Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Pressmeddelande"

Visar sida 2 av 211

Stärkt stöd till skolor för att minska skolfrånvaron för elever med NPF-diagnoser

20 maj
Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd och autism kan vara en riskfaktor för långvarig skolfrånvaro om eleverna inte får rätt stöd i skolan. Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten ett nytt uppdrag.

Digitalt utanförskap riskerar förstärka segregation och ojämlikhet

8 maj
Järvaveckan Research släpper i samarbete med Internetstiftelsen en ny rapport om digital inkludering och utanförskap i Sverige. Rapporten visar att trots en ung och i många fall mycket digital befolkning finns tecken som tyder på att tillgången till det offentliga digitala Sverige inte är lika hög i utsatta områden jämfört med övriga Sverige.

STEM och fallande Pisa-resultat i fokus under nordiskt ministermöte i Stockholm

3 maj
Fredag den 3 maj träffas de nordiska ministrarna inom utbildnings- och forskningsområdet i Stockholm. Ministrarna ska bland annat diskutera vikten av grundläggande kunskaper i skolan för att fler ska kunna läsa STEM-ämnena naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik på högskolan. Värdar för mötet är skolminister Lotta Edholm och utbildningsminister Mats Persson.