Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Drama"

Visar sida 2 av 2

Nyhetskategorier

"Gör drama till ett obligatoriskt ämne i grundskolan"

2016-03-02
Medierna larmar dagligen om psykisk ohälsa bland barn och unga, samtidigt som lärarna knäar under sin arbetsbörda. Men det finns kompetens, verktyg och metoder – en hel yrkesgrupp står och knackar på dörren till skolan, skriver dramapedagogen Malin Stintzing och regissören Suzanne Osten.  
Nyhetskategorier

"Drama borde vara ett skolämne"

2013-02-26
I dag finns allt starkare belägg för att drama har positiva effekter på elevers språkutveckling, motivation och kognitiva förmåga. Drama borde vara ett skolämne, men i stället dras anslagen ned till de estetiska ämnena, skriver bland andra Birgitta Silfver, dramapedagog Högskolan i Gävle.
Nyhetskategorier

Ung scen skapar med publiken

2012-11-28
När en teaterföreställning ska spelas på en skola handlar kommunikationen om allt från kontakten skådespelarna får med publiken till om läraren har gjort det som krävs för att föreställningen ska fungera. Släckt lampan till exempel.