Skolan och nyanlända: De vanligaste frågorna till Skolverkets nya hjälplinje

I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och skolhuvudmän kan ringa för att få råd och hjälp att lösa frågor kring nyanlända elevers lärande.

– Många nyanlända har inte hunnit komma in i skolan än. Vi tror att hjälplinjen kommer att behövas under lång tid, säger Eva-Li Littorin, chef på Skolverkets upplysningstjänst.

Här presenteras de vanligaste frågorna från skolledare respektive lärare.

Hur snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända?

Svar: Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.

Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. Det innebär att kommunerna behöver sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad.

I de fall då det inte är möjligt, om det exempelvis kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta länge tid. Det är dock viktigt att kommunerna fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort det går.

Läs mer om nyanlända elevers lärande här

Vem kan ansvara för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper?

Svar: Från och med 1 januari 2016 ska nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter kartläggas innan rektorn fattar beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Skolverket tar fram ett kartläggningsmaterial som består av tre steg.

Rektor utser personal som är mest lämpad att genomföra kartläggningen. Rätt kompetens är viktig för att kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån vilket område som kartläggs.

Vi rekommenderar att personal med kompetens inom svenska som andraspråk används vid Steg 1 och vid det samtal i Steg 2, som berör användandet av skriftspråk i olika sammanhang.

Vid kartläggning av matematiskt tänkande i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens. Vid Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Läs mer om kartläggning här

Två vanliga frågor och svar från lärare om nyanlända elevers lärande:

Är studiehandledning på modersmålet en extra anpassning eller särskilt stöd?

Svar: I våra allmänna råd har vi tydliggjort att det inte är den specifika insatsen i sig, utan insatsernas omfattning eller varaktighet som avgränsar extra anpassningar och särskilt stöd. En del insatser kan ges såväl inom ramen för extra anpassningar som särskilt stöd, så som studiehandledning på modersmålet.

Avgörande för om studiehandledning på modersmål ska ses som extra anpassning eller särskilt stöd är alltså insatsens omfattning och/eller varaktighet.

Läs gärna mer i våra allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska nyanlända elever genomföra de nationella proven eller kan man undanta elever?

Svar: Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis.

Läs mer om nyanlända elever och nationella prov här

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2015-11-13 09:34 av


Konferenser
Lediga jobb
Alla lediga jobb
Student
För dig som ska bli lärare

För dig som ska bli lärare

Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

TEMA: Elevhälsa. Samordningen av elevhälsan ses nu över av Skolverket och Socialstyrelsen. Inte en dag för tidigt, menar forskarna. INTERVJU: Möt Susanne Kjällander, som forskar om digital teknik i förskolan. SPECIAL: 13 sidor om läsning!

Läs mer!
Mest läst senaste veckan

Skolverket nekar elever med dyslexi hjälpmedel vid nationella prov

Hjälpmedel för en elev med dyslexi är viktiga verktyg för att skolarbetet ska fungera. Men när det är dags för nationella prov i läsförståelse plockas hjälpmedlen bort.

Musiklektioner på skoltid hotas – drabbar elever utanför centrum

På flera håll i Blekinge gör kulturskolorna besök ute på skolor utanför centrum och ibland används lektionstid till musikundervisningen. Detta vill Skoloinspektionen nu sätta stopp för – något som kan drabba elever utanför centrum.  

Sveriges bästa skolkommun: Torsby vinnarna 2019

Flera Värmlandskommuner hamnar högt upp på listan när Lärarförbundet presenterar sin årliga rankning över Sveriges bästa skolkommuner. ”Det här visar att vi gör ett bra jobb”, säger Peter Jonsson, (S) ordförande i Barn och ungdomsnämnden i Torsby.

Fortbildning
Källkritik i fokus

Källkritik i fokus

Vilka praktiska verktyg finns till hjälp för att utesluta falsk information? Välkommen till en konferens med fokus på källkritik - 28 januari 2020.

Läs mer om konferensen
Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

Våga-vara-snäll stipendiet gick till skola

Pelle Stipendiet 2019 gick till Borgmästarskolan i Luleå för att de arbetar med karaktärerna kring Pelle Svanslös och att eleverna då utvecklar en större förståelse för varandras olikheter. På prischecken står det 46 500 kronor.

Susanne Kjällander, forskare vid Stockholms universitet, får Guldäpplejuryns särskilda pris 2019

Juryn för Guldäpplet har utsett Susanne Kjällander, filosofie doktor och lektor vid Stockholms universitet, till mottagare av Guldäpplejuryns särskilda pris 2019.

Skolans kvalitetspris till Edina Muratagic

Edina Muratagic, biträdande rektor på Järvenskolan i Katrineholm , tilldelas 2019 års kvalitetspris från bildningsnämnden. Hon får det för sitt engagerade arbete med att utveckla studiehandledning för nyanlända elever.

Lundaläraren har fler än 3,14 anledningar att jubla

Lundaläraren Martin Nilsson är ny världsrekordhållare i Pi Matrix, det vill säga att minnas decimaler i talet pi ≈ 3,14.

LMK-stiftelsens Medicinpris 2019

Årets Medicinpris tilldelas forskaren Johan Mårtensson. Temat för årets pris är  ”Tvärvetenskap i fokus – möten mellan medicin och humaniora”. Mårtenssons forskning syftar till att utveckla metoder som kan förstå, förklara och förbättra möjligheterna för lärande.

Läs fler
Namn och Nytt

Ulrik Bylander blir Arvidsjaurs kommuns nya skolchef

Nu är det klart att Ulrik Bylander, Älvsbyn, blir ny skolchef: ”Det känns jätteroligt och spännande att tillträda som skolchef för Arvidsjaur kommuns skolor och förskolor”, säger han.

”De tre nya rektorerna”

Arvidsjaurs kommun har under hösten anställt Per-Olof Sjödin Viveka Eliasson och Mats Lundmark som nya rektorer.

Klart med två nya chefer i Svedala kommun

Kommunstyrelsen har fattat beslut att anställa två nya toppchefer i Svedala kommun. Fredrik Aksell tar över som utbildningschef och Boris Blumenfeld blir ny ekonomi- och utvecklingschef.

På nytt jobb: ”Jag pekar inte med hela handen”

Hon är en prisad dirigent och en erfaren rektor med meriter från flera av Stockholms förortsskolor. Men som ny rektor för Adolf Fredriks musikklasser har Anna Alvring helt nya utmaningar att ta sig an.

Lars Bergström ny vice preses vid KVA

Lars Bergström, professor i teoretisk fysik vid Stockholms universitet, har tillträtt som ny förste vice preses i Kungliga Vetenskapsakademin.