Hoppa till sidinnehåll

Nyheter

Visar sida 8498 av 8509

Alla är olika trots samma diagnos

2012-03-10
Den hastiga ökningen av enskilda diagnoser bör uppmärksammas och analyseras. Det menar Karin Johannisson, professor vid Uppsala universitet. Nästa år släpps en ny och utbyggd manual för diagnoser.

Varför svårt att implementera forskning?

2012-03-10
Trots att det i den nya skollagen står det skrivet att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet är det inte alltid lätt att implementera pedagogisk och ämnesdidaktisk forskning i undervisningen.

Elevkultur viktig för inlärning

2012-03-10
Kulturen i klassrummet är inte enbart viktig för den sociala miljön utan är även avgörande för själva inlärningen, säger Simon Michelet, forskare vid Högskolan i Oslo.

Eli skapar mötesplats för musiklärare

2012-03-10
Musikpedagogen Eli Hårklau har tre stora uppgifter i skolprojektet: att introducera musikstunder i förskolan, skapa ett musiklärarforum och använda musik och drama som metod i alla skolämnen

Riita Rennerhag fick Kunskapsdraken

2012-03-10
Lärande utomhus prisades i går av barn- och utbildnings­nämnden. Riitta Rennerhag på Lidens skola fick kunskapsdraken för sitt systematiska arbete med att lära ut matematik och naturvetenskap i det fria.Riita