Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Elevhälsa"

Visar sida 1 av 74

Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande

Igår 14:35
Undersökningens resultat visar att kunskapsluckor och utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer varierar stort. Det finns dock behov av såväl grundläggande som fördjupande utbildning inom området. Flera av de kunskapsluckor som identifierats gäller våldsutsatta i särskilt utsatta livssi-tuationer såsom äldre kvinnor, flickor och kvinnor med funktionsnedsättning samt hbtqi-personer. (pdf)

Ministern om NPF-elevers högre risk för självmord: Fruktansvärt

19 november
Nu måste politiker agera på att elever med NPF har sex gånger så stor risk för självmordsförsök eller skada sig själv, jämfört med elever som inte har NPF, säger Suicide Zeros generalsekreterare.”Jag kan ju inte annat än att hålla med faktiskt. Det är ju naturligtvis helt fruktansvärt”, säger skolminister Lotta Edholm (L).
Nyhetskategorier

Lyhörd och systematisk elevhälsa

15 november
På Monbijouskolan fokuserar elevhälsan på skol- snarare än individnivå. En tydlig koppling till det systematiska kvalitetsarbetet och ett nära samarbete mellan rektor och skolpsykolog gör det lättare att hitta och arbeta med de frågor som personalen önskar.
1274