Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Svenska som andraspråk"

Visar sida 2 av 16

Nyfikenhet gynnar bedömning i svenska som andraspråk

2022-08-26
På Söderkullaskolan har man på ett framgångsrikt sätt utvecklat bedömningen av elever inom ämnet svenska som andraspråk. Nyrekryteringar och fortbildning är några av nycklarna. "Pedagogerna måste vara nyfikna på elevernas bakgrund för att kunna göra en korrekt bedömning av deras språk", säger Meniar Bannour, förstelärare och ansvarig för fortbildningen.

Uppdrag om bred översyn av svenskämnena

2022-05-31
Skolverket har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av svenska och svenska som andraspråk i alla skolformer. I den här rapporten redovisar vi översynen och ger förslag på olika åtgärder som ska ge alla elever bättre förutsättningar att utveckla sina kunskaper i det svenska språket och nå utbildningens mål. Förslagen innebär åtgärder både på…

Nyanlända elever ska få bättre förutsättningar att lära sig svenska

2022-05-31
För att fler elever ska lära sig svenska och nå målen i skolan bör svenska som andraspråk kompletteras med en ny grundläggande del för nybörjare. Dessutom behövs tydligare regler, kompetensutveckling och mer stöd till både lärare och rektorer. Det är några av Skolverkets förslag till regeringen om hur ämnena svenska och svenska som andraspråk kan…
12316