nytt om specialpedagogik

Resursskolor hotas av nedläggning

Flera resursskolor i Stockholmsområdet som tar emot barn med diagnoser som autism och adhd har hamnat i en akut ekonomisk situation.

Studie: Elevassistenter kan försämra undervisningen

Det finns uppemot 20 000 elevassistenter i Sverige. De kan göra stor skillnad för de elever som behöver extra mycket stöd i skolan och ge bättre arbetsro i klassen. Men enligt en ny studie kan de också ha en negativ effekt på lärandet.

"Föräldrar och skola kan göra olika bedömningar kring barns behov"

Antalet anmälningar till Skolinspektionen om brist i särskilt stöd i skolan har ökat med 10 procent i Skåne de senaste fem åren. Grundskoledirektören Anders Malmquist menar att det rör sig om fall där föräldrarna och skolan gör olika bedömningar kring barnets behov.

Läs mer Forskning & Utveckling
Fortbildning
Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens
  Konferensen finns tillgänglig på webben 14 dagar fr.o.m. 24 mars

Studie- och yrkesvägledare Webbkonferens

Ta bland annat del av föreläsningar om hur du skapar förutsättningar för goda samtal med elever med npf eller som är nyanlända. Du får även nyheter från Skolverket, information om ett digitalt kartläggningsverktyg, samt om hur du kan arbeta med studie-och yrkesvägledning i alla årskurser.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Lägre internetanvändning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Lägre internetanvändning bland unga med intellektuell funktionsnedsättning

Unga med intellektuell funktionsnedsättning har sämre tillgång till digitala enheter som mobiltelefon och få söker information på nätet jämfört med ungdomar generellt. Det här är en viktig aspekt för delaktighet, konstaterar Kristin Alfredsson Ågren.

Enklare vardag när barn och unga med adhd får träna tidsuppfattning

Enklare vardag när barn och unga med adhd får träna tidsuppfattning

Många barn och unga med adhd har svårt att planera. Genom att träna upp sin tidsuppfattning och använda olika kompensatoriska hjälpmedel kan de få en enklare vardag, visar Birgitta Wennbergs forskning.

Digitala resurser stärker elevers textskapande

Digitala resurser stärker elevers textskapande

Digitala resurser har stor betydelse för elevers textskapande, särskilt för elever med svenska som andraspråk. Helene Dahlströms forskning belyser också att många mellanstadieelever har väldigt liten digital tillgång i hemmet.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Positivt med husdjur för barn med autism

Att ha ett husdjur kan ge många positiva effekter för barn och unga med autism, det visar forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Snabba råd vid undervisning på distans

Vad bör en skolhuvudman, rektor eller lärare tänka på när undervisningen ska ges på distans till elever med funktionsnedsättning? Eva Rännar, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger några råd.

Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Rätt stöd i rätt tid kan vara avgörande. Garantin finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Alla behöver hjälpas åt för att skolorna ska kunna ta ansvar för garantin. Här får du stöd i det arbetet.

Fånga upp missförstånd tidigt

En stor andel elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Det påverkar både deras privatliv och framtida arbetsliv. Hur kan lärare upptäcka om en elev riskerar att hamna i matematiksvårigheter, och vad ska de göra då?

Samverkanskontor – ett svar på skolchefernas önskan

Större förståelse, närmare kontakt och mer samarbete med skolmyndigheterna. Det svarade skolchefer på frågan om hur verksamheten kan förbättras. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten öppnat 16 samverkanskontor över hela landet.

Nyheter

Nya siffror: Så många högstadieskolor undervisar på distans

Två tredjedelar av huvudmännen har helt eller delvis övergått till undervisning på distans vid merparten av sina skolor. Det visar Skolverkets snabbutredning.

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Regeringens besked om att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning på plats är oroväckande, enligt Lärarnas Riksförbund.​ ”Det är någon slags parallell verklighet som jag faktiskt tror tär på lärarnas tålamod”, säger ordförande Åsa Fahlén.

”Jo, vi följer råden om smittskydd i skolan”

Mitt beslut kring distansundervisning i Stockholms stad är fattat helt i enlighet med de rekommendationer Smittskydd Stockholm gett oss. Replik från Isabel Smedberg-Palmqvist (L), skolborgarråd.

School attendance in England higher than first lockdown

School attendance in England is five times higher than during the first lockdown, official figures show.

Gavin Williamson says he hopes schools in England reopen before Easter

Education secretary promises teachers and pupils will be given two weeks’ notice to prepare.

Home schooling is widening attainment gap between rich and poor, finds repor

Online learning has increased, with almost a quarter of primary pupils in England now doing more than five hours a day, but children in lower income households are still lagging behind with insufficient laptops, according to a report.

Distansundervisningen i gymnasierna i Göteborg förlängs till sportlovet

Distansundervisningen för gymnasierna i Göteborg förlängs fram till 21 februari, därefter följer sportlovet. ”Det är klart att smittoläget fortfarande är allvarligt. Den regionala statistiken visar på ökande smittspridning bland gymnasielever”, säger Pär Gustafsson, utbildningsnämndens ordförande.

Marmorstein om skolbeskedet: ”Jag tror att elever och lärare tycker det är klokt”

Regeringen meddelade i dag att Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs men justeras. Justeringen innebär att skolorna ska arbeta med en kombination av fjärr- och distansundervisning och viss närundervisning på plats i skolorna.

Justerad rekommendation om fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan

Folkhälsomyndighetens rekommendation om gymnasieskolan förlängs, men justeras. Justeringen innebär att undervisningen ska bedrivas som en kombination av fjärr- eller distansundervisning och viss närundervisning från och med den 25 januari till och med den 1 april 2021.

Rektor: Tecken på ökad psykisk ohälsa efter långvariga distansstudier

På Östersunds gymnasium finns knappt 200 elever och 25 lärare som nu har haft distansundervisning sedan den 7 december. De flesta har klarat distans- och fjärrundervisningen bra, men nu börjar en trötthet märkas som rektorn Morgan Bygdell befarar kan leda till psykisk ohälsa bland eleverna.

Läs fler nyheter
Konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.Högt betyg till webbkonferenser

Flera deltagare vittnar om att Skolportens webbkonferenser fungerar bra eller till och med bättre än fysiska konferenser. Hör mer i filmen nedan.
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu

Nytt nr ute nu

Tema: Nationella prov. Intervju: Forskaren Maria Jarl vill ge mer makt åt professionen.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
KONFERENS
Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?
  Mattias Nylund

Hur kan man tänka kring kritiskt tänkande inom yrkesämnena?

Mattias Nylund, universitetslektor, Göteborgs universitet, ska föreläsa på Skolportens konferens Lärare i yrkesämnen. Han kommer att tala om hur man kan tänka kring kritiskt tänkande på yrkesprogram.

Läs mer
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Fortbildning
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Namn och Nytt

Förändringar i AcadeMedias koncernledning

Paula Hammerskog har utsetts till ny kommunikationsdirektör för AcadeMedia. Nuvarande kommunikationsdirektör Annette Lilliestierna har bestämt sig för att lämna bolaget. Ändringen gäller från och med den första februari 2021.

Rekryterar skolchef från Lidköping

Ulf Karlsson, som i flera år haft ledande befattningar inom gymnasieskolan i Lidköping har rekryterats till posten som VD för friskolan Olinsgymnasiet med verksamhet i Skara och Götene, och framöver kanske också i Falköping.

Hon blir rektor för nya Realgymnasiet i Borlänge

Hösten 2021 startar Lärande i Sverige AB upp ett nytt Realgymnasium i Borlänge. Rektor för skolan blir Maria Hag, som tillträder sin tjänst i april 2021.

Mats Strandler ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra

Den kommunala rektorn Mats Strandler har efter en gedigen rekryteringsprocess anställts som ny rektor för Viktor Rydbergs skola Fisksätra, verksamhetsstart hösten 2021.

Michael Deubler blir rektor för Medåkers Friskola

Styrelsen för Medåkers Friskola ekonomisk förening är mycket glada över att få välkomna Michael Deubler till tjänsten som rektor på Medåkers Friskola i Arboga.

Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Erbjudande
Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Bedömningsunderlag lärarlönelyftet

Ska du se över fördelningen av lärarlönelyftet 2020? Med Skolportens bedömningsunderlag för lärarlönelyftet får du ett enkelt verktyg som hjälper till i det komplexa arbetet.

Läs mer och beställ här
Utmärkelser

Raija Ikonen är årets rektor

Raija Ikonen, rektor på Enbacksskolan i Tensta, har utsetts till årets rektor i Stockholms stad.

Hyllat lärarlag sprider tips och arbetssätt

Ett lärarlag på Observatorielundens skola fick nyligen utmärkelsen Årets lärarlag 2020. Det goda samarbetet i lärarlaget har bland annat lett till att flera av lagets modeller och arbetssätt – till exempel schema för fritidsplaneringen – har spridit sig över hela skolan.

Dibber Rullen särskola får Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2020

Även i år får en friskola Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola – Dibber Rullen särskola i Solna. ”När nu Rullen särskola får utmärkelsen igen, blir de ett lysande exempel på att kvalitetsarbete handlar om ständiga förbättringar”, konstaterar Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

Läs fler
Nyhetskategorier