2015-11-13 09:34  820 Dela:

Skolan och nyanlända: De vanligaste frågorna till Skolverkets nya hjälplinje

I mitten av oktober öppnade Skolverket en särskild stödlinje dit lärare, rektorer och skolhuvudmän kan ringa för att få råd och hjälp att lösa frågor kring nyanlända elevers lärande.

– Många nyanlända har inte hunnit komma in i skolan än. Vi tror att hjälplinjen kommer att behövas under lång tid, säger Eva-Li Littorin, chef på Skolverkets upplysningstjänst.

Här presenteras de vanligaste frågorna från skolledare respektive lärare.

Hur snabbt måste kommunen ordna skolgång för nyanlända?

Svar: Asylsökande barn har rätt till utbildning i grundskolan och motsvarande skolformer. Asylsökande ungdomar har rätt till utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan om de påbörjar utbildningen innan de fyller 18 år.

Barn och ungdomar ska enligt skolförfattningarna tas emot i verksamheten så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Av bestämmelserna framgår även att mottagandet bör ske senast en månad efter ankomsten. Det innebär att kommunerna behöver sträva efter att erbjuda skolgång inom en månad.

I de fall då det inte är möjligt, om det exempelvis kommer många nyanlända till kommunen på kort tid, får det ta länge tid. Det är dock viktigt att kommunerna fortsätter att planera och arbeta för att eleverna ska tas emot i verksamheten så fort det går.

Läs mer om nyanlända elevers lärande här

Vem kan ansvara för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper?

Svar: Från och med 1 januari 2016 ska nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter kartläggas innan rektorn fattar beslut om placering i undervisningsgrupp och årskurs. Skolverket tar fram ett kartläggningsmaterial som består av tre steg.

Rektor utser personal som är mest lämpad att genomföra kartläggningen. Rätt kompetens är viktig för att kunna bedöma och analysera elevens svar och resonemang utifrån vilket område som kartläggs.

Vi rekommenderar att personal med kompetens inom svenska som andraspråk används vid Steg 1 och vid det samtal i Steg 2, som berör användandet av skriftspråk i olika sammanhang.

Vid kartläggning av matematiskt tänkande i Steg 2 är det viktigt med matematisk ämneskompetens. Vid Steg 3 är det viktigt med ämneskompetens för det ämne som kartläggs.

Läs mer om kartläggning här

Två vanliga frågor och svar från lärare om nyanlända elevers lärande:

Är studiehandledning på modersmålet en extra anpassning eller särskilt stöd?

Svar: I våra allmänna råd har vi tydliggjort att det inte är den specifika insatsen i sig, utan insatsernas omfattning eller varaktighet som avgränsar extra anpassningar och särskilt stöd. En del insatser kan ges såväl inom ramen för extra anpassningar som särskilt stöd, så som studiehandledning på modersmålet.

Avgörande för om studiehandledning på modersmål ska ses som extra anpassning eller särskilt stöd är alltså insatsens omfattning och/eller varaktighet.

Läs gärna mer i våra allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ska nyanlända elever genomföra de nationella proven eller kan man undanta elever?

Svar: Genomförandet av de nationella proven för nyanlända elever kan se olika ut beroende på ämne och om det är rimligt, utifrån elevens kunskaper i svenska språket, att en nyanländ elev genomför ett helt eller vissa delar av ett nationellt prov.

Utgångspunkten är att alla elever i årskursen ska genomföra provet, men i vissa fall kan det ändå finnas särskilda skäl att undanta en elev från ett nationellt prov. Det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att genomföra ett nationellt prov helt eller delvis.

Läs mer om nyanlända elever och nationella prov här

Susanne Sawander

Sidan publicerades 2015-11-13 09:34 av


Konferenser

Information om höstens konferenser

På grund av rådande omständigheter övergår några av höstens konferenser helt till digitalt format. Du som är anmäld till en fysisk konferens flyttas då automatiskt över till webbkonferensen och behåller din plats. Vi kontaktar dig personligen för mer information.

Konferenser som övergår till webbkonferens:

 • Specialpedagogik, 2-3 september, Göteborg
 • Specialpedagogik, 17-18 september, Stockholm
 • Svenska som andraspråk, 8-9 september, Malmö
 • Elevhälsa, 15-16 september, Stockholm
 • Biologi, 28 september, Stockholm
 • Franska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Tyska, 6-7 oktober, Stockholm
 • Spanska, 8-9 oktober, Stockholm
 • Fortbildning
  Skolporten satsar på digitala konferenser

  Skolporten satsar på digitala konferenser

  I höst storsatsar Skolporten på digital fortbildning. "Vi tror att vår digitala satsning kommer att komma många i skolan och förskolan till nytta", säger Birgitta Hartzell, Skolportens vd.

  Läs hela artikeln
  SKOLPORTENS MAGASIN
  Skolportens magasin
    Skolporten nr 3/2020 – ute 15 maj

  Skolportens magasin

  Intervju: Möt forskaren Gunnlaugur Magnússon, som saknar de mest fundamentala frågorna i debatten. Tema: Rollen som skolchef – så komplex och utsatt är den.

  Läs mer här
  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel

  Skolportens lärarpanel läser all ny utbildningsvetenskaplig forskning kring skolan och förskolan.

  Läs mer
  Läsårstider
  När börjar höstterminen?

  När börjar höstterminen?

  Vi har samlat hela Sveriges grundskolors läsårstider för 2020/2021.

  Hitta din kommun
  Fjärr- och distansundervisning
  Skola på distans

  Skola på distans

  Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

  Läs mer
  Skolporten 20 år
  Uppdrag: Att göra skillnad

  Uppdrag: Att göra skillnad

  Skolporten fyller 20 år! Det startade med ett enkelt faxbrev till Sveriges rektorer. I dag når vi mer än en tredjedel av skolans personal. Läs om Skolportens resa sedan starten år 2000.

  Läs mer
  Annonsera
  Vill du synas hos oss?

  Vill du synas hos oss?

  Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

  Läs mer
  Nyhetskategorier
  Student
  För dig som ska bli lärare

  För dig som ska bli lärare

  Här samlar vi nyheter, forskning och annan relevant information till dig som studerar och som snart ska ut i yrkeslivet.

  Läs mer
  Utmärkelser

  Södertäljes skolor och förskolor får priset Guldtrappan 2020

  Södertälje ligger i framkant när det gäller den digitala skolutvecklingen. Nu vinner kommunen utmärkelsen Guldtrappan.

  Läs fler
  Namn och Nytt

  Ny rektor vid Linköpings universitet

  I dag beslutade regeringen att anställa Jan-Ingvar Jönsson som rektor vid Linköpings universitet. Jan-Ingvar Jönsson tillträder tjänsten den 1 juli.

  Anna Örjebo slutar som skolchef

  Det fortsätter att storma inom skolvärlden i Östersunds kommun. På onsdagen stod det klart att Anna Örjebo slutar som skolchef efter bara nio månaders tjänstgöring. Istället blir hon chef på kulturskolan.

  Gd slutar och blir chef på Skolinspektionen

  Agneta Broberg har varit Diskrimineringsombudsman i nästan sju år. Nu står det klart att hon kommer att bli regionchef på Skolinspektionen.

  Sveriges elevkårer får ny generalsekreterare

  Myrra Franzén är utsedd till ny generalsekreterare för Sveriges elevkårer.