Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Fria skolvalet"

Visar sida 1 av 74

”Orimliga kommunala skillnader motverkar målet med likvärdighet i skolan”

11 april
I inget annat land kan alla välja skola utan att behöva betala avgift. Vi finansierar utbildning gemensamt med våra skatter. Alla elever får en skolpeng som går till den skola - kommunal eller fristående - som eleven eller elevens föräldrar valt. Skolpengens storlek ska motsvara hemkommunens kostnader, skriver Peje Emilsson, grundare av Kunskapsskolan.
1274