nytt om specialpedagogik

Kritik mot skola för elever med diagnoser

Skolinspektionen riktar kraftig kritik mot en resursskola för elever med diagnoser som autism och adhd. Föräldrar och tidigare lärare anmälde skolan till Skolinspektionen, eftersom de anser att eleverna inte får den undervisning de har rätt till och att skolan inte kommer till rätta med hot och våld.

Sämre stöd för elever med funktionsnedsättning

Distansundervisningen har varit tuff för unga med funktionsnedsättning. Elever vittnar om minskat stöd och stor ensamhet.

”Det pågår en dragkamp mellan forskare”

Vi ser en dragkamp med olika inställning till om funktionsnedsättningar skall benämnas eller inte. Vi efterlyser därför en mer sammansatt grupp forskare och experter i Skolverkets arbete, skriver företrädare för föräldranätverk i en slutreplik.

Läs mer Forskning & Utveckling
Webbkonferens hos Skolporten
Källkritik i fokus
  Konferensen finns tillgänglig digitalt 27 april – 11 maj 2021

Källkritik i fokus

För lärare, skolbibliotekarier och skolledare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen. Med deltagarlicens och lösenord kan du ta del av konferensens fyra föreläsningar när det passar dig, under två veckor.

Läs mer och boka plats
Aktuella intervjuer
Så uppfattar och hanterar barn med adhd sina symptom i vardagen

Så uppfattar och hanterar barn med adhd sina symptom i vardagen

Barn med adhd uppfattar sina symptom på olika sätt. Som brister i hjärnan, faktorer i omgivningen eller uttryck för den egna personligheten. Hur barnen uppfattar sina symptom styr också hur de hanterar dem i sin vardag, konstaterar Noam Ringer i sin avhandling.

”Adhd som diagnos avhumaniserar”

”Adhd som diagnos avhumaniserar”

Genom diagnosen adhd reduceras förståelsen för vad det är att vara och bli till som människa, ett slags avhumanisering. Det menar Mattias Nilsson Sjöberg som utifrån ett pedagogiskt-filosofiskt perspektiv kritiskt granskat diagnosen adhd och hur den påverkar vår syn på mänskligt beteende.

Komplex bild av utbildningssituationen för elever med lindrig funktionsnedsättning

Komplex bild av utbildningssituationen för elever med lindrig funktionsnedsättning

Lärare i både grundsärskolan och grundskolan har svårt att bedöma kunskapsnivån hos elever med lindrig funktionsnedsättning. Anna-Lena Anderssons forskning visar också att föräldrar till de här eleverna upplever brist på stöd i övergången mellan grundskola och grundsärskola.

Läs fler intervjuer
Forskning och utveckling

Ny artikel om specialpedagogik i förskolan

Förskollärare i inkluderande förskolemiljöer ansvarar för att stimulera och följa upp barns sociala färdighetsutveckling och för att främja delaktighet i kamratlek för alla barn.

Forskningsutblick: Kompetenshöjning om autism gav ökad förståelse i förskolan

Med hjälp av en sex veckor lång kompetensutvecklingsinsats ökade förskolepersonal både sin medvetenhet och förståelse för barn med autism. De blev också bättre på att anpassa lärmiljön och förebygga utmanande situationer. Studien visar på att även mindre insatser kan bidra till förändringar både i attityder och praktik.

Forskningsutblick: Föräldrars perspektiv på skolsituationen för barn och unga med autism

I denna studie undersöker Lotta Andersson hur föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd uppfattar sitt barns skolfrånvaro i förhållande till måluppfyllelse, utmaningar, krav och hinder i undervisningen.

Nollvision för skolfrånvaro

Höj närvaron så minskar avhoppen. Det är vad Liljaskolan i Vännäs siktar på. Projekt ”Nollvisionen” satsar på en tillgängligare skola för alla i kombination med individuella insatser.

Grundskolan har svårt att ta hand om individintegrerade elever

Elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska få gå i den vanliga skolan om de vill. Men det är svårt för dem att få rätt stöd. Därför måste de kanske gå i särskolan även om de inte vill. (s. 10-11)

Nyheter

Vilma: Varför pratar vi inte om hur högskolestudenterna mår?

Pandemipatrullen träffar studenten Vilma Stockvall-Carlsson som vill få fokus på vad ett år av ensamstudier gjort med högskolestudenterna. ”Det blir ju väldigt ensamt till slut”, säger Vilma Stockvall-Carlsson.

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Gymnasieelev: ”Kollektiv soppatorsk för oss gymnasielever”

Efter ett års distansstudier mår Georg Hall Blixt, som går i trean på samhällsvetenskapliga programmet på S:t Eskils gymnasium, dåligt och brottas med minskande studiemotivation.

VFU på distans en utmaning

I och med gymnasiets distansstudier fick även mottagandet av lärarstudenterna ske via digitala verktyg. ”Vi har jobbat mycket med förberedelser. Det var väldigt bra att träffa studenterna innan det är dags för dem att gå på VFU, de blev lugnade av det”, säger Malin Zetterberg, VFU-koordinator på Borgarskolan.

Forskaren: Speciallärare begränsas inte till ämnesspecifika insatser

Kerstin Göransson, professor i specialpedagogik, menar att rollen speciallärare i själva verket inte begränsas till just ämnesspecifika insatser, såsom matematik. I examensordningen står det nämligen formulerat att både speciallärare och specialpedagoger ska ”leda utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn och elever”.

Debatt: Att lära sig klockan kan vara nästan omöjligt för en dyslektiker

Jag läste med intresse artikeln ”Bästa tipsen hur barn lär sig klockan”. Först och främst kanske för att jag var nyfiken på fakta/tips om ”hur?”. Kunde jag som mamma gjort något annorlunda? skriver läraren Eija Eriksson.

Robotwars bryter gymnasieelevernas isolering – hör deras upplevelser

Många elever upplever att distansundervisningen har varit svår under vårterminen. Då har NTI gymnasiet i Sundsvall arrangerat ett annorlunda evenemang för sina elever för att ge dem hopp i allt mörker. De kallar det för Robotwars och det går ut på att eleverna ska tävla med sina robotar som de själva har byggt.

Kurs för skoltrötta och hemmasittare

Hösten startade Stadsmissionens folkhögskola en allmän kurs för ”hemmasittare” som saknar kärnämnen på grundskolenivå. Man fick 60 sökande till 16 platser.

Skolor öppnar efter påsk – smittan ökar bland unga

Efter påsklovet ska många elever återvända till skolan – samtidigt som smittan ökar snabbt bland ungdomar. Förra veckan stod personer mellan 10-19 år för näst flest coronafall av alla. ”Jag tycker att det är väldigt tidigt”, säger Johan Styrud, överläkare vid Danderyds sjukhus.

Ett år med distansskola: ”Jag tappade mycket”

I drygt ett år har gymnasielever haft distans- eller fjärrundervisning. Eleverna har följt lektionerna från köpcentrum, kaféer och omklädningsrum. En del har aldrig lämnat sängen. Under tiden har en ny grupp utsatta elever växt fram – och myndigheterna varnar för ett kunskapstapp.

Läs fler nyheter
Skolportens konferenser

Förändringar av våra konferenser

På grund av rådande läge kan vi tvingas besluta om förändringar av våra konferenser. Läs om eventuella förändringar här.SKOLPORTENS MAGASIN
Nytt nr ute nu!

Nytt nr ute nu!

Intervju: Mer läsning lyfter eleverna i alla ämnen i skolan – inte bara i svenska. Möt Jenny Edvardsson! Stort tema: Skolmisslyckanden.

Läs mer och prenumerera här!
Fokussida
Skola på distans

Skola på distans

Här samlar vi verktyg och information för dig som undervisar från annan plats.

Till fokussida fjärr- och distansundervisning
Skolportens konferenser
Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?
  Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet

Hur skapar man en tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa?

Alva Appelgren, Skolforskningsinstitutet, ska tillsammans med Karin Fröding, SPSM, tala om tillgänglig lärmiljö för alla i ämnet idrott och hälsa på Skolportens webbkonferens Specialpedagogik för grundskolan.

Skolporten
Fokussida
Fokus på förskola

Fokus på förskola

Aktuell forskning och utveckling för dig som är verksam i förskolan.

Till fokussidan förskola
Skolportens konferenser
Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

Deltagarna uppskattar Skolportens webbkonferenser

När coronakrisen slog till i Sverige ställde Skolportens konferensavdelning om till digitala konferenser – en lösning som har visat sig vara väldigt uppskattad. "En klar majoritet av deltagarna är väldigt positiva, och det känns fantastiskt", säger Birgitta Hartzell som är vd på Skolporten.

Läs hela artikeln
Forskarintervjuer

Skolporten intervjuar varje år ett hundratal forskare som disputerar inom utbildningsvetenskap och publicerar deras avhandlingar på webben.

Här hittar du alla intervjuer
Namn och Nytt
Anneli Schwartz föreslås bli ny direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott har beslutat att föreslå Anneli Schwartz som ny direktör på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö.

Han blir ny avdelningschef för grundskolan i Skellefteå

Från 2 augusti tar Henrik Bolin över som ny avdelningschef för grundskolan inom förvaltningen för Utbildning och arbetsmarknad i Skellefteå kommun. För närvarande arbetar han som samordnande rektor vid Dragonskolan i Umeå.

Ny grundskolechef rekryterad

Christina Stenhammar blir ny verksamhetschef för grundskolan i Östhammars kommun Hon kommer närmast från Uppsala kommun där hon jobbar som avdelningschef för barn- och elevhälsan. Hon tillträder tjänsten den 1 juli.

Läs fler Namn och Nytt
Fokus Covid-19 och skolan

Vill du hitta nyheter och forskning om skolan och Covid-19? Besök vår fokussida där vi samlar det nya på området.

Till fokussida
Annonsera
Vill du synas hos oss?

Vill du synas hos oss?

Skolporten når en bred målgrupp inom skolans värld på webben, i nyhetsbrev, magasin och platsannonssida.

Läs mer
Utmärkelser

För Ingvars elever är latin inte rena rama grekiskan

Får utmärkelsen för sin entusiasm och kreativitet: ”Undervisning måste vara lite aptitligt också”.

Rätt plats fick Charlotte att lysa

Hon är barnskötaren som får kollegor och barn att skratta och röra sig mer. I år får Charlotte Hübner priset Årets förskolekraft. Men hennes liv har tidigare kantats av svåra utmaningar.

Rektor Tina Bjerström är årets ledare i Tomelilla

Utmärkelsen årets ledare tilldelas Tina Bjerström, rektor, som har fortsatt arbetet med att göra måluppfyllelsen relevant genom att definiera och förtydliga verksamhetens gemensamma mål tillsammans med alla som möter elever och vårdnadshavare.

Läs fler
Nyhetskategorier
This error message is only visible to WordPress admins
Error: No posts found.