Hoppa till sidinnehåll

Nyheter inom kategori "Vidareutbildning"

Visar sida 1 av 16

Ledning av livslångt lärande i Norden: en jämförelse - Mot ett systemiskt tillvägagångssätt

2021-01-22
I denna promemoria har vi gått in för att jämföra hur styrningen av livslångt lärande har lösts i Norden. Vi granskade i vilken omfattning styrningen av livslångt lärande utgår från förvaltningsområde och i vilken omfattning systemiskt tänkande utnyttjas vid ledningen. I ett systemiskt tillvägagångssätt uppmärksammas helheten, interaktionen mellan dess delar samt hur de ständigt formas…
1216