Skolan och nyanlända: De vanligaste frågorna till Skolverkets nya hjälplinje

I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och skolhuvudmän kan ringa för att få råd och hjälp att lösa frågor kring nyanlända elevers lärande.

– Många nyanlända har inte hunnit komma in i skolan än. Vi tror att hjälplinjen kommer att behövas under lång tid, säger Eva-Li Littorin, chef på Skolverkets upplysningstjänst.

Här presenteras de vanligaste frågorna från skolledare respektive lärare.

Hur snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända?

Svar: Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.

Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. Det innebär att kommunerna behöver sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad.

I de fall då det inte är möjligt, om det exempelvis kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta länge tid. Det är dock viktigt att kommunerna fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort det går.

Läs mer om nyanlända elevers lärande här

Vem kan ansvara för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper?

Svar: Från och med 1 januari 2016 ska nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter kartläggas innan rektorn fattar beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Skolverket tar fram ett kartläggningsmaterial som består av tre steg.

Rektor utser personal som är mest lämpad att genomföra kartläggningen. Rätt kompetens är viktig för att kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån vilket område som kartläggs.

Vi rekommenderar att personal med kompetens inom svenska som andraspråk används vid Steg 1 och vid det samtal i Steg 2, som berör användandet av skriftspråk i olika sammanhang.

Vid kartläggning av matematiskt tänkande i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens. Vid Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Läs mer om kartläggning här

Två vanliga frågor och svar från lärare om nyanlända elevers lärande:

Är studiehandledning på modersmålet en extra anpassning eller särskilt stöd?

Svar: I våra allmänna råd har vi tydliggjort att det inte är den specifika insatsen i sig, utan insatsernas omfattning eller varaktighet som avgränsar extra anpassningar och särskilt stöd. En del insatser kan ges såväl inom ramen för extra anpassningar som särskilt stöd, så som studiehandledning på modersmålet.

Avgörande för om studiehandledning på modersmål ska ses som extra anpassning eller särskilt stöd är alltså insatsens omfattning och/eller varaktighet.

Läs gärna mer i våra allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska nyanlända elever genomföra de nationella proven eller kan man undanta elever?

Svar: Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis.

Läs mer om nyanlända elever och nationella prov här

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2015-11-13 09:34 av Hedda Lovén


Konferenser
Lediga jobb
Alla lediga jobb
SKOLPORTENS MAGASIN
Tema: Skolans styrning
  Skolporten nr 3/2019 – ute nu

Tema: Skolans styrning

Sveriges rektorer slits mellan budgetkrav och elevers rätt till likvärdig utbildning.

Läs mer
Pedagogiska poddar
Poddar om utbildning och läraryrket

Poddar om utbildning och läraryrket

Det finns en mängd podcasts om undervisning, lärande och lärarprofessionen i sig: här länkar vi till ett urval, välkommen in och börja botanisera!

Läs mer
Fördjupning
Dags att växa?

Dags att växa?

Funderar du på nytt jobb efter sommaren? Missa inte Skolportens fokussida med nyheter om lön och karriär för dig som är lärare och skolledare!

Till Lön och karriär
Mest läst senaste veckan

Lärarförbundet: ”Läraryrkets status måste höjas”

För att hantera situationen borde regeringen öka statsbidragen till skolan, skriver Lärarförbundets ordförande.

Talis: Svenska lärare får lite stöd

Nästan alla tillfrågade svenska lärare tycker att relationen med eleverna är bra. Men stödet från rektorer och mer rutinerade kolleger kunde vara bättre. Det visar den internationella undersökningen Talis, om lärares och rektorers arbete.

TALIS 2018 – En studie om lärares och rektorers arbete i grund- och gymnasieskolan Delrapport 1

Denna rapport är den första av två delrapporter som redovisar resultat från TALIS 2018. Delrapporten fokuserar på svenska lärares och rektorers svar i förhållande till andra länder men täcker inte alla områden som redovisas i den internationella TALIS-rapporten. (pdf)

Aktuella arbetsgivare
Nyhetskategorier
Utmärkelser

De prisas av kommunen för sin pedagogik

Både Årets lärare och Årets arbetslag finns på Hjärupslundsskolan i Staffanstorp.

Sex skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019 för digital skolutveckling

Sex skolhuvudmän, med olika förutsättningar och storlek, kommunala så väl som fristående, visar nu hur svenska skolor möter utmaningarna med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. För sitt arbete har de nu tilldelats kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2019.

Lista: Här är alla elever och lärare som fick skolutmärkelser i Södertälje

Hela 19 utmärkelser delades ut till elever och lärare i Södertälje för deras insatser i skolan. Här listar vi alla som fick årets utmärkelser.

Världens bästa lärare finns i Borrby – hyllas i tv: ”Så mycket känslor”

Olof Jönsson är inte vilken lärare som helst. Han är världens bästa. Åtminstone om man ska tro hans elever som nominerat honom till Lilla Aktuellt:s ”Min lärare”. I veckan överraskades han av filmkameror i klassrummet och på fredagsförmiddagen fick han se sig själv på tv.

Pris till Ystads utbildning i marinpedagogik

Med diplom och en oljemålning prisades på fredagen den marinpedagogiska verksamheten på Marietorps naturskola

Läs fler