Hoppa till sidinnehåll
Föreläsare

Vässa din undervisning i sexualitet, samtycke och relationer!

Publicerad:2023-03-02
John Miller
Skribent:John Miller
Kalle Norwald. Fotograf: Oskar Omne
Kalle Norwald. Fotograf: Oskar Omne

Hallå där, Kalle Norwald, auktoriserad sexolog. Du är en av talarna på Skolportens digitala TEMA-konferens Att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer 17 april – 22 maj 2023.

Vad ska din föreläsning handla om?

– Min föreläsning ska handla om hur man kan integrera teman om sexualitet, samtycke och relationer i redan existerande undervisning. Jag kommer också att tala om hur olika typer av normer påverkar oss, både negativt och positivt, både i och utanför klassrummen.

Varför är det så viktigt att lärarna tar gemensamt ansvar att undervisa om kunskapsområdet?

– Delvis handlar det om att uppdaterade kunskapsområdet är så brett och har väldigt många olika perspektiv och då tjänar vi på att samarbeta och hjälpa varandra, både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, men också för elevernas skull eftersom kunskap om de här ämnena är ifrån flera perspektiv.

Många lärare känner en osäkerhet inför att undervisa om kunskapsområdet. Vad beror det på?

– Jag tror att det beror på ett strukturellt fel som vi länge haft på lärarprogrammen. Lärare och annan skolpersonal har inte fått tillräcklig utbildning inom området. Har man inte fått vare sig sakkunskaperna eller hur man ska undervisa i det så är det klart att man blir osäker. Det skulle jag själv bli om jag plötsligt blev skyldig att prata om exempelvis onkologi som jag saknar kunskap om. Det är inte enskilda lärares fel utan det handlar om ett systemfel, menar jag.

Vad vill du att deltagarna får med sig från din föreläsning? 

– Jag hoppas att lärarna får med sig är att det kan vara spännande och kul att undervisa om kunskapsområdet, även om man kanske kan vara lite osäker, som sagt, så kan det ändå finnas en nyfikenhet från lärarnas sida. Jag hoppas också kunna förmedla att det inte behöver vara jättesvårt alla gånger, utan att vi faktiskt kan med ganska små medel göra stor skillnad för eleverna.

Av John Miller

Du kan lyssna till Kalle Norwald på Skolportens digitala TEMA-konferens 17 april – 22 maj 2023!

Om konferensen och boka plats

TEMA-konferensen berör bland annat:

  • Hur integrerar du undervisning om sexualitet, samtycke och relationer i din övriga undervisning?
  • Vilka pedagogiska knep finns för att närma sig ämnen som kan upplevas som extra känsliga?
  • Vad är bra att tänka på i undervisning av högre respektive lägre årskurser?
  • Hur kan undervisningen stärka självkänslan och förbättra elevernas psykiska hälsa?
  • Hur kan samarbete kring kunskapsområdet ske – både skol- och ämnesövergripande?
  • Hur utformas undervisningen med ett normmedvetet förhållningssätt?
  • Vilka utmaningar finns i arbetet med elevdelaktighet?
  • Varför är det viktigt att balansera risk- och friskperspektiv?
Stockholm

Företagsekonomi

Välkommen till Skolportens fortbildning för dig som undervisar i företagsekonomi! Konferensen berör bland annat: Gy25 – vad ändras och varför?, att undervisa i företagsekonomi med ett brett hållbarhetsperspektiv, att kommunicera hållbarhet, undervisning i entreprenörskap – hur och varför? Delta på plats i Stockholm 21 november eller via webbkonferensen 28 november–20 december! Sommarerbjudande: 15% rabatt på din bokning när du anger rabattkod SOMMAR i bokningsformuläret!
Läs mer & boka
Åk 7–Vux
21 nov

Rättssäker betygssättning

Förbättra din förmåga att sätta likvärdiga och rättssäkra betyg genom en handfast kurs som leds av betygsexperterna Per Måhl och Bo Sundblad. Tillgång till kursen i 6 månader och kursintyg ingår! KAMPANJPRIS: 599 kr t.o.m. 15 augusti.
Mer info
Åk 4–Vux
Dela via: 

Relaterade artiklar

Relaterat innehåll

Senaste magasinen

Läs mer

Nyhetsbrev