Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Arbetstid"

Visar sida 40 av 41

Nyhetskategorier

Allmänna råd för att främja närvaron i skolan

2012-09-11
Nu finns allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och motverka frånvaro i skolan. Syftet är att ge tydligare riktlinjer i arbetet så att alla elever får den utbildning de har rätt till. Skolverkets allmänna råd handlar om vad lärare och rektorer kan göra för att använda de lagar, förordningar och föreskrifter som styr…
Nyhetskategorier

Flexibla lov på Erla

2012-09-10
Erlaskolan i Norrköping vill göra det enklare för föräldrar och elever att planera höst- och sportloven. De får fem veckor att välja på för varje lov. - Beslutet har fattats centralt i organisationen. Vi gör det här för att vi vill vara flexibla, säger Thomas Palmqvist, rektor på Erlaskolan.
Nyhetskategorier

Lärare kan fråntas lov

2012-09-07
Mellan 40 och 50 lärare på komvux i Umeå riskerar att gå miste om sommarlov och andra traditionella ledigheter. Orsaken är att arbetsgivaren vill frånta lärarna deras ferietjänst. - Vi kan inte blunda för lagstiftningen, säger Håkan Kemi, skoldirektör.
Nyhetskategorier

Chef vill slopa lärarnas lov

2012-06-19
Barn- och utbildningschefen Cynthia Strömberg i Hultsfred planerar att plocka bort lärarnas ledighet på skolloven för att göra undervisningen effektivare. – Min ambition är att alla lärare ska gå över till vanliga semestertjänster, säger hon.
Nyhetskategorier

"Facken är alldeles för starka"

2012-06-01
Utbildningschefen Jan Holmquist kräver att lärarna ska vara i skolan under arbetstid. Men Lärarnas riksförbund på Gotland hotar med jurister om kraven finns kvar när höstterminen börjar. - Facken är alldeles för starka på Gotland, säger Jan Holmquist.
1394041