nytt om specialpedagogik

Folkhögskola värdefull för personer med npf

Möten, en helhet i utbildningen och att lära känna sig själv är värdefullt för deltagare på folkhögskola med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf. Det visar Elise Arnell, lärare på Helsjöns folkhögskola, i en rapport.

Så får elever med autism det bättre i skolan

Barn med autism far ofta illa i skolan. Lärare vill lära mer om autism för att möta elevernas behov. Men forskning visar att det krävs mer än så, framför allt tid och resurser, för att elever med npf-diagnoser ska få det bättre i skolan.

Sömnbrist bland tonåringar – hur kan skolan stötta?

En ny forskningsstudie visar att mer än varannan tonåring sover mindre än åtta timmar per natt. För skolan och elevhälsan är det viktigt att uppmärksamma sömnvanornas betydelse för ungdomars hälsa, menar Malin Jakobsson, som är forskare vid Högskolan i Borås och tidigare varit verksam som skolsköterska.

Läs mer Forskning & Utveckling
KONFERENS HOS SKOLPORTEN
Skolportens konferens – Franska

Skolportens konferens – Franska

Välkommen till Skolportens konferens för dig som undervisar i franska på högstadiet eller gymnasiet! Ta del av den senaste forskningen som rör franskundervisningen och utvecklas i din yrkesroll. Möt och nätverka med kollegor från hela Sverige. JUST NU! Boka-tidigt-pris t.o.m. 18 mars.

Läs mer och boka din plats här!
Aktuella intervjuer
Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Läsutveckling hos unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter med avkodning och läsförståelse – men deras läsutveckling liknar den hos typiskt utvecklade, visar Karin Nilssons avhandling.

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Självkänsla och känsla av sammanhang viktigt för ungas psykiska hälsa 

Känsla av sammanhang, Kasam, och självkänsla är två viktiga resurser för ungdomars psykiska hälsa. Det är något som skolan, däribland elevhälsan, behöver jobba ännu mer med, menar Kristina Carlén som forskat om faktorer som påverkar ungdomars psykiska hälsa.

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

Samsyn i mötet mellan skolsköterskor och elever med migrantbakgrund

I mötet med elever med migrationsbakgrund balanserar skolsjuksköterskor mellan elevernas individuella behov och ofta otydliga riktlinjer. Det visar Emmie Wahlström som forskat om elevers lagstadgade hälsobesök hos skolsköterskan.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Lika värde nr 4, 2022

De flesta som arbetar i förskola eller skola möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, med eller utan diagnos. I nummer 4 av SPSM:s tidning Lika värde kan du läsa om hur en gymnasieskola och två kommuner gjort satsningar för att förbättra lärmiljön och undervisningen, bland annat för elever med NPF.

Bra relationer och kunskaper är grundstenar för fortsatt utveckling i Skavsta

För några år sedan var läget på Nyköpings gymnasium i Skavsta kaotiskt. Något behövde göras. Efter en utbildning om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar känner skolan att de är på rätt väg.

Forskarintervju: Tidig upptäckt och tidiga insatser ger alla barn möjlighet att utvecklas

Att tidigt förebygga lässvårigheter i svensk skola borde vara en självklarhet, men alltför ofta kommer insatserna för sent. Många elever halkar efter och går ut skolan utan godkända betyg. Nu visar Camilla Nilvius i sin doktorsavhandling att undervisningsmodellen Response to Intervention, RTI, väsentligt minskar antalet elever med skolsvårigheter genom tidig upptäckt och tidiga insatser.

Forskningsutblick: relationen mellan psykosomatiska symptom, mobbning och funktionsnedsättning i Sverige och Finland

I den här studien undersöks huruvida en eller två riskfaktorer för psykosomatiska besvär, när eleven är utsatt för mobbing och eller har en funktionsnedsättning, ökar risken för psykisk ohälsa. Studien visar att ha två samtidiga riskfaktorer ökar risken för psykisk ohälsa.

SPSM med i skolforskningsprojekt som ska främja läsutvecklingen för elever som är döva

Skolforskningsinstitutet har beviljat Stockholms universitet närmare fyra miljoner kronor för ett nytt skolforskningsprojekt som ska främja läsningen för elever som är döva och har undervisning på svenskt teckenspråk. SPSM är med i projektet och håller även på att utveckla det svenska läromedlet som ska testas och utvärderas i samband med projektet.

Nyheter

Rekordmange skoleelever går i specialskole eller specialklasse

Op til sit Børn & Unge Topmøde i dag offentliggør KL nye tal, der viser, at der aldrig har været flere elever, der er segregeret fra den almindelige folkeskole.

Frågor och svar om Letterbox – paketet som ökar barns läs- och skrivutveckling

Monica Achà Sonesson är specialpedagog i botten och nu projektledare för Letterbox Club Sverige, en insats som syftar till att öka barn i socialt utsatta situationers lust till att läsa, skriva, räkna och lära sig. Barnen som är med får hem paket fyllda med noggrant utvalda böcker, spel och pysselsaker. Vi ställde henne några frågor om Letterbox Club!

Lågaffektivt bemötande: ”Det auktoritära är att sänka rösten och ta kontroll”

Som ”metod” är lågaffektivt bemötande avsedd för vissa konfliktsituationer med vissa elever. Men generellt kan vi väl alla vara överens om att lärare över huvud taget inte ska agera i ”högaffekt”? Specialläraren Mikael Vestman anser att hela debatten skulle tjäna på ett sänkt röstläge.

Lærere får plads i grupper, der skal udvikle læse- og høj begavelsesscreeninger

Børne- og Undervisningsministeriet har nu nedsat de arbejds- og ekspertgrupper, som skal udvikle screeningsværktøjer til at finde elever med læsevanskeligheder og elever med høj begavelse.

Särskilt begåvade barn får ofta problem i skolan

Fyraåriga Teddy Hobbs sätter fokus på särbegåvade barn som nybliven medlem i Mensa. I varje klassrum i Sverige kan det finnas upp till två barn med särskild begåvning. Hör Lisa Agerbaek, mamma till en särbegåvad son, och Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik. (webb-radio)

How states are trying to solve the special educator shortage crisis

The shortage of special-education teachers nationwide is a ”crisis of epic proportions,” says John Eisenberg, executive director of the National Association of State Directors of Special Education.

Anställda samtidigt – så enades rektor och specialpedagog

Specialpedagog Joakim Brauer och rektor Joanna Forslund började samtidigt på sina jobb på grundskolan Pops Academy grundskola i Stockholm – här berättar de om ett samarbete från scratch.

Ændret pædagogik får elever til at falde til ro

Mængden af trusler og vold er faldet mærkbart i afdelingen for ADHD, siden Hjørringskolen skiftede tilgang til eleverne. I stedet for at holde fast – både i elever og i egne standpunkter – har lærerne nu fået en række nye pædagogiske redskaber, som giver dem mulighed for at handle hensigtsmæssigt.

Folkhögskola värdefull för personer med npf

Möten, en helhet i utbildningen och att lära känna sig själv är värdefullt för deltagare på folkhögskola med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf. Det visar Elise Arnell, lärare på Helsjöns folkhögskola, i en rapport.

Inte tillräckligt stöd för studenter med dyslexi och dyskalkyli

Många högskolestudenter med dyslexi och dyskalkyli behöver mer och bättre pedagogiskt stöd under sina studier. Det visar vår enkät som 81 studenter svarat på.

Läs fler nyheter
Skolportens konferenser
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Skolportens konferenser
Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar
  John Löwenadler

Trender i svensk och engelsk akademisk läsförståelse bland skolungdomar

Läs Skolportens intervju med John Löwenadler, docent i språkdidaktik vid Göteborgs universitet. Han ska föreläsa på Skolportens konferens Engelska på högstadiet eller gymnasiet och kommer att tala om trender i läsförståelse i svenska och engelska bland tonåriga elever.

Läs mer och boka din plats!
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
SKOLPORTENS MAGASIN
TEMA: Digitalisering
  Skolportens magasin nr 6/2022.

TEMA: Digitalisering

Tema: Digitalisering. Svensk skolas ambition att vara bäst i världen på digitalisering innebär både för- och nackdelar. Intervjun: Issis Melin har länge ägnat sig åt frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Enligt henne är den nya läroplanen ett steg i rätt riktning.

Läs mer och prenumerera här!
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Namn och Nytt
Tillförordnad förvaltningschef klar

Christina Josefsson blir tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen medan rekrytering av ny chef pågår.

Malin Broberg blir nya rektor för Göteborgs universitet

Universitetsstyrelsen förslår Malin Broberg som ny rektor för Göteborgs universitet. ”Det känns otroligt spännande och hedrande. Omtumlande och lite läskigt”, säger hon.

Helen Larsholt ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Helen Larsholt tillträder den 1 februari som ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen i Tanums kommun. Hon har lång erfarenhet inom utbildningsområdet och har de senaste åren arbetat som avdelningschef tillika skolchef och arbetsmarknadschef.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Fokussida för chefer

Fokussida för chefer

Nyheter, rapporter, forskning och utveckling för dig som är skolledare eller skolchef.

Till fokussida
Utmärkelser

Kommunfullmäktige firade 2022 års pedagogiska pristagare

Anna-Lena Peredo, Li Zettermark, Maria Baum, Monica Junefelt och Birgitta Eklund Selander är 2022 års pedagogiska pristagare. De firades på kommunfullmäktiges möte 30 januari.

Två skolor vinner EU-tävling

Holavedsgymnasiet i Tranås och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg har vunnit varsin plats till Euroscolaprogrammet.

Guldäpplet-vinnaren: Så maxar ni era digitala verktyg i vardagen

2022 var Martin Howe i Borlänge kommun en av tre som tilldelades lärarpriset Guldäpplet. I arbetet fokuserar Martin Howe på inkludering och tillgänglighet, där han försöker öka elevers måluppfyllelse genom digitala verktyg. Voister har pratat med pristagaren.

Läs fler
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Nyhetskategorier