Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Språkintroduktion"

Visar sida 1 av 3

Avhandling om ungdomar på språkintroduktionsprogrammet utsedd till Lärarpanelens favorit

2023-05-22
Nyanlända elever på språkintroduktionsprogrammet får inte tillträde till sammanhang där de kan utveckla sina kunskaper i svenska. Det är ett större hinder för dem än bristande språkkunskaper. Det konstaterar forskaren Andreas Nuottaniemi vars avhandling om ungdomar på språkintroduktionsprogrammet valts till favorit av Lärarpanelen.

Lärarrummet : Vägen till att kunna läsa och skriva

2019-05-24
I vårt informationssamhälle är läs- och skrivkunnighet en förutsättning för att fungera och vara delaktig. Men den som är analfabet hamnar i en värld fylld av datorskärmar, vårdcentralsbokningar och skyltar utan att kunna ta till sig informationen. Risken finns att hamna i en skuggtillvaro vid sidan av det övriga samhället. Annette Fundberg är läraren som…

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

2019-02-06
En fullbordad gymnasieutbildning är en viktig faktor för att kunna etablera sig i arbetslivet. Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion ska möjliggöra för nyanlända elever att så snart som möjligt gå vidare i sina studier. Skolinspektionen har granskat huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till vuxenutbildning efter språkintroduktion.

Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion

2019-02-06
Gymnasieskolans introduktionsprogram Språkintroduktion ska möjliggöra för nyanlända elever att så snart som möjligt gå vidare i sina studier. Skolinspektionen har granskat huvudmäns och skolors arbete för att ge nyanlända elever förutsättningar att gå vidare inom gymnasiet eller till vuxenutbildning efter språkintroduktion. (pdf)

Debatt: ”Ett flerspråkigt lärande bäddar för bättre kunskaper i svenska”

2018-07-23
Barn får bättre studieresultat om de får använda sitt starkaste språk för att lära sig skolans ämnen samtidigt som de lär sig majoritetsspråket. Om invandrade ­personer ska lära sig svenska måste vi utforma hållbara strategier för ett fler­språkigt lärande. Det skriver representanter för Språkrådet.