Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF)"

(neuropsykiatriska funktionshinder, samlingsnamn för ADHD, Asperger, autism)

Attention skriver: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har sin grund i hur hjärnan arbetar och fungerar. Vanliga diagnoser är ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd.

Visar sida 1 av 40

”Autism och adhd kan inte disciplineras bort”

22 september
Skolan är på många sätt redan utmanande för elever med autism och adhd. Att då införa metoder som inte utgår ifrån elevernas individuella förutsättningar och den kunskap som finns om funktionsnedsättningar riskerar att utsätta elevgruppen för en orimligt utmanande skolgång, skriver Anki Sandberg, Riksförbundet Attention. m.fl.

”Det är något som skaver med antalet NPF-diagnoser”

1 augusti
Förändringarna i skolan har ställt allt högre krav på elevers förmåga att planera och resonera – långt över vad deras hjärnor är utvecklade att förmå. Till och med lärarna säger ifrån och klarar inte av att göra alla anpassningar som efterfrågas, skriver psykologen Ivo Boytchev.

Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska få bättre stöd

29 juni
Elever med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) kan löpa större risk att misslyckas i skolan än andra elever. Regeringen ger nu uppdrag till Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att stärka stödet till barn och elever med NPF.
1240