Hur fritt ska det fria skolvalet vara? Häromdagen gick remisstiden ut för den statliga utredningen En mer likvärdig skolaOch debatten om hur skolsegregationen ska brytas är hetare än på länge, skriver Sydsvenska Dagbladet på ledarplats.