Hoppa till sidinnehåll

Utvecklingsartiklar, Forskning- och utvecklingsartiklar inom kategori "Bidrag"

Visar sida 2 av 3

Välj typ av innehåll inom kategori "Bidrag":

FoU utvecklingskällor

Basfärdigheter i fokus

2011-12-08
Larmrapporterna om sjunkande resultat i svensk skola har varit många. Hur kan man bedriva ett långsiktigt skolutvecklingsarbete för att stärka basfärdigheter grundat på lärares gemensamma beprövade erfarenheter såväl som på vetenskaplig grund? Denna rapport är en utvärdering av hur genomförandet av den statliga satsningen med målsättningen att öka elevers måluppfyllelse genom att stärka basfärdigheterna läsa, skriva och räkna upplevts ha fungerat.
FoU utvecklingskällor

De forskar om argumenterande text

2011-12-02
Fem svensklärare på högstadiet och gymnasiet har i ett forskningsprojekt tagit reda på vad i argumenterande texter som eleverna har svårt för. - Vi valde att arbeta med argumenterande text eftersom vi alla har upplevt att elever tycker det är svårt. Dessutom är det något som de kommer att ha användning för i vuxenlivet, säger Anna-Lena Ebenstål som är en av deltagarna i forskningsprojektet.
FoU utvecklingskällor

Tydlig feedback höjer betygen

2011-09-05
– Det viktigaste resultatet hittills är att framförallt svagpresterande elever på väldigt kort tid höjer sina betyg, säger Malin Nilsson som undersökt effekten av formativ bedömning för intresset för NO på gymnasiet. Malin Nilssons studie ingår i projektet Kemilektorslänken som finansieras av Vetenskapsakademin. Nu publicerar hon en första rapport på 360 Framsteg.
FoU utvecklingskällor

SALUT vann skolornas fredspris

2011-05-27
SALUT- en andra chans, på Ross Tensta gymnasium har vunnit Emerichfondens pris Skolornas fredspris. Priset delas ut till projekt som verkar för att bekämpa våld och mobbing och som främjar medmänsklighet och omtanke i skolan.
FoU utvecklingskällor

Trädgårdsstadsskolan bjuder på erfarenheter

2011-05-26
Bävern är Trädgårdsstadsskolans interna hemsida, där samlar man det organisationsmaterial som stödjer kvalitetsarbetet på skolan, till exempel checklistor, blanketter, bedömningsmatriser, IUP-verktyg, policies och processbeskrivningar. Materialet är till för dem som arbetar på skolan, men är också ett konkret sätt att visa för föräldrar och andra intresserade hur man jobbar på skolan. Allt som finns på Bävern är helt fritt att ladda ner och använda.
FoU utvecklingskällor

Kraft att leda

2011-05-25
I Sollentuna kommunala skola har man genomfört ett arbete i syfte att hitta ett verksamhetsnära sätt att arbeta med utveckling av arbetslagen i skolan. Några skolor i kommunen har testat ett självskattningsverktyg, för att använda befintliga resurser bättre. Jämförelsen är den vanliga medarbetar- undersökningen som standardmässigt genomförs men som inte ger ett underlag som arbetslagen i skolan kan använda på ett konstruktivt sätt.
FoU utvecklingskällor

Marie Gladh skrev om tillfället då det vänder

2011-01-31
Marie Gladh har intervjuat fem lärare och fyra elever som alla har varit med om vändpunkter eller vändpunktsliknande förändringar, antingen hos sig själva eller hos andra. Hennes studie ger en exempel på hur hur förändringar och vändpunkter kan åstadkommas i en pedagogisk verksamhet. Det mest framträdande i resultaten är att eleverna framhåller att de vill ha lärare som aldrig ger upp om dem.
FoU utvecklingskällor

Modersmålsbaserad sfi

2010-11-01
Modersmålets roll för lärandet: Den här rapporten handlar om Hyllie Park Folkhögskolas svenskundervisning för invandrare i Malmö; en uppdragsutbildning för Malmö stad.
FoU utvecklingskällor

Litteraturläsning som didaktisk utmaning

2010-11-01
Varför läsa skönlitteratur? Under tre terminer, våren 2008 till och med våren 2009, fick en grupp gymnasielärare på S:t Petri skola i Malmö möjlighet att delta i en forskningscirkel med inriktning mot svenskämnets litteraturundervisning.
FoU utvecklingskällor

Historieundervisning i mångkulturellt klassrum

2010-11-01
Klassrummet och cirkeln: Författarna till den här rapporten vill sprida de erfarenheter som lärarna i den historiedidaktiska forskningscirkeln på Lindeborgsskolan i Malmö gjorde under de nästan två år som arbetet pågick.
FoU utvecklingskällor

Interkulturell matematik

2010-11-01
Hur lär sig elever matematik? Vårterminen 2008 startade en forskarcirkel mycket trevande. Lärarna hade dimmiga begrepp om vad arbetet skulle innebära och vad det skulle mynna ut i. Rapport från en forskningscirkel.
FoU utvecklingskällor

Genusmedveten pedagogik

2010-11-01
Några pedagoger i Malmö stad fick möjlighet att i regi av Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning verka som genuspedagoger i kommunens förskolor och grundskolor med start hösten 2008. Denna rapport är ett resultat av forskningscirkelns arbete.