Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Fjärrundervisning"

Fjärrundervisning sker i realtid, dvs elev o lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Läraren kör en lektion via Skype eller liknande, alltså. Det ska enligt reglerna också alltid finnas en sk handledare på samma plats som eleven/eleverna.

Visar sida 1 av 11

Fjärr- och distansundervisning bedöms ha bidragit till kunskapstapp

2022-06-10
Många lärare och rektorer bedömer att pandemin har lett till ett kunskapstapp i gymnasieskolan även om situationen varierar stort. Fjärr- och distansundervisningen uppfattas ha varit svår att genomföra för många skolor och bedöms särskilt ha påverkat matematik och moderna språk. Samtidigt har betygen varit stabila under pandemin. Det är några av slutsatserna i Skolverkets rapport…

Möjligheten att bedriva fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin tas bort

2022-03-03
Regeringen påbörjar nu avvecklingen av flera av de tillfälliga bestämmelser som har gällt för skolor under covid-19-pandemin. Den 1 april tas både skolors möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning och Skolverkets möjlighet att ställa in de nationella proven bort.

Teach for Sweden reagerar på Skolinspektionens granskning: ”Bekräftar vår oro”

2021-12-03
Redan under vårterminen 2021 varnade Teach for Sweden för att elevers förutsättningar att lyckas i skolan hade försämrats. En egen undersökning visade att majoriteten av eleverna upplevde att pandemin påverkade deras möjligheter att nå målen i skolan. Denna alarmerande bild har nu bekräftats av Skolinspektionens granskning.
1211