Dela:

Gymnasiet och vuxentutbildningen juni

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasie- och vuxenutbildningar som ges var i landet föreslår regeringens utredare Lars Stjernkvist.
Skolvärlden external link

Kritik och glädje över gymnasieförslag

Arbetsmarknadens behov ska få styra mer än elevernas val föreslår den statliga utredning om gymnasieskolan som möts av såväl stark kritik som glädje.
Läraren external link

”Staten behöver ta ökat ansvar för gymnasiet”

Behoven på arbetsmarknaden måste styra gymnasieskolan mer, skriver utredaren Lars Stjernkvist.
Svenska Dagbladet external link

”Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet”

Jag tycker att om man slår ihop de utredningar som nu börjar finnas tillgängliga ser man konturerna av ett skolsystem värd namnet, skriver skolexperten Per Kornhall.
Skolvärlden external link

Spanska, 8-9 oktober i Stockholm

Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välj att delta på plats eller via webben, välkommen!

Spanska, 8-9 oktober i Stockholm

Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning
 – Delrapport från Ifous

I en enkätundersökning som Ifous låtit göra visar på en komplex bild av gymnasieelevernas upplevelser av vårens distansundervisning.
Ifous external link

Vetenskapsradions coronaspecial: Hur påverkades eleverna av hemundervisning?

Hur har Sveriges och världens skolungdomar påverkats av skolstängningar och hemundervisning? (webb-radio).
Sveriges Radio external link

Delrapport: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat

Ifous har genomfört en enkätundersökning av gymnasieelevers upplevelse av social närvaro i förhållande till lärare och klasskamrater. (pdf)
Ifous external link

”Konflikter kan leda till utveckling”

Lärare behöver verktyg för att snabbt kunna förstå och hantera konflikter. Det säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, som ska tala på Skolportens konferens Ny som lärare i höst.
Skolporten external link

3 av 4 lärare: Corona har skapat ett kunskapstapp

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling.
Skolvärlden external link

Karlstadselever har lärt sig mindre under våren

Den största andelen elever på Sundsta Älvkullegymnasiet som svarat på en enkät uppger att de har lärt sig mycket eller lite mindre under vårens distansundervisning än de skulle ha gjort i klassrummet.
SVT Nyheter Värmland external link

Coronapandemin och kunskapstappet i skolan

LR har undersökt coronapandemins effekter och återverkan på skolan och undervisningen. (pdf)
Lärarnas Riksförbund external link

Franska, 6-7 oktober i Stockholm

Fördjupande konferensdagar! Ta del av föreläsningar om bl. a. förändringar i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-5, vilket stödmaterial som finns för ditt bedömningsarbete och hur du arbetar med muntlig språkutveckling med fokus på kollokationer. Få ett eget språkbad – många föreläsningar är på franska! Välj att delta på plats eller via webben.

Läs mer och boka plats!

Coronapressen: 8 av 10 lärare får ökad arbetsbörda

Trots Skolverkets direktiv om att lärare inte ska dubbelarbeta under corona-pandemin, tvingas en tredjedel av lärarna leverera extralektioner åt frånvarande elever.
Läraren external link

Teknik som funkar ett skolmåste i coronatider

9 av 10 lärare uppger att tekniken fungerar väl under corona. Samtidigt känner nästan lika många en ökad arbetsbelastning.
Skolvärlden external link

8 av 10 lärare: Corona har ökat arbetsbelastningen

Coronapandemin ökar trycket på lärarkåren, enligt en ny enkätundersökning.
Skolvärlden external link

Coronapandemin och undervisningens genomförande

Åtta av tio lärare upplever en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. (pdf)
Lärarnas Riksförbund external link

Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

I vår iver att marknadsanpassa skolan, vinna Pisaundersökningar och kopiera andra länders utbildningssystem har vi tappat bort det som från början skapade vårt välstånd: vårt bildningsideal. Det skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.
Skolporten external link

Kartläggning: Behovet av sommarskola ökar i år

Distansundervisning, ökad frånvaro och ökad psykisk ohälsa. Skälen är många till att sommarskolorna väntas bli fyllda i sommar.
Läraren external link

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. 
Skolvärlden external link

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. (pdf).
Lärarförbundet external link

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Trots alla insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?
Skolporten external link

Stor studie: Tre av tio unga har ändrat framtidsplaner

Tre av tio gymnasieelever har ändrat sina framtidsplaner under våren, visar en ny undersökning.
Svenska Dagbladet external link

På väg ut i arbetslivet – då försvann jobben

För tre månader sedan var eleverna inom hotellprogrammet garanterade ett jobb. Men nu har de inte längre något arbete att springa ut till.
Sveriges Television external link

Tyska, 6-7 oktober i Stockholm

Efterfrågad konferens! Ta del av föreläsningar om bl. a. hur du kan använda aktuell tyskspråkig litteratur i undervisningen, information om reviderade kursplaner, konkreta förslag på hur du kan arbeta i klassrummet med de tyskspråkiga ländernas realia samt exempel på möjligheter med digitala verktyg i språkundervisningen! Många föreläsningar är på tyska! Välj att delta på plats eller via webben.

Läs mer och boka plats!

Coronakrisen gav digital rivstart i folkhögskolan

Den påtvingade distansundervisningen har lett till nya positiva erfarenheter för många lärare.
Folkhögskolan external link

Folkhögskolor i länet startar nya utbildningar med hjälp av stödpengar

Tre folkhögskolor i Örebro län får del av en extrasatsning på vuxenutbildning som regeringen finansierar.
SVT Örebro external link

Stort tapp av SFI-elever under coronakrisen

Fler än 500 SFI-elever i Malmö har lämnat undervisningen.
P4 Malmöhus external link

SFI-läraren: ”Omjämlikheten är enorm”

Hemuppgifter via postgången, nattliga kontakter och elever som aldrig tidigare har skickat ett mejl. Det är några av utmaningarna för SFI-lärarna under coronapandemin.
Läraren external link

SFI-läraren om distansundervisning: En del hoppar av

SFI-läraren Ewa Alpmark-Silfverlåås är skeptisk till distansundervisning och menar att eleverna tappar mycket av språkutvecklingen.
SVT Sörmland external link

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Söktrycket när det gäller sfi och särvux har gått ned, men det är för tidigt att säga om avhoppen blivit fler under vårens coronapandemi. (pdf)
Skolverket external link

Fortbildning i biologi, 28 sept i Stockholm

Föreläsningar om t. ex antibiotikaresistens och evolutionsteorin, epigenetik och hur forskningen ser på samspelet mellan arv och miljö på molekylnivå, inspiration och praktiska verktyg för fungerande fältstudier samt språkutvecklande arbetssätt i biologi – stötta elever att ta till sig vetenskapliga texter. Delta på plats eller via webben, välkommen!

Läs mer och boka plats!

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. (pdf)
Ifous external link

”Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad”. Det säger Janna Lundberg, vars avhandling har valts till lärarpanelens favorit.
Skolporten external link

Ann-Sofie Jägerskog har forskat om sambandet mellan visuella representationer, vad eleverna förstår och vad som sker i klassrum.
Skolporten external link

Forskning: Lärare och rektorer oense om planeringstid finns eller inte

Ledning och lärare har olika föreställningar om villkoren för lärares för- och efterarbete, visar en ny studie.
Skolvärlden external link

John Hattie: Det nära sambandet mellan feedback och formativ utvärdering

Om utbildningsvetenskapliga begrepp hamnar i facket populära trender, så kan det lätt leda till att förenklade recept för klassrummet införs, menar professor John Hattie, verksam vid University of Melbourne.
Skola och samhälle external link

Sidan publicerades 2020-06-10 08:18 av


Sommarpaus

Från den 12 juli har Skolportens nyhetsbevakning sommarpaus i 3 veckor. Vi återkommer med uppdaterade nyheter den 2 augusti.

Skolportens konferenser
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

– Digitala handböcker med praktiska inslag. Så kan våra nya kurser enkelt beskrivas. Det säger Åsa Gustafsson, projektledare på Skolporten som nu lanserar digitala kurser i olika ämnen för skolans alla stadier.

Läs mer här
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Skolportens konferenser
Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen
  Annsofie Engborg

Så utvecklar du digital kompetens inom sfi-undervisningen

Hallå där Annsofie Engborg, lärarfortbildare och författare, som ska tala om digital kompetens inom sfi-undervisningen.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nr 3 2021

Nr 3 2021

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Namn och Nytt
Idag rektor på Rydskolan – i höst blir hon skolchef i Tibro

Zophia Zander Norell blir ny barn- och utbildningschef i Tibro. Hon är idag rektor på Rydskolan i Skövde kommun och tillträder sin tjänst i Tibro den 4 oktober.

Viktoria Johannesson ny rektor på Karlstad Fria Läroverk

Viktoria Johannesson har utsetts till ny rektor för Karlstad Fria Läroverk och återvänder därmed till Fria Läroverken och Watma Education efter ett år på Karlstad kommun.

André Andersson ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse

Vid Stockholms Stadsmissions styrelsemöte den 17 juni utsågs André Andersson till ny styrelseordförande i Stadsmissionens Skolstiftelse.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer