nytt om specialpedagogik

Granskning: Waldorfskolor dubbelt så ofta kritiserade av Skolinspektionen

Waldorfskolorna kritiseras av Skolinspektionen mer än dubbelt så ofta som andra skolor, visar Special­pedagogiks granskning

Skolan borde klara inkluderingen bättre

Vänta inte på diagnos! Skollagen säger att vi ska pröva anpassningar utifrån elevens svårigheter i skolan, inte utifrån vad BUP säger. ­Skolpsykolog Martin Johansson vill få upp tempot i EHT-arbetet.

Ny kunskapssammanställning om psykisk hälsa hos barn och elever med funktionsnedsättning

En ny kunskapssammanställning visar att elever med funktionsnedsättning trivs i mindre utsträckning i skolan. De har även mer olovlig frånvaro än elever utan funktionsnedsättning.

Läs mer Forskning & Utveckling
Konferens hos Skolporten
Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Specialpedagogik i förskolan – ny konferens!

Välkommen till en konferens för dig som möter barn i behov av särskilt stöd i förskolan! Föreläsningarna berör aktuell forskning och praktiska metoder, med fokus på möjligheter. Välj att delta på plats i Stockholm, eller ta del av samma program online.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Tungt ansvar för föräldrar till barn med NPF-diagnos

Barn med adhd- och autismdiagnoser som har resursstarka föräldrar har störst chans att få det stöd de behöver, konstaterar Emma Laurin. Hennes avhandling visar att föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser tvingas bära ett tungt individuellt ansvar för barnens skolgång.

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Rätt tekniskt stöd kan stärka lärande och närvaro hos gymnasieelever

Gymnasieelever i behov av stöd är sällan nöjda med de anpassningar de får och känner därmed begränsad delaktighet i skolarbetet. Moa Yngves forskning visar att individanpassad information- och kommunikationsteknik (IKT) kan öka både närvaro och delaktighet i skolaktiviteter.

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Vägen från frånvaro till närvaro börjar med tillhörighet och trivsel

Att vända skolfrånvaro till närvaro kräver förändrade förutsättningar – skolpersonal som skapar tillit och förtroende hos eleven, en anpassad studiegång eller alternativa lärmiljöer. Det konstaterar Tobias Forsell som forskat om orsaker till omfattande frånvaro men också hur vägen tillbaka till skolan kan se ut.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Here’s one way to improve students’ reading scores: Get them eyeglasses

A new randomized clinical trial of a vision screening and eyeglasses program at the Baltimore City public schools finds providing rapid eye exams and glasses, in addition to standard vision screenings, uncovered significantly more vision problems and improved reading performance for participating students over three years.

Här anpassas lärmiljön till barnen

Om någon skulle resa med en tidsmaskin från 1920-talet till i dag, så skulle hen säkert känna igen en hel del i ett klassrum. Visserligen är katedrar och bänkar nya, men principen densamma. Det passar inte alla. På Parkskolans studieverkstad har lärmiljön anpassats till eleverna och inte tvärtom.

Gott exempel: Parkskolan i Svalöv öppnade NPF-verkstad

Attention fick ett inspirerande mail från Anders Stålhandske som tillsammans med sina kollegor Madeleine Scharnell och Örjan Andersson startat upp en NPF-verkstad på skolan där han jobbar. Ett gott exempel som är väl värt att sprida under skolkampanjen tänkte vi och ställde lite frågor till honom.

Nya forskarskrifter ökar skolors kunskap om adhd

Hur kan en funktionsnedsättning som adhd påverka en elevs förutsättningar att lära? Vad kan skolan göra för att ge eleven bra stöd, och hur upplever eleverna själva att adhd påverkar dem och deras skolgång? I tre nya skrifter sammanfattar och presenterar forskare olika forskningsresultat för att öka kunskap om adhd och strategier skolor kan ha nytta av.

Mattelärare får hjälp att möta elever med språkstörning

Hjärnan fungerar annorlunda hos personer med språkstörning, vilket kan påverka elevers förmåga att ta till sig matematik. Nu släpper Specialpedagogiska skolmyndigheten sitt allra första material om språkstörningar riktat till matematiklärare.

Nyheter

Framtidsoro & psykisk ohälsa – Så har Sveriges gymnasieelever påverkats av distansundervisningen

Coronapandemin och distansundervisningen har drabbat Sveriges gymnasieelever mycket hårt. En majoritet av eleverna (62%) mår sämre idag än de gjorde innan pandemin och många anser att de fått bestående men. Stress över skolan, isolering och ensamhet lyfts som exempel. (pdf)

Gymnasieelevers mående påverkades negativt av distansundervisningen

Många gymnasieelever svarar att deras mående påverkades negativt av distansundervisningen under pandemin, det visar en enkätundersökning från Sveriges elevkårer.

Åsa Sourander: ”Svenska lärarkåren är så rädd för att göra fel”

Efter en lång karriär som lärare, lärarfortbildare och specialpedagog, har Åsa Sourander kommit fram till att det inte finns någon perfekt pedagogisk modell eller metod. Allt handlar om bemötande.

Därför bör skolan vara uppmärksam på elevers synfel

Elever med adhd och dyslexi har ofta mer problem med synen än andra barn. Skolan kan bli bättre på att upptäcka deras synfel, menar en av landets organisationer för optiker.

Elevhälsans arbete när undervisningen bedrivs på distans

Iakttagelser från intervjuer med elevhälsa, elever, lärare, och rektor vid 20 grund-och gymnasieskolor. (pdf)

Elevhälsans arbete när undervisningen bedrivs på distans

Skolinspektionen har granskat hur grund- och gymnasieskolors arbetat för att förebygga negativa konsekvenser av undervisning på distans och om de genomfört förebyggande och hälsofrämjande insatser. Den övergripande bilden är att få av skolorna har bedrivit ett brett och systematiskt arbete för att kartlägga elevernas hälsosituation.

Hon använder konsten för att nå på djupet

I ett konstsim är man mest på ytan men vi dyker djupt. Så säger läraren Kristina Stål-nacke om syftet med konstdyk, som vänder sig till deltagare med intellektuell funktionsvariation. Varje år leder undervisningen till en omfattande utställning.

”Ge lärarna utbildning”

En förändrad kursplan på lärarutbildning för att öka kunskapen om ADHD och dyslexi skulle kunna leda till både bättre skolresultat, bättre självförtroende hos barn och unga och färre unga som blir kriminella, skriver Lotta Olsson (M), m.fl.

”Det värsta: såg ut som att jag struntade i skolan”

Varje vecka gick Diana till skolidrotten, men satt alltid bara bredvid. Allt hon behövde göra när andra såg blev till en plåga – tills hon fick hjälp med sin sociala ångest genom internetbaserad KBT.

”När jag såg skolan kände jag panik i hela kroppen”

I fjärde klass mådde Lova Yllner så dåligt att hon inte ville gå till skolan. För SvD berättar hon och hennes mamma Nadja om kampen under åren då Lova var ”hemma­sittare” och om vägen tillbaka.

Läs fler nyheter
Skolportens konferenser
SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

INTERVJU: Inkluderingen har gått för långt, ropar röster i skoldebatten. Tvärtom, menar MARA WESTLING ALLODI, professor i specialpedagogik. Inkludering är viktig för demokratin – och vi har inte ens börjat.

Läs mer!
Skolportens konferenser
Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning
  Jenny Samuelsson, logoped och doktorand

Digitala verktyg i särskolans läs- och skrivundervisning

Hallå där Jenny Samuelsson, logoped på DART och doktorand vid Göteborgs universitet, som ska tala om digitala verktyg i särskolans läsundervisning på Skolportens konferens Grund- och gymnasiesärskolan.

Läs mer
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
SKOLPORTENS DIGITALA KURSER
Fokussida
Internationellt

Internationellt

Vi har en omfattande bevakning av skolnyheter från hela världen. Välkommen in!

Till fokussida
Namn och Nytt
Han blir Skinnskattebergs nya skolchef: ”Dags att prova något nytt”

Det blir Henrik Junno, idag gymnasiechef i Fagersta, som kommer axla rollen som ny skolchef i Skinnskatteberg, vilket nyhetssajten Fagersta Nyheter var först med att rapportera.

Jari Salmijärvi ny rektor på Kunskapscompaniet Gymnasium

Kunskapscompaniet Gymnasium med utbildningar inom Bygg, Fordon och Vård växer med många nya elever. Nu är rekryteringen av en rektor med den erfarenhet av yrkesgymnasiumutbildningar som skolan sökt klar och i oktober tillträder Jari Salmijärvi.

Rektorn som flyttade från storstan till Gällivare:”Jag ville testa på något nytt”

Mikael Wekim är en av landets yngsta rektorer och tog sin an sin första tjänst som rektor redan vid 25-års ålder. I våras tyckte han att det var dags för nya utmaningar. Han lämnade då trygga Stockholm med jobb, familj och vänner för en rektorstjänst inom förskolan i Gällivare kommun.

Läs fler Namn och Nytt
Fokussida
Lön och karriär

Lön och karriär

Här samlar vi nyheter och forskning om t.ex. lönestatistik och karriärfrågor för dig som är lärare och skolledare.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

Isabella och Benjamin är Sveriges bästa kockelever

Det råder segerglädje på Dackeskolan i Mjölby efter att två av skolans kockelever vunnit den tunga bemärkelsen ”Årets kockelever 2021”. Isabella Winkler och Benjamin Hellström vann tävlingen på måndagen efter att ha imponerat med två rätter på lök och äpple.

Sju skolhuvudmän tilldelas kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021 för digital skolutveckling

Digital kompetens hos elever kan byggas systematiskt från förskola till vuxenutbildning. Det visas av sju kommunala skolhuvudmän som har haft den nationella strategin för digitalisering i skolan som grund. För sitt arbete tilldelas dessa huvudmän nu kvalitetsutmärkelsen Guldtrappan 2021.

Årets skolbibliotek 2021 går till Linköping

I år går priset Årets skolbibliotek till ett av Linköpings skolbibliotek. I kommunen kallas de skolbibliotek man satsat extra på fokusbibliotek.

Läs fler
Skolportens digitala kurser
Viktigt att förstå orsak till talrädsla
  Klara Härgestam

Viktigt att förstå orsak till talrädsla

Att vara rädd för att tala inför grupp är helt rimligt, till och med naturligt. Det säger Klara Härgestam, retoriker och kursledare för Skolportens digitala kurs ”Trygga talare i svenska”.

Läs mer
Fokussida
Fokus förskola

Fokus förskola

Här samlar vi aktuell forskning och nyheter för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussida
Nyhetskategorier