Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Genus"

Visar sida 1 av 64

Kunskap om våld avgörande för rätt bemötande

2023-12-04
Undersökningens resultat visar att kunskapsluckor och utbildningsbehov om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer varierar stort. Det finns dock behov av såväl grundläggande som fördjupande utbildning inom området. Flera av de kunskapsluckor som identifierats gäller våldsutsatta i särskilt utsatta livssi-tuationer såsom äldre kvinnor, flickor och kvinnor med funktionsnedsättning samt hbtqi-personer. (pdf)
1264