Veckobrev 0320

Göteborgs rektorer får experthjälp med besparingarna

Göteborg satsar på att expertcoacha rektorer som har underskott i budgeten. ”Det är klart att jag behöver hjälp”, säger rektor Else-Marie Hallqvist.
Lärarnas tidning external link

Etableringsstopp kan strida mot grundlagen

Att införa ett etableringsstopp för religiösa friskolor kan strida mot grundlagen. Det är slutsatsen i den utredning om konfessionella friskolor som lämnats över till regeringen. Enligt överenskommelsen mellan regeringen, L och C ska ett etableringsstopp införas och trots osäkerheten om det är förenligt med grundlagen, vill Anna Ekström (S) att regeringen går vidare med det löftet.
Sveriges Television external link

Kritik mot utredningen: ”Religionsfobi som kan få katastrofala följder”

Lärarnas tidning har samlat olika röster om förslaget.
Lärarnas tidning external link

Nya religiösa friskolor i Sverige

Hör Anna Ekström (S), Lars Arrhenius, regeringens utredare och Gudrun Brunegård (KD). (webb-radio)
Sveriges Radio external link

Rektor kritisk till skärpta krav på religiösa friskolor

Rektorn på en skola med kristen värdegrund är kritisk.
P4 Stockholm external link

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning. (pdf)
Utbildningsdepartementet external link

Konferenser vt20

”Proffsigt och med kvalitet rakt igenom!” Vi på Skolporten är stolta över goda vitsord och betyg från våra utvärderingar! Nu är vårterminens alla konferenser bokningsbara och vi erbjuder såväl ämnesspecifika som mer allmänna utbildningsdagar. Testa oss gärna, vi har höga krav på oss själva att hålla den kvalitetsnivå du som deltagare ställer! Boka nu – välj faktura 2019 eller 2020.

Läs mer och boka din plats

Elever på semester utan lov riskerar böter

En vecka in på vårterminen är alla elever inte tillbaka från semestern. Riksrevisionen rekommenderar böter. ”Det här är återkommande varje termin,” säger rektor Malin Thunström.
Skolvärlden external link

SPSM: Så bör skolor arbeta för att stärka närvaron

Under den senaste tiden har frågan om problematisk skolfrånvaro varit ett hett ämne i skoldebatten. SPSM:s rådgivare Helene Fägerblad ger tips på vad skolor bör göra för att möta omfattande frånvaro och främja närvaro.
Skolvärlden external link

Expert: Porrfilter är dyrt och verkningslöst

Ett sätt att rädda en generation från att växa upp med våldsam porr som sexualkunskap. Eller ett dyrt men lönlöst sätt att försöka stoppa barn från att se porr? Frågan om de så kallade ”porrfiltren” i svenska skoldatorer splittrar experterna.
Aftonbladet external link

Sociala medier sprider kritik mot lärare

Lärare som hängs ut av elever, föräldrar som hatar på skolan och rektor och elever som kränker varandra. Stöket är ett arbetsmiljöproblem – och det eskalerar och sprids i sociala medier. Det har lärare och rektorer på två svenska skolor fått erfara.
Lärarnas tidning external link

Lärare kan behöva tåla mer nätkränkningar än andra

Rättsläget är inte solklart när det gäller kränkningar på nätet. ”Domstolarna dömer olika vid kränkningar. Vissa menar att lärare ska tåla mer än andra”, säger juridikprofessorn Mårten Schultz.
Lärarnas tidning external link

Skolverket om digitala prov

2022 ska de nationella proven vara digitala, vilket kommer att ge mer rättvisa resultat och på sikt minska lärarnas arbetsinsats. Men tiden är knapp och för att lyckas krävs ett tätt samarbete med landets 6 000 skolor. Det menar Mattias Larsson, CIO på Skolverket.
Voister external link

”Skolan misslyckas i ett antal avseenden”

Skolan misslyckas med sin uppgift som social utjämnare. Det säger Per Molander som leder regeringens jämlikhetskommission i Ekots lördagsintervju.
Sveriges Radio external link

Växande problem: Elever byter skola med kort varsel

Att elever byter skola med kort varsel är ett växande problem som riskerar att drabba elever med funktionsnedsättningar särskilt hårt.
Sveriges Radio external link

”Förväntan håller uppe motivationen”

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare, och utbildad vid Harvard universitet. Hon ska tala på Skolportens konferens Specialpedagogik i vår.
Skolporten external link

Pisa och Timss ger en begränsad bild av svenska elevers matematikkunskaper

Man kan inte använda resultaten rakt av från internationella kunskapsmätningar för att dra slutsatser om de svenska elevernas kunskaper i matematik, visar Samuel Sollerman i sin avhandling.
Skolporten external link

Synen på elevinflytande varierar mellan skolor

Elevinflytande tar sig olika uttryck och kan värderas eller förstås på olika sätt beroende på vilka utbildningsideal som lyfts fram. Det konstaterar Linda Eriksson som beskrivit och analyserat elevinflytande som didaktisk praktik, utifrån vad som sker i undervisningen.
Skolporten external link

Poddagogen #3: Eric Larsson om skolor med elitprägel

I Poddagogen #3 berättar Eric Larsson om skolor med elitprägel, vad dessa skolor innebär och deras roll i skolsystemen, utifrån sin avhandling. (webb-radio)
Poddagogen external link

Deras forskning föreslår hur framtidens skolor ska byggas

Dagens skolmiljöer kräver ofta en del förbättringar. Didaktikforskarna Anneli Frelin och Jan Grannäs har deltagit i Ifous projekt ”Bygga skola” med syfte att utforska hur dagens skolor fungerar i praktiken.
Högskolan i Gävle external link

5 saker du gör – som skapar konflikter

Ditt ledarskap kan vara orsaken till oro och konflikter på arbetsplatsen, även om det inte är meningen från din sida. Här är fem vanliga misstag – och vad du kan göra i stället.
Chef external link

Use 6 leadership pillars to empower teachers

6 leadership pillars to empower teachers.
Middleweb external link

Sidan publicerades 2020-01-15 11:51 av


Konferenser
Poddagogen
Premiär för Poddagogen!

Premiär för Poddagogen!

Ny podd om forskning inom skolvärlden med Janne Kontio & Sofia Lundmark.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Pojkar i skolan. Genom att bryta antiplugg-kulturer och maskulinitetsnormer kan pojkars skolresultat bli bättre.

Läs mer!
Nyhetskategorier
Mest läst senaste veckan

Elever på semester utan lov riskerar böter

En vecka in på vårterminen är alla elever inte tillbaka från semestern. Riksrevisionen rekommenderar böter. ”Det här är återkommande varje termin,” säger Malin Thunström, rektor på Gruvans skola i Nyköping.

Sociala medier sprider kritik mot lärare

Lärare som hängs ut av elever, föräldrar som hatar på skolan och rektor och elever som kränker varandra. Stöket är ett arbetsmiljöproblem – och det eskalerar och sprids i sociala medier. Det har lärare och rektorer på två svenska skolor fått erfara.

Ny granskning visar på stora svagheter i svenska som andraspråk

På många skolor görs ingen bedömning av vilka elever som är i behov av undervisning i svenska som andraspråk. Det visar en ny granskning från Skolinspektionen. ”Det är så många elever som far illa”, säger Anna Kaya vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Skolportens expertpanel

Jenny Edvardsson: Pojkars och flickors läsning

Om vi vill att våra elever ska bli läsare måste vi också läsa och vi måste tala om vår egen läsning med eleverna. Det gäller för alla lärare – inte bara de som undervisar i svenska, skriver Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia.

”Statsbidrag hotar skolans organisation”

Skolan är inte betjänt av politiska utspel och hierarkiska system. Vi behöver ett nytt ledarskap som utgår från varje skolas unika organisation, skriver Alf Solander, rektor i Botkyrka, skoldebattör och författare.

Jenny Edvardsson: Klassiker i undervisningen!

Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, skriver för Skolportens expertpanel om varför man som lärare ska läsa klassiker med eleverna.

Läs fler experttexter
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
Utmärkelser

Tre skolor fick ta emot utmärkelser för vinnande kvalitetskultur

Under en ceremoni på Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby fick Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun, Virginska gymnasiet i Örebro och Nya Rydsskolan i Linköping ta emot kvalitetsutmärkelser.

Förskolepersonal filmade sig själva på jobbet – vann jämställdhetspris

Sju pedagoger på Derome förskola filmade sig själva för att upptäcka om de behandlade pojkar och flickor olika. I efterhand är de nöjda med det modiga beslutet att granska sig själva.

Mattias är årets lärare i fritidshem

Mattias Henriksson på Hillerstorpsskolan blev på Fritidshemmens rikskonferens i november utsedd till årets lärare i fritidshem av Lärarförbundet.

Läs fler
Namn och Nytt

Chef för utbildningsförvaltningen är utsedd

Nu är det klart att Linda Lindahl blir förvaltningschef för utbildningsförvaltningen i Enköping från den första januari.

Han blir utbildningschef i Borgholms kommun

Roland Hybelius tillträder som utbildningschef den 1 mars och avslutar då sin tjänst som områdeschef på utbildningsförvaltningen i Växjö.

Christer Andersson blir ny skolchef i Ovanåkers kommun

Christer Andersson, nuvarande gymnasiechef och tillförordnad skolchef får tjänsten som Ovanåkers kommuns nya skolchef.

Ny utbildningschef på barn- och ungdomsförvaltningen

Den 21 november 2019 blev det klart att Susanna Falk blir ny utbildningschef och förvaltningschef på Vallentuna kommun

Maria Assarsson ny utbildningschef i Täby kommun

Maria Assarsson har varit tillförordnad utbildningschef i Täby kommun sedan i augusti och blir nu permanent utbildningschef.