Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Inkludering"

Visar sida 1 av 17

Lycklig är den som har en öppen väg framför sig

26 juni
Studiens övergripande syfte är att beskriva förutsättningar och hinder för romskt liv i Malmö. Syftet är också att beskriva förutsättningar, möjligheter och utmaningar som tjänstepersoner som arbetar med romsk inkludering upplever för sitt och kommunens arbete med att förverkliga lagen om nationella minoriteten avseende romer.

Professionellt lärande för likvärdig och inkluderande utbildning

14 februari
Den här rapporten är en sammanfattning och bearbetning av det europeiska projektet Teacher Professional Learning for Inclusion, TPL4I. Projektet visar framgångsfaktorer för lärares och pedagogers lärande inom inkluderande undervisning, utifrån internationell praktik och aktuell forskning. (pdf)
1217