Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "PIRLS"

läsundersökning

Visar sida 3 av 3

PIRLS 2021 - Läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 i ett internationellt perspektiv

2023-05-16
Svenska elever i åk 4 har försämrat sina resultat i läsförståelse sedan PIRLS 2016. Resultaten ligger fortsatt över genomsnittet jämfört med de EU- och OECD-länder som deltagit i PIRLS 2021. Bland de svenska eleverna har andelen lågpresterande ökat medan andelen högpresterande är oförändrad. (pdf).

Ministerns miss: Nyanlända saknas i ännu en studie

2021-10-13
När Riksrevisionen i våras slog fast att Sverige inte följde reglerna i den senaste Pisa-studien sa utbildningsministern att vi nu får luta oss mer mot andra internationella skolstudier för kunskapsläget hos utrikes födda elever. Men Expressen kan nu visa på allvarliga brister som sannolikt påverkat resultaten för utrikes födda även i PIRLS.