Varför mår allt fler barn och ungdomar sämre?


Christian Rück

Hallå där, Christian Rück, professor i psykiatri och författare till boken Olyckliga i paradiset – varför mår vi dåligt när allt är så bra? (2020). Du kommer att tala på Skolportens konferens Psykologi.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om vad det är som gör att den psykiatriska diagnosen har fått en sådan framträdande plats i vårt moderna samhälle. Jag kommer också att ta upp varför vi inte mår bättre trots alla framsteg inom områden som till exempel livslängd, frihet och välfärd.

Varför ökar antalet barn och ungdomar som behandlas för psykisk ohälsa?

– Det stämmer att antalet som får behandling ökar. Det finns flera förklaringar varför det är så. Bland annat handlar det om hur skolan fungerar idag och att kraven på eleverna har förändrats. Det leder till att en del barn i högre grad får funktionsproblem, det funkar inte riktigt för dem och att man då behöver en diagnos. Det kan också vara så att man faktiskt ser lite annorlunda på saker idag, att man bedömer samma problem på ett annat sätt än man gjort tidigare och att definitionen av val av olika diagnoser förändrats över tid, vilket lett till att fler räknas in.

Hur kan skolan bli bättre på att stötta barn och ungdomar som har de här problemen?

– Det är många barn och ungdomar som ska fungera tillsammans och i allmänhet försöker skolan erbjuda en trygg och förutsägbar plats för alla elever. En diagnos har varit ett väldigt tydligt sätt att få hjälp på. Även om man borde få hjälp oavsett en diagnos eller inte, så tror jag i praktiken att en diagnos har varit oerhört viktig för att kunna få olika typer av stöd. Det är lite olycklig att insatserna varit kopplade till en diagnos. Men jag tror att skolan har förändrats på denna punkt och blivit lite bättre.

Vad vill du att konferensdeltagarna får med sig från din föreläsning?

–Jag vill förmedla att det är viktigt att förstå och fundera över problem, svårigheter och det mänskliga lidande som man möter i livet, hur man ska tänka om det och vad man ska göra. Jag tänker att det idag, i väldigt hög grad, är en medicinsk diagnos som vi ser som en förklaring och att vi har problem att förstå lidande och vad vi ska göra om det inte är en diagnos. Att sätta lidandet i ett sammanhang och förstå hur det har förändrats över tid och hur det påverkas av våra förväntningar och föreställningar om livet och hur vi tolkar olika upplevelser, tror jag är värdefullt.

Av John Miller

Du kan lyssna till Christian Rück på Skolportens konferens Psykologi den 7 oktober!

Konferensen berör bland annat:

  • Ämnesbetygsreformen – hur påverkas psykologiämnet?
  • Att planera psykologikurserna – fokus, upplägg och examinationer.
  • Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Reflektion kring den psykiska ohälsan i Sverige.
  • Tydliggörande pedagogik i psykologiklassrummet – så kan lärmiljön anpassas för alla elever.
  • Psykopati – verkligheten bortom myten.

Sidan publicerades 2022-05-20 09:37 av John Miller
Sidan uppdaterades 2022-06-14 11:09 av John Miller


Relaterat

Frustration över att inte kunna inkludera elever med beteendeproblem

Lärare känner sig ofta frustrerade över att inte kunna inkludera elever med beteendepropblem. Men problemen tillskrivs ändå eleverna, konstaterar Ulrika Gidlund i sin avhandling.

Specialpedagogik eller barn i behov av särskilt stöd?

Jag önskar att det kunde bli en utmanande och innehållsrik diskussion om barn i behov av särskilt stöd, och om förskolans förhållningssätt till specialpedagogik, säger forskaren Eva Siljehag. Förskolan ska inte per automatik ta över ett specialpedagogiskt tänk från skolan.

Specialpedagogik i förskolan

Skolportens konferens för dig som möter barn i behov av särkilt stöd i förskolan. Ta del av föreläsningar om b.la. barn på flykt och specialpedagogisk dokumentation. Delta i Stockholm 17–18 nov eller via webbkonferensen 28 nov–12 dec.

Källkritik

Skolportens konferens i källkritik för grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Aktuella föreläsare ger dig som är lärare, bibliotekarie eller rektor kunskap om ny forskning och praktiska verktyg att använda. Delta i Stockholm 13 okt eller på webbkonferensen 18 okt–4 nov.

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Skolor går samman mot hedersförtryck

Rågsveds skola ingår sedan flera år i ett projekt med andra skolor i Stockholms södra förorter. Målet? Att arbeta med normer och jämställdhet och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Granskning av politikernas skolaffärer: ”Verkar vara ett kompisgäng som styr”

I veckan kom en undersökning om 10-åringars bristande läsförmåga som pekar på att skillnaden mellan skolor ökar. Men hur kommer det sig då att politikerna inte får bukt med skolsegregationen? En ny bok lyfter kopplingen mellan politiker och de stora friskolekoncernerna som en förklaring. Vi gästas av Åsa Plesner, utredare tankesmedjan Balans. (webb-tv)

800 skolelever skapade hållbara innovationer av plast – här är vinnarna i vårens Plastslöjd

800 mellan- och högstadieelever i Stockholm har under våren arbetat med Plastslöjd i skolan. Nu belönas fyra Plastslöjdsprojekt med 5 000 kronor vardera till klasskassan för sina innovativa och uppfinningsrika lösningar.

”Glädjebetyg är ett gissel”

Lars Strannegård är rektor för Handelshögskolan i Stockholm. I en debattartikel skriver han att glädjebetyg undergräver meritokratin och tränger undan de mest lämpade studenterna. Därför överväger lärosätet att överge det nationella antagningssystemet och börja med egna antagningstester. Det skriver NWT på ledarplats.

Så påverkas unga av de osäkra tiderna – ”kommer välja trygga yrken”

Om bara några veckor tar fler än hundra tusen unga vuxna studenten. De går ut i vuxenlivet mitt i en ekonomisk kris – som ingen vet hur länge den kommer vara – och med ett krig som härjar i Europa. ”Unga vuxna präglas i dag av en oro för framtiden,” säger Anders Parment som är generationsforskare vid Stockholms universitet.

Elevhälsoarbetet stärks i skollagen

Från och med den 2 juli 2023 stärks skolans elevhälsoarbete i skollagen och det berör all personal i skolan. Här får du veta mer om vad detta innebär för din skolas gemensamma elevhälsoarbete.

Skolans gemensamma elevhälsoarbete stärks i skollagen

Från och med den 2 juli 2023 stärks skolans elevhälsoarbete i skollagen och det berör all personal i skolan. Här får du veta mer om vad detta innebär för din skolas gemensamma elevhälsoarbete.

”Glädjebetygen kan tvinga oss att införa antagningsprov”

Alltför många skolor sätter för höga betyg. Handelshögskolan i Stockholm överväger nu att överge det nationella antagningssystemet och i stället införa ett eget system med rödflaggning av vissa skolor, skriver rektorn Lars Strannegård.

Hundratals lärare protesterar mot nedskärningar i skolan – ”mörk framtid”

Lärare från hela landet samlades under lördagen för att visa sitt missnöje med mindre pengar till skolan. Flera hundra lärare och annan skolpersonal samlades utanför Stadshuset i Stockholm. nordnarna, fackförbundet Sveriges Lärare, menar att 12 miljarder kronor behöver skjutas till i skolsektorn.”  

Hundratals lärare i demonstration på Mynttorget: ”Nu är det nog”

Grundskolorna i Stockholms stad ser ut att gå med ett underskott på drygt en kvarts miljard kronor samtidigt som gymnasieskolornas underskott ser ut att hamna på 58 miljoner kronor. Under lördagen demonstrerade lärare och förskollärare för bättre villkor.

Tusentals lärare i protest – ”Står inför en katastrof”

Förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand och ordföranden i Stockholm, Britt-Marie Selin, är nöjda med lördagens manifestation.  ”Vi riskerar ju en fullskalig katastrof i skolan, så det är glädjande att så många slöt upp och visade både sitt stöd och sin frustration,” säger Johanna Jaara Åstrand.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Skolporten nr 3/2023 ute nu!

Skolporten nr 3/2023 ute nu!

TEMA: Så kan skola, polis och socialtjänst arbeta tillsammans för att förhindra skoldåd. INTERVJU: Forskaren Michael Tengberg om hur återkoppling, observation och gruppreflektion kan öka kvaliteten på undervisningen.

Läs mer och prenumerera här!
Skolportens konferenser
Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan
  Kristina Bähr. Foto: Magnus Aronson

Så kan du använda resiliens i ditt ledarskap i skolan

Läs Skolportens intervju med Kristina Bähr, chefshandledare, barnläkare och författare. Hon ska föreläsa på Skolportens konferens Rektor i fokus och kommer att tala om resilient ledarskap i skolan.

Läs mer och boka din plats!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Utmärkelser

Svenska Akademien prisar Hammarkullsskolans svensklärare och skolbibliotekarie ”Det känns overkligt”

Varje år utser Svenska Akademien årets svensklärare och årets skolbibliotekarie. I år går prisen till två medarbetare på Hammarkullsskolan i Göteborg – Marika Abrahamsson, svensklärare och Jonna Bruce, skolbibliotekarie.

Svenska Akademiens bibliotekariepris 2023

Jonna Bruce, Hammarkullsskolan och Lillemor Åkerman, Varbergs bibliotek är mottagare av Svenska Akademiens bibliotekariepriser för år 2023.

Minikockar tar över i köket: ”Jättestolta”

En spännande utlottning en gång i veckan – med ett åtråvärt pris: Vinnarna ta på sig kockmössor och förkläden. Sedan tar de över köket på förskolan Pärlan i Vårby och fixar mellanmål till kompisarna. Och det finns flera vinningar med minikockarna.

Läs fler
Namn och Nytt
Ny rektor på Katarina södra skola

Naiyya Westberg är ny rektor på Katarina södra skola. Hon har bland annat arbetat på förskolor, Språkcentrum och Johannes skola tidigare.

Ny riksförening bildad: Sveriges Skolledare Academedia

Under ett historiskt möte i veckan bildades den nya riksföreningen för Sveriges Skolledare Academedia. Föreningen kommer att representera skolledare i alla skolformer inom koncernen. Ordförande för den nya riksföreningen är rektor Satu Harnesk.

Lärarfacksordförandena konkurrerar om fortsatt förtroende

Om ett år väntar den första ordinarie kongressen för det nybildade lärarfacket. Under övergångsperioden har förbundet två ordförande och båda har meddelat att de kandiderar till det första valet av ordinarie ordförande.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier