Skolportens Grundskolebrev december

Skolporten Jobb: Söker du ny karriär?


external link

Ett glädjebesked för den svenska skolan. Resultaten från den senaste Pisa-undersökningen visar att svenska elever presterar bättre än föregående mätning. Samtidigt ökar skillnaderna mellan de bäst och de sämst presterande eleverna.
Sveriges Television external link

Estland ligger kvar, Finland fortsätter nedåt och Turkiet är årets raket.
Lärarnas tidning external link

I denna rapport ges en övergripande bild av de svenska resultaten från Pisa 2018 (pdf).
Skolverket external link

Pisachefen: ”Sverige är på rätt väg”.
Sveriges Radio external link

”Pisa for dummies”. Vill du förstå hur den svenska skolan faktiskt mår utifrån Pisa-resultaten? Läs den här guiden!
Grundskoletidningen external link

Pisaundersökningen visar oerhört glädjande resultat. Men den är samtidigt en väckarklocka: Sverige har den mest ojämlika skolan i Norden, skriver Anna Ekström (S).
Dagens Nyheter external link

Radikala grepp behövs för att förbättra skolans likvärdighet, skriver ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén.
Dagens Samhälle external link

Så fort resultaten i PISA börjar förbättras blåser politikerna faran över och slutar att satsa på skolan. Det lär straffa sig i framtida Pisa-studier, skriver Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand.
Lärarnas tidning external link

Det är glädjande att kunskapsresultaten fortsätter att öka. Samtidigt ser vi att likvärdigheten mellan skolor brister, skriver Fredrik Malmberg, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Specialpedagogiska skolmyndigheten external link

Skolporten konferens: SO i fokus, 28-29 januari i Göteborg

Två dagar fulla med inspiration och kunskap för dig som undervisar i SO. Ta bland annat del av föreläsningar om prov- och bedömningspraktik i SO-ämnena, historiebruk, att arbeta med kontroversiella samhällsfrågor i undervisningen, digital källkritik och geografiundervisning utifrån ett ”doing geography-perspektiv”.

Läs mer och boka din plats här!

”Bibeln ska inte försvinna ur undervisningen. Nationalsången ska inte förbjudas. Lyrik och dramatik ska inte skrotas”, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.
Lärarnas tidning external link

Anna Ekström poängterar att förslaget från Skolverket med de kritiserade omformuleringarna endast är ett utkast.
Expressen external link

Självklart är det är så att nationalsången är en viktig del av det vi svenskar har gemensamt och något som ska fortsätta tillhöra vårt kulturarv. Men det är inte samma sak som att detta ska skrivas oss lärare på näsan, skriver Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.
Aftonbladet external link

På mångkulturella Rosendalsskolan i Linköping sjunger man nationalsången på skolavslutningen. Klara Svensson, musiklärare på skolan, tycker att det är viktigt att barnen känner till den svenska nationalsången och får möjlighet att lära sig den i skolan.
Lärarnas tidning external link

I Skolverkets förslag om förändrade kursplaner har en formulering om nationalsången tagits bort från musiklektionerna i lågstadiet – något som kritiseras av bland andra Kristina Axén Olin (M). Skolverket å sin sida menar att det är självklart att låten kommer att läras ut ändå.
Sveriges Television external link

I idrott och hälsa upplever högstadieungdomar med funktionsnedsättning att de har lägre tillit till sin kompetens och sämre förutsättningar att delta än klasskamraterna. Karin Bertills, lärarutbildare och doktorand inom handikappvetenskap, har forskat i ämnet.
Högskolan i Jönköping external link

Elever med blindhet är en mycket liten grupp som oftast går i den vanliga grundskolan. Kompetensutveckling för alla som verkar runt dessa elever är helt avgörande för att de ska klara kunskapsmålen, visar Kim de Verdiers avhandling.
Specialpedagogiska skolmyndigheten external link

Riksrevisionens rapport om grundsärskolans kunskapsuppdrag. Skrivelsen innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning.
Utbildningsdepartementet external link

UR Samtiden: Fokus på grund- och gymnasiesärskolan. Vad innebär en intellektuell funktionsnedsättning (IF) och hur påverkar den inlärningen (webb-tv)?
Utbildningsradion external link

Vi vill veta vad du tänker!

Hjälp oss att bli bättre genom att svara på Skolportens läsarundersökning. Det tar bara 5 minuter.#skolporten #skola #förskola #skolforskning
Till undersökningen external link

Sju av tio mellanstadieelever anser att de har fått undervisning i skydd mot kränkningar på internet. Men bara 47 procent vet hur de ska skydda sig mot kränkningar. Det visar en rapport från Internetstiftelsen.
Skolvärlden external link

Barnen och internet 2019. Sammanfattning av rapporten.
Internetstiftelsen external link

Högstadieelever som får en egen dator genom skolan får varken bättre eller sämre studieresultat än andra. Det visar en ny rapport från IFAU. Däremot finns tendenser till ökade resultatskillnader mellan barn till föräldrar med olika utbildningsnivå.
Forskning.se external link

Mer sociala barn och större trygghet på grundskolan i Arjeplog. Det blev resultatet sedan man införde mobilförbud för ett och ett halvt år sedan (webbradio).
P4 Norrbotten external link

Elever i årskurs 5 har blivit alltmer negativa till skolarbetet på senare år och en av fem flickor i årskurs 5 känner sig rädda för andra elever. Studieron har också försämrats bland de yngre eleverna. Det visar Skolinspektionens nya Skolenkät.
Lärarnas tidning external link

Majoriteten elever känner sig trygga i skolan men en tredjedel upplever problem med studiero. Skolinspektionens Helén Ängmo kommenterar resultaten från Skolenkäten 2017-2018.
Skolinspektionen external link

Resultat från Skolenkäten 2017-2018 (pdf).
Skolinspektionen external link

Premiär för Poddagogen!

De första avsnitten av podcasten Poddagogen som görs av Janne Kontio och Sofia Lundmark i samarbete med Skolporten finns nu att lyssna på.
Poddagogen external link

Ingångslönen för svenska grundskolelärare ökar nästan mest i Europa. Men fortfarande ligger lärarkåren i Sverige långt efter de länder där lärarna tjänar mest, visar en ny rapport från EU-kommissionen.
Lärarnas tidning external link

Löneskillnaden: 49 000 kronor. Stavros Louca är Sveriges högst avlönade förstelärare. Det skiljer 49 000 kronor på en heltidslön mellan honom och försteläraren Anna Söderberg.
Tidningen Grundskolan external link

Botkyrkas förstelärarlöner är näst högst i landet. Förstelärarna utses externt, vilket skapar mindre avundsjuka bland kollegorna.
Tidningen Grundskolan external link

Gustav Fridolin, utbildningsminister 2014–2019: ”Det borde ha funnits tydligare kriterier för vem som kan bli förstelärare från början”.
Tidningen Grundskolan external link

Skolporten konferens: Fortbildning för dig som undervisar i svenska, 19-20 mars

Två koncentrerade dagar för dig som undervisar i svenska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av föreläsningar om bland annat likvärdig bedömning av läsförståelse, grammatiska verktyg som utvecklar elevernas texter, källkritik, genvägar för elevaktiv retorikundervisning samt strategier för framgångsrik skrivundervisning.

Läs mer och boka din plats här!

I Stockholmsförorten Bredäng finns en av huvudstadens mest utsatta skolor. ”Trots att vi har andra förutsättningar än grannskolorna har vi varit bestämda att göra det bästa av situationen och höja våra elevers resultat”, säger Kristina Tranetoft, biträdande rektor på Bredängsskolan.
Sveriges Television external link

Flera språk i undervisningen hjälper elever med svag svenska. ”Om man då kopplar ihop de här språken via transspråkande så blir det mycket lättare för eleverna att hänga med i undervisningen”, säger Gudrun Svensson, forskare vid Linnéuniversitetet.
Sveriges Radio external link

Specialpedagogerna trodde inte det var sant. Lästestet visade att det fanns barn på deras skola som var analfa­beter­ – trots att de hade gått flera år i skolan. Det blev startskottet för ett omfattande arbete som i slutändan lyckades vända en skola i kris.
Specialpedagogik external link

Fokus på språkförståelse, fler anställda kuratorer och anpassad undervisning när eleven ser ut att inte klara målen. Det är några av de åtgärder som varit avgörande för Hagsätraskolan, där elevernas resultat förbättrats avsevärt. Även statliga bidrag har underlättat.
SVT Nyheter Stockholm external link

Ännu en av av de 73 punktern i Januariavtalet, som regeringen, Centern och Liberalerna står bakom, har prickats av. Det gäller central rättning av skolans nationella prov.
Sveriges Radio external link

Lärare vill ha tydligare riktlinjer för nationella prov.
Sveriges Radio external link

Betyg i sjätte klass stressar särskilt flickor, enligt en undersökning från Umeå universitet. 
Sveriges Radio external link

På Slättenskolan i Norrahammar söder om Jönköping pågår ett projekt där femteklassarna lär sig hantera olika typer av våld och problematiska situationer.
SVT Nyheter Småland external link

”Ska jag gasa eller bromsa?” är ett nytt material baserat på forskning och beprövad erfarenhet om hjärnskakning hos barn och unga, och är riktat till skolan och elevhälsan. Materialet från Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft beskriver symtom och svårigheter när det gäller barn med hjärnskakning, samt ger konkreta förslag på åtgärder.
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft external link

Elever i årskurs 9 behöver känna tillit till andra människor och vara trygg i skolan, det visar en rapport från Region Örebro län. Att sova tillräckligt och att vara fysiskt aktiv är också faktorer som bidrar till ett bra mående.
Sveriges Television external link

Skolporten konferens: Fortbildning för dig som undervisar i engelska, 17-18 mars i Stockholm

Fördjupande konferens om att undervisa i engelska. Ta del av föreläsningar om aktiva klassrumssamtal, att stötta och utveckla elever med dyslexi och språkstörning, att förbättra likvärdigheten gällande bedömning av muntlig förmåga, engelska som tredje språk – så kan du arbeta med heterogena grupper samt mycket mer! Ta ett eget språkbad, många föreläsningar sker på engelska!

Läs mer och boka din plats här!

Att ge kamratrespons stärker det egna skrivandet, visar Jessica Berggrens forskning i ämnet engelska.
Skolporten external link

”Skolvalet påverkar hela utbildningssystemet”. Om man på allvar vill minska segregationen i utbildningsväsendet så finns det verktyg att ta till. Det menar Elisabet Olme som forskat om skolvalets konsekvenser på grundskolenivå.
Skolporten external link

Att arbeta med textsamtal i NO-undervisningen är komplext. Det konstaterar Jenny Uddling som i sin forskning belyser både möjligheter och begränsningar till språk- och kunskapsutveckling som erbjuds under textsamtalen i fysikklassrummet.
Skolporten external link

Begreppet demokrati är i hög grad kopplat till idéer om mänskliga rättigheter och en outtalad ”svenskhet”. Det konstaterar Ami Cooper som också pekar på att det läggs ett stort ansvar på skolan att producera demokratiska medborgare.
Skolporten external link

Sidan publicerades 2020-01-13 10:57 av


Konferenser
Poddagogen
Premiär för Poddagogen!

Premiär för Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Pojkar i skolan. Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer!
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Ny granskning visar på stora svagheter i svenska som andraspråk

På många skolor görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. ”Det är så många elever som far illa”, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Nyexade lärarstudenten: ”Jättenöjd med lönen jag går in på”

Det lönar sig att studera till lärare – på lång sikt. Men inte för alla lärargrupper. Det visar en ny rapport från Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Rektorn som trotsar kommunens slöjförbud

Ett par hundra personer demonstrerade i Skurup i går mot SD, M och Skurupartiets beslut i kommunfullmäktige att förbjuda slöjor i kommunens skolor. Rektorn Mattias Liedholm vägrar följa kommunpolitikernas beslut.

Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Tre skolor fick ta emot utmärkelser för vinnande kvalitetskultur

Under en ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby fick Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun, Virginska gymnasiet i Örebro och Nya Rydsskolan i Linköping ta emot kvalitetsutmärkelser.

Förskolepersonal filmade sig själva på jobbet – vann jämställdhetspris

Sju pedagoger på Derome förskola filmade sig själva för att upptäcka om de behandlade pojkar och flickor olika. I efterhand är de nöjda med det modiga beslutet att granska sig själva.

Mattias är årets lärare i fritidshem

Mattias Henriksson på Hillerstorpsskolan blev på Fritidshemmens rikskonferens i november utsedd till årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet.

Läs fler
Namn och Nytt

Ny rektor på Hagaskolan i Dals-Eds kommun

Rektorsrekryteringen på Hagaskolan åk 4-9 är nu klar. Maria Engström, 41 år, från Melleruds kommun tillträder tjänsten den 1 augusti. Maria bor tillsammans med sin familj i Mellerud och har de tre senaste åren arbetat som rektor i Åmåls kommun.

Chef för utbildningsförvaltningen är utsedd

Nu är det klart att Linda Lindahl blir förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Enköping från den första januari.

Han blir utbildningschef i Borgholms kommun

Roland Hybelius tillträder som utbildningschef den 1 mars och avslutar då sin tjänst som områdeschef på utbildningsförvaltningen i Växjö.

Christer Andersson blir ny skolchef i Ovanåkers kommun

Christer Andersson, nuvarande gymnasiechef och tillförordnad skolchef får tjänsten som Ovanåkers kommuns nya skolchef.

Ny utbildningschef på barn- och ungdomsförvaltningen

Den 21 november 2019 blev det klart att Susanna Falk blir ny utbildningschef och förvaltningschef på Vallentuna kommun