2020-06-10 08:18  2 Dela:

Gymnasiet och vuxentutbildningen juni

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasie- och vuxenutbildningar som ges var i landet föreslår regeringens utredare Lars Stjernkvist.
Skolvärlden external link

Kritik och glädje över gymnasieförslag

Arbetsmarknadens behov ska få styra mer än elevernas val föreslår den statliga utredning om gymnasieskolan som möts av såväl stark kritik som glädje.
Läraren external link

”Staten behöver ta ökat ansvar för gymnasiet”

Behoven på arbetsmarknaden måste styra gymnasieskolan mer, skriver utredaren Lars Stjernkvist.
Svenska Dagbladet external link

”Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet”

Jag tycker att om man slår ihop de utredningar som nu börjar finnas tillgängliga ser man konturerna av ett skolsystem värd namnet, skriver skolexperten Per Kornhall.
Skolvärlden external link

Spanska, 8-9 oktober i Stockholm

Hur kan vi motivera, stötta och utmana alla elever i spanska? Hur håller vi undervisningen modern och relevant? Svenska och utländska föreläsare bjuder på aktuell forskning och praktiska verktyg samt ämnesfördjupning och språklig input för egen del. Välj att delta på plats eller via webben, välkommen!

Spanska, 8-9 oktober i Stockholm

Elever ser både möjligheter och svårigheter med distansundervisning
 – Delrapport från Ifous

I en enkätundersökning som Ifous låtit göra visar på en komplex bild av gymnasieelevernas upplevelser av vårens distansundervisning.
Ifous external link

Vetenskapsradions coronaspecial: Hur påverkades eleverna av hemundervisning?

Hur har Sveriges och världens skolungdomar påverkats av skolstängningar och hemundervisning? (webb-radio).
Sveriges Radio external link

Delrapport: Gymnasieelevers uppfattningar av när- och distansundervisning med fokus på undervisningsklimat

Ifous har genomfört en enkätundersökning av gymnasieelevers upplevelse av social närvaro i förhållande till lärare och klasskamrater. (pdf)
Ifous external link

”Konflikter kan leda till utveckling”

Lärare behöver verktyg för att snabbt kunna förstå och hantera konflikter. Det säger Ilse Hakvoort, docent i pedagogik, som ska tala på Skolportens konferens Ny som lärare i höst.
Skolporten external link

3 av 4 lärare: Corona har skapat ett kunskapstapp

En majoritet av lärarna anser att coronapandemin har en negativ påverkan på elevernas kunskapsutveckling.
Skolvärlden external link

Karlstadselever har lärt sig mindre under våren

Den största andelen elever på Sundsta Älvkullegymnasiet som svarat på en enkät uppger att de har lärt sig mycket eller lite mindre under vårens distansundervisning än de skulle ha gjort i klassrummet.
SVT Nyheter Värmland external link

Coronapandemin och kunskapstappet i skolan

LR har undersökt coronapandemins effekter och återverkan på skolan och undervisningen. (pdf)
Lärarnas Riksförbund external link

Franska, 6-7 oktober i Stockholm

Fördjupande konferensdagar! Ta del av föreläsningar om bl. a. förändringar i centralt innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-5, vilket stödmaterial som finns för ditt bedömningsarbete och hur du arbetar med muntlig språkutveckling med fokus på kollokationer. Få ett eget språkbad – många föreläsningar är på franska! Välj att delta på plats eller via webben.

Läs mer och boka plats!

Coronapressen: 8 av 10 lärare får ökad arbetsbörda

Trots Skolverkets direktiv om att lärare inte ska dubbelarbeta under corona-pandemin, tvingas en tredjedel av lärarna leverera extralektioner åt frånvarande elever.
Läraren external link

Teknik som funkar ett skolmåste i coronatider

9 av 10 lärare uppger att tekniken fungerar väl under corona. Samtidigt känner nästan lika många en ökad arbetsbelastning.
Skolvärlden external link

8 av 10 lärare: Corona har ökat arbetsbelastningen

Coronapandemin ökar trycket på lärarkåren, enligt en ny enkätundersökning.
Skolvärlden external link

Coronapandemin och undervisningens genomförande

Åtta av tio lärare upplever en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. (pdf)
Lärarnas Riksförbund external link

Karin Berg: Vikten av (ut)bildning

I vår iver att marknadsanpassa skolan, vinna Pisaundersökningar och kopiera andra länders utbildningssystem har vi tappat bort det som från början skapade vårt välstånd: vårt bildningsideal. Det skriver Karin Berg, Skolportens krönikör.
Skolporten external link

Kartläggning: Behovet av sommarskola ökar i år

Distansundervisning, ökad frånvaro och ökad psykisk ohälsa. Skälen är många till att sommarskolorna väntas bli fyllda i sommar.
Läraren external link

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

En ny granskning visar att landets studie- och yrkesvägledare har haft en ökad arbetsbelastning under coronapandemin. 
Skolvärlden external link

Coronapandemin och studie- och yrkesvägledningen

Över 70 procent av studie- och yrkesvägledarna tycker att eleverna fått sämre förutsättningar och kunskaper inför val av studier och yrkesbana. (pdf).
Lärarförbundet external link

Därför förbättras inte elevresultaten – trots insatser

Trots alla insatser fortsatte andelen elever som gick ut gymnasiet med fullständiga betyg att sjunka. Varför?
Skolporten external link

Stor studie: Tre av tio unga har ändrat framtidsplaner

Tre av tio gymnasieelever har ändrat sina framtidsplaner under våren, visar en ny undersökning.
Svenska Dagbladet external link

På väg ut i arbetslivet – då försvann jobben

För tre månader sedan var eleverna inom hotellprogrammet garanterade ett jobb. Men nu har de inte längre något arbete att springa ut till.
Sveriges Television external link

Tyska, 6-7 oktober i Stockholm

Efterfrågad konferens! Ta del av föreläsningar om bl. a. hur du kan använda aktuell tyskspråkig litteratur i undervisningen, information om reviderade kursplaner, konkreta förslag på hur du kan arbeta i klassrummet med de tyskspråkiga ländernas realia samt exempel på möjligheter med digitala verktyg i språkundervisningen! Många föreläsningar är på tyska! Välj att delta på plats eller via webben.

Läs mer och boka plats!

Coronakrisen gav digital rivstart i folkhögskolan

Den påtvingade distansundervisningen har lett till nya positiva erfarenheter för många lärare.
Folkhögskolan external link

Folkhögskolor i länet startar nya utbildningar med hjälp av stödpengar

Tre folkhögskolor i Örebro län får del av en extrasatsning på vuxenutbildning som regeringen finansierar.
SVT Örebro external link

Stort tapp av SFI-elever under coronakrisen

Fler än 500 SFI-elever i Malmö har lämnat undervisningen.
P4 Malmöhus external link

SFI-läraren: ”Omjämlikheten är enorm”

Hemuppgifter via postgången, nattliga kontakter och elever som aldrig tidigare har skickat ett mejl. Det är några av utmaningarna för SFI-lärarna under coronapandemin.
Läraren external link

SFI-läraren om distansundervisning: En del hoppar av

SFI-läraren Ewa Alpmark-Silfverlåås är skeptisk till distansundervisning och menar att eleverna tappar mycket av språkutvecklingen.
SVT Sörmland external link

Coronapandemins påverkan på vuxenutbildningen

Söktrycket när det gäller sfi och särvux har gått ned, men det är för tidigt att säga om avhoppen blivit fler under vårens coronapandemi. (pdf)
Skolverket external link

Fortbildning i biologi, 28 sept i Stockholm

Föreläsningar om t. ex antibiotikaresistens och evolutionsteorin, epigenetik och hur forskningen ser på samspelet mellan arv och miljö på molekylnivå, inspiration och praktiska verktyg för fungerande fältstudier samt språkutvecklande arbetssätt i biologi – stötta elever att ta till sig vetenskapliga texter. Delta på plats eller via webben, välkommen!

Läs mer och boka plats!

Ifous fokuserar: Att utreda närvaroproblem i skolan

Denna rapport syftar till att stärka skolans arbete med att utreda närvaroproblem. (pdf)
Ifous external link

”Jag hade inte förväntat mig att skolan skulle vara uttalat elitistisk och på samma gång fostra till passiv lydnad”. Det säger Janna Lundberg, vars avhandling har valts till lärarpanelens favorit.
Skolporten external link

Ann-Sofie Jägerskog har forskat om sambandet mellan visuella representationer, vad eleverna förstår och vad som sker i klassrum.
Skolporten external link

Forskning: Lärare och rektorer oense om planeringstid finns eller inte

Ledning och lärare har olika föreställningar om villkoren för lärares för- och efterarbete, visar en ny studie.
Skolvärlden external link

John Hattie: Det nära sambandet mellan feedback och formativ utvärdering

Om utbildningsvetenskapliga begrepp hamnar i facket populära trender, så kan det lätt leda till att förenklade recept för klassrummet införs, menar professor John Hattie, verksam vid University of Melbourne.
Skola och samhälle external link

Sidan publicerades 2020-06-10 08:18 av


Konferenser

Information om höstens konferenser

På grund av rådande omständigheter övergår några av höstens konferenser helt till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas då automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Konferenser som övergår till webbkonferens:

 • Specialpedagogik, 2-3 september, Göteborg
 • Specialpedagogik, 17-18 september, Stockholm
 • Svenska som andraspråk, 8-9 september, Malmö
 • Elevhälsa, 15-16 september, Stockholm
 • Biologi, 28 september, Stockholm
 • Franska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Tyska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Spanska, 8-9 oktober, Stockholm
 • Fortbildning
  Skolporten satsar på digitala konferenser

  Skolporten satsar på digitala konferenser

  I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

  Läs hela artikeln
  SKOLPORTENS MAGASIN
  Skolportens magasin
    Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

  Skolportens magasin

  Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

  Läs mer här
  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel läser all ny utbildningsvetenskaplig forskning kring skolan och förskolan.

  Läs mer
  Läsårstider
  När börjar höstterminen?

  När börjar höstterminen?

  Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

  Hitta din kommun
  Fjärr- och distansundervisning
  Skola på distans

  Skola på distans

  Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

  Läs mer
  Skolporten 20 år
  Uppdrag: Att göra skillnad

  Uppdrag: Att göra skillnad

  Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

  Läs mer
  Annonsera
  Vill du synas hos oss?

  Vill du synas hos oss?

  Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

  Läs mer
  Nyhetskategorier
  Student
  För dig som ska bli lärare

  För dig som ska bli lärare

  Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

  Läs mer
  Utmärkelser

  Södertäljes skolor och förskolor får priset Guldtrappan 2020

  Södertälje ligger i framkant när det gäller den digitala skolutvecklingen. Nu vinner kommunen utmärkelsen Guldtrappan.

  Läs fler
  Namn och Nytt

  Ny rektor vid Linköpings universitet

  I dag beslutade regeringen att anställa Jan-Ingvar Jönsson som rektor vid Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson tillträder tjänsten den 1 juli.

  Anna Örjebo slutar som skolchef

  Det fortsätter att storma inom skolvärlden i Östersunds kommun. På onsdagen stod det klart att Anna Örjebo slutar som skolchef efter bara nio månaders tjänstgöring. Istället blir hon chef på kulturskolan.

  Gd slutar och blir chef på Skolinspektionen

  Agneta Broberg har varit Diskrimineringsombudsman i nästan sju år. Nu står det klart att hon kommer att bli regionchef på Skolinspektionen.

  Sveriges elevkårer får ny generalsekreterare

  Myrra Franzén är utsedd till ny generalsekreterare för Sveriges elevkårer.