det är så. Bland annat handlar det om hur skolan fungerar idag och att kraven på eleverna har förändrats. Det leder till att en del barn i högre grad får funktionsproblem, det funkar inte riktigt för dem och att man då behöver en diagnos. Det kan också vara så att man faktiskt ser lite annorlunda på saker idag, att man bedömer samma problem på ett annat sätt än man gjort tidigare och att definitionen av val av olika diagnoser förändrats över tid, vilket lett till att fler räknas in.

Hur kan skolan bli bättre på att stötta barn och ungdomar som har de här problemen?

– Det är många barn och ungdomar som ska fungera tillsammans och i allmänhet försöker skolan erbjuda en trygg och förutsägbar plats för alla elever. En diagnos har varit ett väldigt tydligt sätt att få hjälp på. Även om man borde få hjälp oavsett en diagnos eller inte, så tror jag i praktiken att en diagnos har varit oerhört viktig för att kunna få olika typer av stöd. Det är lite olycklig att insatserna varit kopplade till en diagnos. Men jag tror att skolan har förändrats på denna punkt och blivit lite bättre.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

–Jag vill förmedla att det är viktigt att förstå och fundera över problem, svårigheter och det mänskliga lidande som man möter i livet, hur man ska tänka om det och vad man ska göra. Jag tänker att det idag, i väldigt hög grad, är en medicinsk diagnos som vi ser som en förklaring och att vi har problem att förstå lidande och vad vi ska göra om det inte är en diagnos. Att sätta lidandet i ett sammanhang och förstå hur det har förändrats över tid och hur det påverkas av våra förväntningar och föreställningar om livet och hur vi tolkar olika upplevelser, tror jag är värdefullt.

Av John Miller

Du kan lyssna till Christian Rück på Skolportens konferens Psykologi den 7 oktober!

Konferensen berör bland annat:

  • Ämnesbetygsreformen – hur påverkas psykologiämnet?
  • Att planera psykologikurserna – fokus, upplägg och examinationer.
  • Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Reflektion kring den psykiska ohälsan i Sverige.
  • Tydliggörande pedagogik i psykologiklassrummet – så kan lärmiljön anpassas för alla elever.
  • Psykopati – verkligheten bortom myten.

Sidan publicerades 2022-05-20 09:37 av John Miller
Sidan uppdaterades 2022-06-14 11:09 av John Miller


Relaterat

Frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblem

Lärare känner sig ofta frustrerade över att inte kunna inkludera elever med beteendepropblem. Men problemen tillskrivs ändå eleverna, konstaterar Ulrika Gidlund i sin avhandling.

Specialpedagogik eller barn i behov av särskilt stöd?

Jag önskar att det kunde bli en utmanande och innehållsrik diskussion om barn i behov av särskilt stöd, och om förskolans förhållningssätt till specialpedagogik, säger forskaren Eva Siljehag. Förskolan ska inte per automatik ta över ett specialpedagogiskt tänk från skolan.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särkilt stöd i förskolan. Ta del av sju föreläsningar om b.la. barn på flykt och specialpedagogisk dokumentation i förskolan. Delta på plats i Stockholm 17–18 november eller via webbkonferensen 28 november–12 december. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 september. JUST NU! Boka-tidigt-pris 3 995 kr ex. moms t.o.m. 30 juni.

Källkritik

Skolportens konferens i källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Aktuella föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda. Delta i Stockholm 13 okt eller på webbkonferensen 18 okt–4 nov. JUST NU! Boka-tidigt-pris: 2 695 kr ex. moms t.o.m. 13/9!

”Det viktigaste är att eleverna läser längre texter”

Läs vår intervju med Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, som ska föreläsa på Skolportens konferens Svenska för låg- och mellanstadiet. Han kommer att tala om svenska elevers läsutveckling.

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

”Lärares erfarenhet måste premieras i nytt lönesystem”

Efter ett kvartssekel med individuella lärarlöner har systemet snedvridits av en giftig mix av faktorer. Erfarna lärares försprång har försvunnit. Skolan behöver en ny lönestruktur som premierar formella meriter, förtjänst och skicklighet, skriver Åsa Fahlén, Lärarnas riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

Så kan spansklärare öka elevernas pragmatiska och interkulturella kompetens

Läs vår intervju med Jenny Morales Ruíz, doktorand i spanska, som ska föreläsa på Skolportens konferens Spanska. Hon kommer att tala om hur man kan öka elevernas pragmatiska och interkulturella kompetens i spanska.

Här är de tre nominerade till att bli Årets Rektor

Förmågan att se alla elever och alla medarbetare. Det är ett gemensamt drag hos de tre rektorer som nominerats till Årets rektor. Vem som dragit det allra längsta strået av Maria Risthammar, Emma Enström och Åsa Söderberg avslöjas i samband med Skolledare21 den 28–29 juni i Stockholm.

Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?

Christian Rück, professor i psykiatri, ska föreläsa på Skolportens konferens Psykologi. Han kommer att tala om varför vi mår så dåligt när allt är så bra.

Välbesökt lunchseminarium om grundskolans finansiering

Med utgångspunkt i Linnea Lindquists rapport djupdök vi i skolledares utmaningar och möjligheter att uppfylla det kompensatoriska uppdraget. Seminariet presenterades av Berättarministeriets generalsekreterare, Dilsa Demirbag-Sten, och medverkade i panelen gjorde Linnea Lindquist, rapportförfattare och skolledare, Anna Sjögren, docent, IFAU, och Åsa Hirsh, Göteborgs universitet.

Så kan man väcka elevernas intresse för slöjd

Karolina Wagner ska föreläsa på Skolportens konferens Slöjd. Hon kommer att tala om hur man kan få eleverna mer intresserade av slöjdämnet.

Ny rektor på Midsommarkransens grundskola

AnnMarie Taylor blir med start i augusti ny rektor på Midsommarkransens grundskola i Stockholm. Hon kommer närmast från en tjänst som it-chef på utbildningsförvaltningen och har tidigare bland annat varit rektor och skolledare i Vårberg och på Östermalm.

Nu förändras betygssystemet: ”Man har råd att misslyckas”

Från och med den första juli införs nya bestämmelser i betygssättning i grund- och gymnasieskolan. Jämfört med tidigare måste nu lärarna göra en mer samlad bedömning av elevernas resultat. Läraren Åsa Söderström är positiv till förändringen som hon menar blir mer rättvis.

”Synliggör den tysta kunskapen”

En tydlig struktur för det arbetsplatsförlagda lärandet har gett lärarna på Rönninge gymnasium i Salems kommun större möjlighet att stärka eleverna i deras yrkesroll.

Ledare: Höj statusen på yrkesprogrammen!

Det kommer att saknas 300 000 yrkesutbildade i Sverige år 2035. Samtidigt har ungas intresse för att gå en gymnasial yrkesutbildning sjunkit. I nya numret av Skolportens magasin intervjuas bland annat forskaren Per-Åke Rosvall, som menar att vi måste höja statusen för yrkesprogrammen.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Yrkesutbildning
  Skolportens magasin nr 3/2022.

TEMA: Yrkesutbildning

INTERVJU: Läraren och författaren Maria Wiman är väldigt engagerad i skoldebatten. Men hon trivs bäst när hon undervisar. TEMA: Yrkesutbildning i förändring. 

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?
  Åsa Wikforss

Hur kan man motverka kunskapsmotstånd?

Läs vår intervju med Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, som ska föreläsa på Skolportens konferens Källkritik. Hon kommer att tala om kunskapsmotstånd.

Läs mer och boka din plats!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Annica Henrysson blir ny gymnasiechef i Skövde kommun

Annica Henrysson efterträder Bengt Stenhammar som gymnasiechef i Skövde kommun. Annica har en lång erfarenhet från olika delar av skolans verksamhet och kommer närmast från en tjänst som avdelningschef inom sektor utbildning i Mariestads kommun.

Mot nya utmaningar – ännu en chef slutar

Landskronas skolchef Fredrik Menkus Wegbratt ut ett mejl till personalen på sin förvaltning att han slutar. Detta efter blott två år på tjänsten.

Carina Högberg ny rektor på Västanviks folkhögskola

Carina Högberg är ny rektor på Västanviks folkhögskola.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Årets lärare vill vara mjuk

Lågstadieläraren Anna Rydberg har arbetat på Husbygårdsskolan i drygt 20 år. Nu prisas hon för sitt lågmälda sätt att undervisa, vilket skapar ett tryggt klimat i klassen. ”Jag vill vara en mjuk lärare som inte behöver höja rösten”, säger hon.

Rekordstort intresse för Pantresan – första pris till Bärstadsskolan i Värmland

Intresset för skoltävlingen Pantresan har varit rekordstort. Aldrig tidigare har så många skolklasser varit med och tävlat, 742 stycken. I tuff konkurrens är nu vårens vinnarklass utsedd: Bärstadsskolan klass 3 Röd i Hammarö i Värmland.

Grattis Fredrika skola – årets bokväckare 2022!

Årets bokväckare 2022 tilldelas Fredrika skola: ”Som visat hur mycket en liten byskola med stort hjärta kan åstadkomma. Fredrika skola har gjort läsning till ett samtalsämne i bygden, och fått både förskolan, föräldrarna och resten av byn med på sitt glädjefyllda bokväckartåg.”

Läs fler
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Digitala kurser om lärares tysta kunskap
  Maria Wiman

Digitala kurser om lärares tysta kunskap

Hallå där Maria Wiman, prisbelönt lärare, debattör och författare. Du har snickrat ihop tre av Skolportens digitala kurser.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier