Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Funktionsnedsättning"

Visar sida 1 av 35

Bättre uppföljning av villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i skolväsendet

2023-12-18
Barn och unga med funktionsnedsättning har en mer utsatt situation i skolan jämfört med andra barn. Sedan länge saknas dock möjligheter att följa upp villkoren för denna grupp barn och elever. Tillräcklig kunskap saknas om skolresultat, tillgång till stöd och hur barnen och eleverna med funktionsnedsättning upplever sin skolgång. Det innebär i praktiken att de…

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

2023-11-23
Utifrån Skolinspektionens kvalitetskriterier har 22 av de 30 granskade skolorna behov av utveckling inom det granskade området. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 30 verksamheter som har granskats och avser inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Ny rapport: Två av tre skolor behöver utveckla undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

2023-11-23
Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centrala för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till kunskapsutveckling som är likvärdig andra elevers. Granskningen visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
1235