nytt om specialpedagogik

Flimmer kan hjälpa barn som har svårt att läsa

”Myrornas krig” kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, visar en ny svensk-norsk studie. "Det visuella bruset kan jämföras med att ge barnen ett par glasögon. Effekten på läsning och minne är omedelbar," säger en lektor i pedagogik.

Lärarna i stor undersökning: Stöd sätts fortfarande in för sent

Nästan varannan lågstadielärare anger att skolledningen inte anpassat verksamheten för den åtgärdsgaranti som ska se till att elever får rätt stöd tidigt, visar en ny undersökning.

Många unga tar adhd-medicin – föräldern: Lättare att fokusera i skolan

Bara på Gotland är andelen unga som hämtat ut adhd-medicin högre än i Halland. Frida Carlsson från Rolfstorp har tre barn med diagnoser och två får medicin, hon säger att medicinen gör att de lättare kan fokusera i skolan.

Läs mer Forskning & Utveckling
Skolportens digitala kurser
Trygga talare i svenska – digital kurs med flexibelt startdatum!

Trygga talare i svenska – digital kurs med flexibelt startdatum!

Vill du hjälpa dina elever att bli trygga talare i gruppen och att känna tillit till sin egen förmåga? Behöver du praktiska övningar i muntlig framställning att ta med dig in i klassrummet? Den digitala kursen Trygga talare i svenska ger dig ny inspiration till din retorikundervisning, när det passar dig!

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Gymnasieelever i behov av stöd är sällan nöjda med de anpassningar de får och känner därmed begränsad delaktighet i skolarbetet. Moa Yngves forskning visar att individanpassad information- och kommunikationsteknik (IKT) kan öka både närvaro och delaktighet i skolaktiviteter.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Så uppfattar och hanterar barn med adhd sina symptom i vardagen

Så uppfattar och hanterar barn med adhd sina symptom i vardagen

Barn med adhd uppfattar sina symptom på olika sätt. Som brister i hjärnan, faktorer i omgivningen eller uttryck för den egna personligheten. Hur barnen uppfattar sina symptom styr också hur de hanterar dem i sin vardag, konstaterar Noam Ringer i sin avhandling.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Många pusselbitar bakom lyckad skolstart

Kid är sex år och går första året på grundsärskolan i Ljungaverk i Ånge. Hans skolstart var mycket väl förberedd och det lade grunden för en positiv utveckling.

Ny kurs ska minska skolfrånvaro och motverka hemmasittande

Örebro universitet lanserar en ny kurs för skolpersonal, socionomer och andra som kommer i kontakt med barn och unga som inte går till skolan.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar. För vissa elever kan det innebära extra anpassningar eller särskilt stöd. Här hittar du information om regelverket kring extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Technology made special education parents better advocates during the pandemic

Use of technology during the coronavirus pandemic helped make it easier for parents of students with special needs to communicate with their children’s teachers, according to a report by Lane McKittrick, a research analyst at the Center on Reinventing Public Education.

3 keys to more effective collaboration in an Inclusive classroom

Strategies general and special education teachers can use to clearly communicate to all students that they are equal partners.

Nyheter

Fler underkändes eller hoppade av Sfi 2020

En större andel elever fick underkända betyg i Svenska för invandrare under 2020 jämfört med året innan. Det drabbade särskilt de med ingen eller kort skolbakgrund. Även avhoppen blev fler och den största förklaringen är utmaningarna med distansundervisning under pandemin.

Prisad lärare gör biologin levande

Biologiläraren Henrik Toresson har prisats av Vetenskapsakademien. Dels för sitt underhållande arbete med minnestekniker. Men också för sitt effektiva sätt att ställa om till distansundervisning.

Studentkårer kräver bättre nätundervisning

”En digital undervisningssituation är annorlunda än en fysisk och kräver andra förberedelser och färdigheter”, säger Simon Edström, ordförande i SFS.

Vilka konsekvenser har det att många unga suttit i distansundervisning?

En del av undervisningen kommer på  många universitet fortsatt vara digital när höstterminen drar igång, visar Ekots genomgång. Och det ser ut som det kan bli mer undervisning på nätet även i framtiden. Men hur har det varit för dem som nu pluggat hemifrån under lång tid? Hör reportage av Sylvia Dahlén och Petra Haupt. (webb-radio)

”Vi uppmanar till omtag – rädda språkförskolorna”

Tidigt specialanpassat stöd till förskolebarn med språkstörning/DLD innebär stora fördelar för utvecklingen. Ändå drar flera kommuner in de tilläggsbelopp som finansierar språkförskolornas verksamhet. Detta kommer att kosta kommunerna i långa loppet. Det skriver forskare, Svenska logopedförbundet, Afasiförbundet och DHB.

Digital undervisning vanligare efter pandemin

Universiteten kommer sannolikt att använda digital undervisning oftare även efter pandemin, uppger majoriteten av landets universitet för Ekot. Flera universitet ser nu över hur erfarenheterna av pandemin kan förändra undervisningen i framtiden.

Ökningen: Nu har en av sju elever i Sörmland adhd

Flera unga i Sörmland har diagnosticerats med adhd – en rapport från Region Sörmland visar att 1 av 7 elever i länet har diagnosen.

Fortsatt distansundervisning på universiteten även i höst

Majoriteten av landets 17 universitet kommer även i höst att starta med delvis digital undervisning, trots att det är möjligt att återigen undervisa på plats, visar Ekots kartläggning.  

Uppdrag om etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Slutredovisning av uppdrag om att minska etableringssvårigheter för elever med intellektuell funktionsnedsättning – informations- och fortbildningsinsatser 2018–2021. (pdf)

Många unga tar adhd-medicin – föräldern: Lättare att fokusera i skolan

Bara på Gotland är andelen unga som hämtat ut adhd-medicin högre än i Halland. Frida Carlsson från Rolfstorp har tre barn med diagnoser och två får medicin, hon säger att medicinen gör att de lättare kan fokusera i skolan.

Läs fler nyheter
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

Skolporten lanserar digitala kurser med flexibel start!

– Digitala handböcker med praktiska inslag. Så kan våra nya kurser enkelt beskrivas. Det säger Åsa Gustafsson, projektledare på Skolporten som nu lanserar digitala kurser i olika ämnen för skolans alla stadier.

Läs mer här
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Skolportens digitala kurser
Hur kan man använda Cirkelmodellen?
  Pär Sahlin

Hur kan man använda Cirkelmodellen?

Pär Sahlin, lärare och läromedelsförfattare, håller i Skolportens digitala kurs Cirkelmodellen - introduktion. Han går igenom grunderna för arbetssättet och visar bland annat hur han använder Cirkelmodellen i sin egen undervisning.

Skolporten
Fokussida
Betyg och bedömning

Betyg och bedömning

Betyg och bedömning väcker åsikter – håll dig uppdaterad inom ämnet med de senaste nyheterna.

Till fokussida
Skolportens konferenser
Hur ökar man motivationen att läsa matematik på yrkesprogram?
  Karolina Muhrman

Hur ökar man motivationen att läsa matematik på yrkesprogram?

Hallå där Karolina Muhrman, universitetslektor vid Linköpings universitet, som ska tala om matematikundervisning på yrkesprogram.

Läs mer
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju med den kanadensiske skolforskaren Steven Katz som gärna talar om för lärare att deras fortbildning ger klena resultat – och varför. Stort tema om komvux i förändring.

Läs mer och prenumerera här!
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Hon blir rektor för ny gymnasieskola i Enskede

Helena Timdahl-Franke heter rektorn för den blivande kommunala gymnasieskolan i Enskede. Vad skolan som hon ska vara rektor på ska heta är dock inte klart ännu.

Stefan Eriksson ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng

Stefan Eriksson blir ny rektor på Slättgårdsskolan i Bredäng. Han kommer närmast från Thea privata grundskolor i Stockholm där han varit rektor de senaste sju åren.

Omstridd rektor söker ny utmaning

Efter fem år av storstädning på Älvsåkersskolan är det dags för en ny utmaning. För det är så rektor Håkan Cronelid ser sitt uppdrag. ”Jag är ingen som gillar att förvalta. Därför har jag tackat ja till jobbet som rektor i Horred”, säger han.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

Här belyser vi studie- och yrkesvägledningens viktiga funktion och samlar nyheter, debatt och forskning.

Till fokussida
Utmärkelser

Prisad lärare gör biologin levande

Biologiläraren Henrik Toresson har prisats av Vetenskapsakademien. Dels för sitt underhållande arbete med minnestekniker. Men också för sitt effektiva sätt att ställa om till distansundervisning.

Sex pedagoger prisade av kommunen

Några av pedagogernas viktigaste egenskaper är att få individerna att känna trygghet, nyfikenhet för lärande och att få de att växa och nå sina mål. De har de sex pedagogerna som nu är korade till Årets pedagog i Sigtuna lyckats med.

Sju skolhuvudmän kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021

Skolornas förmåga att använda digitala verktyg och samarbetsformer har testats i skarpt läge i samband med pandemin det senaste läsåret. Skolhuvudmän som länge och med förutseende arbetat med digitaliseringen kunde då växla upp sitt arbete, andra tog stora språng. Några av dessa huvudmän återfinns bland årets kandidater till kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan.

Läs fler
Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Nyhetskategorier
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer