Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Timplaner"

Visar sida 1 av 2

"Nya timplanen är tondöv"

24 april
Det finns goda argument för att stryka elevens val från grundskolans timplan men det är orimligt om det skall leda till att musikklasser inte längre kan finnas kvar. Promemorian om bättre anpassad undervisningstid i grundskolan bör därför återremitteras till Skolverket för ytterligare utredning, skriver Nwt.se på ledarplats.
Nyhetskategorier

Vi har sett över timplanerna

2022-03-24
Vi har gjort en översyn av timplanerna för grundskolan, specialskolan, sameskolan och grundsärskolan. Vi redovisade uppdraget till regeringen den 29 mars 2021. Förslagen ligger nu hos regeringen men inga beslut om ändringar har ännu tagits.