Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Specialpedagogik"

Visar sida 1 av 155

Skolors arbete för en tillgänglig lärmiljö för elever med neuropsykiatriska svårigheter

23 november
Utifrån Skolinspektionens kvalitetskriterier har 22 av de 30 granskade skolorna behov av utveckling inom det granskade området. Iakttagelserna och slutsatserna gäller de 30 verksamheter som har granskats och avser inte att ge en nationell bild av förhållandena. (pdf)

Ny rapport: Två av tre skolor behöver utveckla undervisningen för elever med neuropsykiatriska svårigheter

23 november
Tillgängliga lärmiljöer i undervisningen är centrala för att elever med funktionsnedsättningar ska få möjlighet till kunskapsutveckling som är likvärdig andra elevers. Granskningen visar att två av tre skolor behöver utveckla sitt arbete med att se till att undervisningen är pedagogiskt tillgänglig för elever med neuropsykiatriska svårigheter.
12155