Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Bedömning"

Visar sida 1 av 19

Likvärdig bedömning och betygssättning

16 april
Flera av Skolinspektionens granskningar indikerar att bestämmelsen om att särskilt beakta de nationella proven i betygssättningen inte fått förväntat genomslag på skolorna. Nedan redovisas en sammanfattning av de viktigaste iakttagelserna från granskningar av skolors arbete med bedömningar och betyg under åren 2021 till 2024. (pdf)

Låga krav – då godkänns elever som inte kan läsa och skriva

5 april
”Hur svensk skola missar elever som inte lär sig läsa”. Så heter en ny rapport skriven av specialläraren Inger Fridolfsson. Hennes slutsats: Skolverkets bedömningsstöd är verkningslöst eftersom många elever lyckas dölja sina lässvårigheter genom att gissa sig till rätt svar på testen. Dessutom är kraven för lågt ställda.
1219