Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "PIRLS"

läsundersökning

Visar sida 2 av 3

Likvärdigheten i skolan försämras - dagens skolsystem förstärker skillnaderna

2023-05-16
Skillnaderna i läsförståelse i årskurs 4 ökar mellan elevgrupper och mellan skolor. Det visar den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021 som presenterats idag. Det är de resurssvaga eleverna som försämrat sina resultat mest. ”Sverige som kunskapsnation måste kunna bättre än så här”, kommenterar Ann-Charlotte Gavelin Rydman, Sveriges Skolledare.

Internationell studie visar att läsförmågan sjunker hos svenska elever

2023-05-16
I dag släpptes resultaten av den internationella studien PIRLS som undersöker läsförmåga och attityder till läsning hos elever i årskurs 4. Studien visar att läsförmågan har gått ned hos svenska elever sedan den senaste undersökningen. För regeringen är läsning ett prioriterat område och för att öka läsförmågan hos elever har flera åtgärder vidtagits.