Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Lärmiljö"

Visar sida 1 av 2

"Ignorera inte den viktiga fysiska lärmiljön i debatten om skolan"

2022-09-22
Att planera och bygga skolor är ett centralt samhällsintresse. Något som ofta förbises i debatt är att den fysiska skolmiljön är oerhört viktig för att skapa en bra och trygg skola, enligt forskningen. Därför behövs ett Nationellt centrum för lärmiljö, som kan samla all forskning på området och stötta de olika aktörerna som arbetar med…
Lärarna Patrik Arvidsson och Alfred Zakrisson besöker fastighetslabbet med sina elever

Kreativ lärmiljö ett ovärderligt inslag i undervisningen

2020-02-12
SO-läraren Alfred Zakrisson och teknikläraren Patrik Arvidsson från Gårdstensskolan i östra Göteborg åker för tredje året i rad tvärs över staden för att besöka det upplevelsebaserade lärcentrat Framtidens Fastighetslabb i Tynnered. Eleverna i åk 8 kommer sedan att planera ett eget bostadsområde utifrån ämnesinnehåll i både SO och Teknik.

Bättre lärmiljö och fler fritidsaktiviteter i fokus när fritidshemmet utreds

2019-10-01
Regeringen anser att kvaliteten i fritidshemmet ska stärkas. En viktig del i detta är att förbättra lärmiljön. Dessutom bör alla elever erbjudas en meningsfull fritid med möjlighet att ta del av fritidsaktiviteter. Dessa frågor är i fokus i det tilläggsdirektiv till utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg som regeringen har beslutat om.