Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Resursskola"

Visar sida 1 av 6

Svängig politik stort problem för föräldrar till barn med adhd och autism

2022-09-07
Det finns särskilda resursskolor för barn med adhd och autism. De ekonomiska resurserna skolorna har varierar mycket på grund av kortsiktiga politiska beslut. Det skapar stora problem för barnen och för deras föräldrar. (s. 10-11)

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för resursskolor

2022-03-17
I dag är regelverket otydligt för de skolor som begränsar sitt mottagande till elever i behov av särskilt stöd, så kallade resursskolor. Regeringen lägger nu fram förslag för att utveckla och tydliggöra förutsättningarna för dessa skolor. Syftet är att elever som behöver en mer anpassad lärmiljö ska ges bättre möjligheter att klara skolan och lära…
126