Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Kursplaner"

Visar sida 3 av 20

Nyhetskategorier

Så använder du kursplanerna

2022-06-16
Den här texten tydliggör hur kursplanen och betygskriterierna är uppbyggda. Den beskriver hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att du som lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg. (pdf)
Nyhetskategorier

Fokus på lärande, faktakunskap och förståelse

2022-03-18
Tydligare kursplaner som betonar faktakunskap innan analys, och lärande före insamlande av betygsunderlag. Så kan de reviderade kursplanerna för grundskolan och grundsärskolan kortfattat beskrivas. Under hösten har en omfattande digital stödprocess pågått för att implementera kursplanerna. I vår fortsätter den processen ute på skolorna. (11-12)

Alla elever – allas ansvar

2022-03-18
Kommande sommar är det dags för sjösättningen av de reviderade kursplanerna. Ewa Bäckelid är en av kommunens nyckelpersoner som ska arbeta för att implementeringen blir så bra och likvärdig som möjligt. Hon är ansvarig för svenska som andraspråk för åk 7–9. "Alla elever i Linköping är allas ansvar. Det är viktigt att vi möts och…